▲ กลับด้านบน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาลุย!!! จัดสัมมนากลยุทธ์พิชิตยอดธรรมทายาท และอบรมการจัดค่ายให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธฯ

23 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 5876 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

         ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนากลยุทธ์พิชิตยอดธรรมทายาท และอบรมการจัดค่ายให้กับตัวแทนนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากลทั่วประเทศ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 126 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนงานของภาคเรียนที่ 2, อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำหน้าที่สร้างและรักษาเครือข่ายคนดีมีศีลธรรมในมหาวิทยาลัย และรับทราบเทคนิคการทำหน้าที่เชิญชวน ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการธรรมทายาท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี

กิจกรรมเริ่มด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนสัมมนาด้วยการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิ จากนั้นได้ทำกิจกรรมสร้างเสริมกำลังใจ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการทำหน้าที่สร้างเครือข่ายคนดีมีศีลธรรมผ่านรายการพิเศษ (รายการสู้เว้ย), ได้รับทราบกิจกรรมการรักษาน้องใหม่แววดีจากส่วนกลาง, ได้ทำการตั้งเป้าหมายในการทำหน้าที่ของแต่ละสถาบัน และวางแผนการทำกิจกรรมตลอดภาคเรียนที่ 2 ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ยังได้อบรมการจัดค่ายจากวิทยากรพิเศษ ในช่วงท้ายได้รวมใจร้องเพลงธรรมยาท และรับของที่ระลึก การสัมมนาครั้งนี้ทำให้เกิดแรงบัลดาลใจที่จะทำความดียิ่งๆ ขึ้นไป พร้อมกับได้เทคนิคที่จะไปพัฒนาชมรมในสถาบันของตนให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมที่จะฟื้นฟูศีลธรรมให้เจริญยั่งยืนสืบต่อไป.


 

 

 

สรุปข่าว

หัวข้อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาลุย!!! จัดสัมมนากลยุทธ์พิชิตยอดธรรมทายาท และอบรมการจัดค่ายให้ตัวแทนนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธฯ
วันเวลา 21-22 มกราคม 2560
สถานที่ อาคารชมมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้เข้ารับการอบรม ตัวแทนนิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธศาสตร์สากลทั่วประเทศ
กิจกรรมเด่น สัมมนากลยุทธ์พิชิตยอดธรรมทายาท และอบรมการจัดค่าย

แสดงความคิดเห็น