▲ กลับด้านบน

สัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธฯ 2559

9 ส.ค. 59 เปิดอ่าน 5513 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

สัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธฯ 2559


ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธ
ประจำปี พ.ศ.
2559 

        ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรมสัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล  จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมและร่วมกันวางแผนงาน กิจกรรมชมรมพุทธ สำหรับกลับไปทำหน้าที่กัลยาณมิตร เป็นต้นแบบในการทำความดีให้เพื่อนในมหาวิทยาลัยต่อไป


                การสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมการทุกท่านได้ทำกิจวัตร คือการสวดมนต์ทำวัตรเช้า เย็น สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรร่วมกัน  และได้รับฟังอานิสงค์ของการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธ พร้อมทั้งได้ทำกิจกรรม Work shop การจัดงานบุญต่างๆ เช่น กิจกรรมตักบาตร กิจกรรมถวายสังฆทาน หลังจากนั้นได้ฟังข้อคิดที่ดี ในเรื่องการเป็นต้นแบบและข้อปฏิบัติของคณะกรรมการชมรมพุทธ เพื่อนำไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัย  

  

สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรร่วมกัน 

  

ฟังธรรมะจากพระอาจารย์

                    สำหรับช่วงสุดท้ายของการสัมมนาคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมพุทธ  พิธีกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น การสัมมนาในได้สร้างกำลังใจ ให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธทุกท่าน  รวมทั้งแนวทางในการการจัดกิจกรรมชมรมพุทธในมหาวิทยาลัย และเห็นถึงความสำคัญของการทำงานชมรม เพื่อการทำหน้าที่กัลยาณมิตร และเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป

   

แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมพุทธ


สาธุ อนุโมทนาบุญกับประธานชมรมพุทธ และคณะกรรมการ 
ผู้ที่จะเป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนในมหาวิทยาลัยต่อไปhttps://www.youtube.com/watch?v=-X81nUVxZQw


อนุโมทนาบบุญกับทุกท่านค่ะ

ศูนย์ข่าวเยาชน IBS 

^___________________^

สรุปข่าว

หัวข้อ สัมมนาคณะกรรมการชมรมพุทธฯ 2559
วันเวลา 17-21 กรกฎาคม 2559
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น