▲ กลับด้านบน

เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์?

4 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 11710 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไข


เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์?

 

                                 


 

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร


นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เทศน์ถึงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตนูตร


ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน ๗,๐๐๐ กว่าล้านคนทั่วโลก เกิดเป็นชาวพุทธแค่กระจุกเดียว แต่มีโอกาสได้มาสวดแค่   กระจิ๊ดเดียวเท่านั้น ดังนั้น..ผู้ที่มาได้จึงเป็นผู้มีบุญมาก เป็นผู้ที่ได้กล่าวสาธยายธรรมบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลก ดังนั้น..ไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆ นะ “สำคัญมาก” !!!

        ใครมาสวดจะประสบแต่ความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเลยล่ะ ต้องกระทุ้งบ่อยๆ ว่า “เราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนบนโลกนี้” จะมีอานิสงส์ คือ เสียงจะไพเราะ มีทั้งดวงปัญญา มีอุปกรณ์ในการพูดและการเปล่งเสียงที่ดี ลิ้นที่ใช้สัมผัสรสจะดี ฟันสวย ปากสวย กลิ่นปากจะหอมฟุ้งด้วย กลิ่นศีลกลิ่นธรรม เสียงจะไพเราะ จะมีเสียงที่ก้องกังวาน ไม่แหบ ไม่เครือ ไม่พร่า หูฟังเสียงก็จะดี คือ หูจะไม่ตึง จะมีหูที่สวยงามและจะมีอุปกรณ์ฟังเสียงที่ดี จะได้ยินเสียงหยาบและละเอียด จนกระทั่งได้ยินเสียงทิพย์เลย

        ไม่เพียงแค่นั้น ดวงตาก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆ เห็นอย่างตาทิพย์ และเห็นด้วยธัมมจักขุเลยทีเดียว มือที่พนมในการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรจะสวยงามและมีนิ้วสวยกว่าลำเทียน มีมือเป็นทิพย์ เพราะ   พนมมือผ่านดวงใจบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นสมบัติ ได้รับการเคารพนับถือ กราบไหว้บูชาทั้งหลาย ด้วยอานุภาพแห่งบุญที่มาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จะมีแต่เรื่องดีๆ ทั้งนั้นแหละ

        ยิ่งมาสวดเป็นทีม จะมีพรรคมีพวก เมื่อมีพรรคมีพวก..ความสะดวกก็มี มีบริวารสมบัติ และ   พรรคพวกแต่ละคนก็จะมีศีลธรรม เก่งและดีทั้งนั้น ยิ่งชวนมาสวดเยอะๆ ก็จะมีพรรคพวกที่ดี

        นอกจากนั้น..การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรยังเป็นการรักษาไข้ใจได้ดี เป็นธรรมโอสถ คือ    สวดมนต์เป็นยาทา ภาวนาเป็นยากิน ถ้าทั้งกินทั้งทาไม่ต้องฉีดก็หายแล้ว หายหมดเลย ทั้งไข้กายและไข้ใจ...


โอวาทโดย คุณครูไม่ใหญ่
สรุปข่าว

หัวข้อ เราจะได้อะไรจากการสวดมนต์?

แสดงความคิดเห็น