▲ กลับด้านบน

ชพส. จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่น ที่ 3

27 พ.ค. 60 เปิดอ่าน 6911 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่ 3         วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ณอาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี

 

>>>พิธีตัดปอยผมได้จัดขึ้นในช่วงบ่าย โดยมีพระมหาวธีรพงษ์ ฐานวีโร เป็นประธานสงฆ์ เมื่อประธานสงฆ์นำได้บูชาพระรัตนตรัยเสร็จ จากนั้นนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปอยผม พระอาจารย์ขริบปอยผมนาคธรรมทายาท จากนั้นพระ อาจารย์ได้นำอธิษฐานจิตและให้โอวาท 

    

>>>เมื่อรับฟังโอวาทเสร็จนาคธรรมทายาทก็ได้หลับตากลั่นใจให้ผ่องใส และได้แปลแถวเข้าศูนย์กลางพิธี เมื่อกล่าวคำขอตัดปอยผมจากผู้ปกครองและคณะญาติเสร็จ คณะญาติก็ได้ร่วมกันตัดปอยผม

  

>>>และนาคธรรมทายาทก็ได้รับการปลงผมจากพระอาจารย์ ในช่วงท้ายได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

บรรยากาศท่ามกลางสายฝนที่ชุ่มช่ำแต่อบอุ่นไปด้วยผู้ร่วมงานที่มีความเบิกบานใจ และปลื้มปีติใจกับการออกบวชของนาคธรรมทายาทที่กำลังจะยกตนจากผู้นับถือพระรัตนตรัยให้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยซึ่งว่าที่ผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ในการฝึกฝนอบรมตนเอง พร้อมกับทำหน้าที่ผู้ช่วยพระพี่ที่ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันเทคนิคการพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ให้กับว่าที่ธรรมทายาทที่จะเข้าร่วมโครงการในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคมนี้

 

                                                                                                  ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านค่ะ

                                                                                                      จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS 


สรุปข่าว

หัวข้อ ชพส. จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมผู้ช่วยพระพี่เลี้ยงธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่น ที่ 3
วันเวลา วันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
สถานที่ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จากโครงการธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล
ประธานสงฆ์ พระมหาวธีรพงษ์ ฐานวีโร
หลักสูตรการอบรม พัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี
กิจกรรมเด่น ตัดปอยผม

แสดงความคิดเห็น