▲ กลับด้านบน

รวมพลัง! เยาวชน!! คนจิตอาสา!!! ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

11 ก.ย. 56 เปิดอ่าน 3930 โดย พระศุภชัย สุภชโย
  แก้ไข


"โครงการสัมมนานักเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก"
และ "โครงการเยาวชนจิตอาสาช่วยงานจัดภัตตาหารพระ" ประจำต้นเดือนกันยายน


แผนกอาสาสมัครชมรมพุทธ   ศูนย์พัฒนาเยาวชน   สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก 

ระหว่างวันที่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2556  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 10 โรงเรียน รวมกว่า 160 คน

 

 
น้องๆอาสาได้ร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งกิจกรรม Walk Rally ทัศนะศึกษาพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมชม
วัดพระธรรมกาย เล่นกีฬาสีสานสัมพันธ์ ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ การจัดโครงสร้างคณะกรรมการชุมนุม พิธีบายศรีสู่ขวัญ
รับน้องเข้าบ้านอาสาสมาร์ท และฟังธรรมะดีๆเบาสบายมีประโยชน์ได้สาระไม่น่าเบื่อจากพระอาจารย์ ซึ่งในทุกๆกิจกรรมไม่พียงแค่
สนุกสนานหัวเราะก๊ากๆเพียงเท่านั้น แต่ยังสอดแทรกความรู้และพัฒนาศักยภาพต่างที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการกลับไปทำความดี
เป็นต้นเทียนเล่มน้อย ที่ส่งต่อแบ่งปันการมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ ให้แก่เพื่อนๆในโรงเรียน

โดยในวันอาทิตย์ต้นเดือน นักเรียนที่มาสัมมนายังได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหาร โดยแบ่งหน้าที่กันตามบ้านอาสาสมาร์ท
ดังนี้ บ้านSunshine ทำหน้าที่หัวหน้าซอยควบคุมการจัดภัตตาหารพระ บ้าน Venus ทำหน้าที่ต้อนรับอาสาสมัครจากโรงเรียนต่างๆ
และปฐมนิเทศการรับบุญ และจัดส่งกำลังอาสาสมัครไปยังพื้นที่ต่างๆ บ้าน Stardust ทำหน้าที่สวัสดิการดูแลอาหารและน้ำดื่มให้กับ
เพื่อนๆอาสาสมัคร พร้อมดูแลความสะอาดในพื้นที่ทานอาหาร บ้าน Lunar ทำหน้าที่ ลงทะเบียนอาสาสมัครและกองกลางพัสดุ
 


ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นการต่อยอดพัฒนาศักยภาพ และรักษาน้องๆที่เคยมาเป็นอาสาสมัครจัดภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายHappy R-Sa Smart Camp เพื่อหล่อหลอมสร้างเครือข่ายความสามัคคีระหว่างโรงเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ปลูกฝังอุดมการณ์การจัดกิจกรรมอาสา โดยการทดลองจัดการและปฏิบัติการจริง แล้วสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมโรงเรียนให้เข้มแข็งเป็นรูปธรรมมากขึ้น จนสามารถก่อตั้งชมรมจิตอาสาภายในโรงเรียนของน้องๆได้ จนสามารถสร้างเครือข่ายคนดีโดยการชักชวนเพื่อนๆมาเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ และมาเป็นจิตอาสาช่วยงานจัดภัตตาหารในวันอาทิตย์ต้นเดือน เพื่อขอกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก


 

   

   

  


  

 
 

 


facebook fanpage

# ต้นน้ำสีคราม

 

สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลัง! เยาวชน!! คนจิตอาสา!!! ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน