▲ กลับด้านบน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

1 ก.พ. 60 เปิดอ่าน 4286 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

เมื่อวันที่  25 มกราคม ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน หรือเรียกว่า ‘สตมวาร’ณ ศูนย์กีฬา Sports complex ด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยมีคณะอาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลจำนวนมาก

กิจกรรมทำบุญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระสมศักดิ์ ลัพกิตโร เจ้าอาวาส วัดป่ากันตพงศ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นประธานสงฆ์ และอาจารย์ พิชิต เรืองวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีกรรมเริ่มด้วยสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย, อาราธนาศีล, และประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่องการพิจารณาตน ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต ให้มีสติ มั่นทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา จากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะพระ ภิกษุสงฆ์จากจังหวัดสงขลา จำนวน 89 รูป ในช่วงท้ายได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งครั้งนี้มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่บวชพระ และบวชธรรมจาริณีร่วมกิจกรรมด้วย บรรยากาศทุกคนต่างประทับใจ และปลื้มปีติใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายเป็นพระราชกุล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.


 

สรุปข่าว

หัวข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล
วันเวลา 25 มกราคม 2560
สถานที่ ศูนย์กีฬา Sports complex
จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานสงฆ์ พระสมศักดิ์ ลัพกิตโร เจ้าอาวาส วัดป่ากันตพงศ์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ประธานฆราวาส อาจารย์ พิชิต เรืองวัฒนา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
กิจกรรมเด่น ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคตครบ 100 วัน

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน