▲ กลับด้านบน

UNCC จัดค่าย Natural Meditation Camp

26 พ.ค. 60 เปิดอ่าน 4853 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่า Natural Meditation Camp ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์

          ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายนที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Natural Meditation Camp ให้กับนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์ โดยจัด 3 ค่ายพร้อมกัน ใช้สถานที่ 3 แห่ง ได้แก่ บ้านภูเรือ จังหวัดเลย, บ้านสวนกสมารีรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และ  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  

  >>>เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้พักกายพักใจในช่วงวันหยุดสั้น ได้ให้เวลากับการผ่อนคลายสมองและร่างกายด้วยการปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนคนดีในระดับอุดมศึกษา

    >>>ในค่ายน้องค่าย Natural Meditation Camp ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมรับรับขวัญ, สันทนาการ, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, Walk Rally กีฬาสัมพันธ์,

  และได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์หลายหัวข้อ เช่น การปฏิบัติสมาธิ, ศีล, สัมมาทิฏฐิ, กฎเเห่งกรรมและพระคุณพ่อแม่ นอกจากนี้น้องๆ ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ, ถวายถวายสังฆทาน, ตักบาตร ในช่วงท้ายน้องค่ายได้ร่วมกิจกรรมจากใจพี่สู่ใจน้องและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน บรรยากาศน้องค่ายต่างสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่, ได้รับความผ่อนคลายจากการปฏิบัติสมาธิ, ได้ความรู้เกี่ยวพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน, และหลายคนสนใจที่จะมาอบรมโครงการธรรมทายาท เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างคนดีมีศีลธรรมให้พร้อมที่จะนำสิ่งความดีไปสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป


                                                                                                  ร่วมอนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกท่านค่ะ

                                                                                                     จากใจ...ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS สรุปข่าว

หัวข้อ UNCC จัดค่าย Natural Meditation Camp
วันเวลา วันที่ 8 - 9 เมษายน 2560
สถานที่ บ้านภูเรือ จังหวัดเลย, บ้านสวนกสมารีรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี และ ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา(UNCC) ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม นิสิตนักศึกษาที่สนใจสมัครร่วมกิจกรรมกับค่าย Natural Meditation Camp
กิจกรรมเด่น ปฏิบัติธรรม, ทำกิจกรรมกับเครือข่ายเยาวชนคนดี

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน