▲ กลับด้านบน

สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี? : วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตรสูตร

4 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 38680 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไข

สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี?

 

                                         


วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตรสูตร

 

   

คำอ่านน่ารู้

เทวเม

อ่านว่า

ทะ-เว-เม

 

เสยยะถีทัง 

อ่านว่า

ไส-ยะ-ถี-ทัง

ทวา...

อ่านว่า

ทะ-วา

 

ปะริญเญยยันติ

อ่านว่า

ปะ-ริน-ไย-ยัน-ติ

ตัตระ

อ่านว่า

ตัด-ตระ

 

อิมัสมิญจะ

อ่านว่า

อิ-มัด-สะ-มิน-จะ

ตัตรา

อ่านว่า

ตัด-ตรา

 

เวยยา

อ่านว่า

ไว-ยา

หีโน

อ่านว่า

ฮี-โน

 

กะระณัสมิง

อ่านว่า

กะ-ระ-นัด-สะ-หมิง

ปะหีนันติ

อ่านว่า

ปะ-ฮี-นัน-ติ

 

อายัสมะโต

อ่านว่า

อา-ยัด-สะ-มะ-โต

พรัหมะ

อ่านว่า

พรำ-มะ

 

โลกัสมินติ

อ่านว่า

โล-กัด-สะ-มิน-ติ

พราหมะ

อ่านว่า

พราม-มะ

 

สุตวา

อ่านว่า

สุด-ตะ-วา

พรัหมุนา

อ่านว่า

พรำ-มุ-นา

 

เตววะ

อ่านว่า

ตะ-เว-วะ

 


                         

หลักการอ่านคำบาลีอย่างง่ายๆ
สรุปข่าว

หัวข้อ สวดมนต์อย่างไรให้ถูกวิธี? : วิธีออกเสียงที่ถูกต้องของบทสวดธัมมจักกัปปวัตตรสูตร

แสดงความคิดเห็น