▲ กลับด้านบน

เปิดรับสมัคร นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน เข้าร่วม โครงการประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นทำนองสรภัญญะ ปีที่ ๔

3 มิ.ย. 59 เปิดอ่าน 5222 โดย น.ส.จุรีมาตย์ สมอินเอก
  แก้ไข

     เนื่องด้วยพระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย มีความประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชู ให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่มีความพยายามและพัฒนาทักษะการพูดของตนเองให้ดีขึ้น จึงได้ดำริให้มีการประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นทำนองสรภัญญะขึ้น และได้เมตตามอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดจำนวน ๑๕ ทุน มูลค่ารวม ๒๕๐,๐๐๐ บาท
                   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้จัดให้มีโครงการ “ประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นทำนองสรภัญญะ” ปีที่ ๔ ขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านคัดเลือกนักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมการประกวดในโครงการดังกล่าว โดยส่งใบตอบรับมาได้ที่ E-mail : sodproject072@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๙  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจุรีมาตย์ สมอินเอก โทรศัพท์  ๐๖-๑๘๒๓-๕๓๖๘
สรุปข่าว

หัวข้อ เปิดรับสมัคร นักเรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน เข้าร่วม โครงการประกวดสวดสรรเสริญคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นทำนองสรภัญญะ ปีที่ ๔
วันเวลา วันนี้ - 24 มิถุนายน 2559
สถานที่ ชมรมพุทธศาสตร์สากล
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากล

แสดงความคิดเห็น