▲ กลับด้านบน

ผลงานการวิจัยด้านการสวดมนต์ : มหัศจรรย์ผลึกน้ำ

4 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 20738 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไข


                                         การสวดมนต์ กับผลการวิจัยของ ดร.มาซารุ เอโมโตะ


มีนักวิจัยหลายคนได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์หนึ่งในนั้นคือ "ดร.มาซารุ     เอโมโตะ" นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่นำน้ำไปแช่แข็งปรากฏว่าผลึกน้ำที่ผ่านการสวดมนต์มีผลึกงดงาม เปรียบเทียบกับน้ำที่ผ่านการพูดบ่นหรือด่าจะเป็นผลึกที่ไม่สวยงาม เพราะเสียงที่เกิดจากการสวดมนต์นั้นแฝงด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่

หลังจากนั้นได้มีการทำวิจัยพบว่า เสียงจากบทสวดมนต์มีแรงสั่นสะเทือนไปเขย่าโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในร่างกายให้เรียงตัวกันเป็นระเบียบทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกสามารถลำเลียงแก๊สออกซิเจนได้ดี

จากปกติที่เลือดเกาะกันทำให้ไม่สามารถกระจายตัวจึงลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ได้น้อย เมื่อลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆของร่างกายได้น้อยก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยเพราะเลือดลมเดินไม่ดี ร่างกายไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนของดีเช่นแก๊สออกซิเจนกับสารอาหารกับของเสีย เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียจากเซลล์ได้ไม่สามารถเอาเลือดที่ใช้เลี้ยงร่างกายแล้วกลับมาฟอกที่ปอดได้ เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรคหัวใจ                     

ผลึกน้ำ
สรุปข่าว

หัวข้อ ผลงานการวิจัยด้านการสวดมนต์ : มหัศจรรย์ผลึกน้ำ

แสดงความคิดเห็น