▲ กลับด้านบน

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)

18 ธ.ค. 57 เปิดอ่าน 6768 โดย พระศุภชัย สุภชโย
  แก้ไข

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)
 
 
 
 
          ชมรม V-Star Club เป็นแหล่งเรียนรู้ และทำกิจกรรมทางด้านศีลธรรมในโรงเรียนของเหล่าเด็กดี V-Star ณ ที่แห่งนี้ มีความรัก พร้อมบุญกุศล และความดี เสร็จสิ้นภารกิจความดีไปอีก 1 ปี ทางโครงการขอส่งมอบทุนดำเนินการชมรม V-Star Club สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณท์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานชมรม และส่งเสริมให้กระแสความดีขยายสู่ใจเยาวชนเหล่าเด็กดี V-Starทั่วประเทศ ^^
 
๑)ประเภทรับทุน ๓,๐๐๐ บาท
 
๒)ประเภทรับทุน ๑,๐๐๐ บาท
 

 
๓) เกณฑ์การมอบทุนดำเนินการชมรม V-Star Club

๔)ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยืนยันการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club

๑.คุณครูประสานงานกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และลงชื่อรับรองในใบยืนยันรับทุนดำเนินการ
๒.แนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ถ่ายสำเนาลายเซ็น) 
๓.นำเอกสารในข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งแผนกบริหารการเงิน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ (กรณีไม่ส่งเอกสารยืนยันมาในวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club)
DownloadใบยืนยันรับทุนดำเนินการV-Star Club


 
 
ติดต่อสอบถาม วีระชาติ มาศขาว 0 - 91557 - 7929
 

สรุปข่าว

หัวข้อ ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน