▲ กลับด้านบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 589 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 7347 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

                 เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา ชมรมสมาธิและศีลธรรม, ชมรมพุทธศาสน์และประเพณีร่วมกับองค์การนักศึกษา, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, สำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 589 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มณฑลพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีผู้บริหาร บุคคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวาระวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกับเสริมความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย

            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานสงฆ์, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเป็นผู้แทนกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง ทั้งนี้ยังได้มีพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารโดย รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาบาลี, นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานเป็นภาษาไทย จากนั้นตัวแทนได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ และร่วมกันตักบาตรแต่คณะภิกษุสงฆ์จากจังหวัดขอนแก่นจำนวน 589 รูป บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคณะอาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษาที่ได้ตั้งใจมาทำบุญตักบาตรในยามเช้า ผู้ร่วมตักบาตรต่างปลื้มปิติใจกับการตักบาตรครั้งเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้ร่วมกันสืบสานและพัฒนาให้เจริญมั่งคงสืบต่อไป. 

สรุปข่าว

หัวข้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระ 589 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 53 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเวลา 25 มกราคม 2560
จัดโดย ชมรมสมาธิและศีลธรรม, ชมรมพุทธศาสน์และประเพณีร่วมกับองค์การนักศึกษา, ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม, สำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประธานสงฆ์ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
ประธานฆราวาส รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
กิจกรรมเด่น ทำบุญตักบาตร

แสดงความคิดเห็น