▲ กลับด้านบน

อาสาสมัคร นักล่าฝัน ค้นหาคนต้นแบบอาสาสมาร์ท R-Sa Smart Fantasia เวทีสู่ทูตจิตอาสา เร็วๆนี้

10 ธ.ค. 56 เปิดอ่าน 4730 โดย พระศุภชัย สุภชโย
  แก้ไขเวทีดาวแห่งความดี เปิดขึ้นแล้ว โอกาสของการก้าวเข้าสู่ตำแหน่ง Presenter R-Sa Smart กำลังรอคุณอยู่
 

 

 

R-Sa Smart Fantasia
ปฏิบัติการจิตอาสา "อาสาสมัคร นักล่าฝัน ค้นหาคนต้นแบบอาสาสมาร์ท"
 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคนต้นแบบอาสาสมาร์ท
(ได้เข้าค่าย 7วัน R-Sa Smart Fantasia Camp)
1.ได้รับตำแหน่งคนต้นแบบอาสาสมาร์ท พรีเซ็นเตอร์โครงการพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.โล่รางวัลเกียรติยศ
3.ทุนการศึกษา
4.มีสิทธิเข้าคอร์สอบรมพัฒนาศักยภาพและพรสวรรค์ระดับสูง
5.แนะแนวการศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยและคณะในฝัน จากแบบทดสอบและวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
1.เป็นนักเรียนที่ได้รับทุนต้นสมบัติอาสาสมัครชมรมพุทธ หรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า
2.สามารถมาเข้าร่วมค่าย Intensive summer of smart 14 วัน ช่วงปิดเทอมเมษายนได้
3.เป็นสมาชิกบ้านอาสาสมาร์ทที่เพื่อนๆและพี่บ้านยอมรับให้ผ่านคุณสมบัติ เข้ารอบสุดท้าย
4.รับคัดเลือกจากสมาชิกค่ายให้เข้าประกวดรอบสุดท้าย เข้าค่าย R-Sa Smart Fantasia 7 วัน
5.สามารถมาร่วมกิจกรรมทำหน้าที่เป็นทูตจิตอาสา เป็นอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ในการดำรงตำแหน่ง1ปี
 
 เกณฑ์การตัดสิน รางวัลคนต้นแบบอาสาสมาร์ท
1.เป็นชายจริง หญิงแท้ เป็นที่รักและยอมรับจากเพื่อนๆ
2.มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนได้
3.มีคุณธรรม และผ่านเกณฑ์ประเมินความดีพื้นฐานสากล5ประการ
4.มีจิตอาสา สละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้
5.ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หรือมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท
การรับสมัคร มีสิทธิเข้าโครงการ
1.กรอกใบสมัคร (สามารถส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 14ธันวาคม2556-30มีนาคม2557)
2.เขียนเรียงความส่งรอบคัดเลือก หัวข้อ "ความเสียสละช่วยชาติและศาสนาได้อย่างไร"และเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมอาสาสมัครชมรมพุทธ
3.สัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ต้นเดือน
4.ประกาศรายชื่อไปที่โรงเรียน และให้ยืนยันสิทธิตอบกลับการมาค่าย
5.เข้าอบรมในค่ายหลักสูตร Intensive Summer of Smart ช่วงปิดเทอมเมษายน
 


.
ทูตจิตอาสา ทำอะไรบ้าง มาดูกัน
1.เป็นแกนนำอาสาสมัคร คอยดูแล ทำหน้าที่พี่เลี้ยงแนะนำอาสาสมัครใหม่ ในการรับบุญปฏิบัติหน้าที่จัดภัตตาหารอย่างถูกวิธี
2.เป็น Staff Camp จัดค่ายพัฒนาศักยภาพ
3.เป็นผู้บริหารบ้านอาสาสมาร์ท ทั้ง4 ในการจีดกิจกรรมหล่อหลอม สานสัมพันธ์ รับน้องบ้าน
4.เป็นทีมงานคณะกรรมการนักเรียน R-Sa Smart High School นำจัดกิจกรรมโรงเรียน เช่น ไหว้ครู ตักบาตร จุดเทียนรวมใจ ประกวดดาวเดือน กีฬาสี เป็นต้น
5.เป็นพี่เลี้ยงดูแลน้องๆอาสาสมัคร และนำชมนิทรรศการนรกสวรรค์ ในวันรวมพลังเด็กดี V-Star
หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกองประกวดและคะแนนโหวตจากเพื่อนร่วมค่ายสูงสุด 12 อันดับ จะได้เป็นคณะทูตจิตอาสา Presenter โครงการอาสาสมาร์ท
และสำหรับคะแนน 3 อันดับที่สูงสุด จะได้โล่รางวัลเกียรติยศ และดำรงตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อย 1 ปี
 
 


เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงานโครงการ 
www.facebook.com/rsasmartclub

สรุปข่าว

หัวข้อ อาสาสมัคร นักล่าฝัน ค้นหาคนต้นแบบอาสาสมาร์ท R-Sa Smart Fantasia เวทีสู่ทูตจิตอาสา เร็วๆนี้

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน