▲ กลับด้านบน

GM5 TO [email protected] ร.ร.ทีปังกรฯ 5 ปทุมธานี เปิดชมรม R-Sa Smart

23 พ.ย. 56 เปิดอ่าน 5766 โดย พระศุภชัย สุภชโย
  แก้ไข

ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครและบริหารงานสถานที่   เปิดหลักสูตรเชิงรุกในการอบรม "GM5 To School"

โครงการจัดอบรมความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ในสถานศึกษา ซึ่งในครั้งนี้เราได้เดินสายอบรมไปยัง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมป์ฯ จ.ปทุมธานี

โดยมีการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ดังนี้ คือ
วันที่ 19-20 พ.ย. 2556 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน
วันที่ 21-22 พ.ย. 2556 สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 135 คน

 

 

ภายใต้การจัดการบริการทางการศึกษาในนาม R-Sa Smart High School ถือว่า หลักสูตรนี้ เป็นการจัดบรรยาย ความดีสากล5ประการในสถานศึกษาเชิงรุก ซึ่งในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้กับตัวแทนนักเรียน ที่ทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนจากแต่ละห้องเข้ามาอบรมและนำไปขยายผล จัดทำโครงการประกวดห้องเรียน 5ส. โดยทีมงนคณะกรรมการประเมินจะเน้นที่ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่หรือห้องเรียนประจำชั้น และประเมินเป็นประจำทุกเดือน นับว่านอกจากจะเกิดโครงการต่อยอดระยะยาวนี้แล้ว ยังได้ทีมงานคณะกรรมการชมรมจิตอาสา กว่า 20 คนที่จะมาขับเคลื่อนโครงการด้วย

 

การอบรมได้เน้นให้ความรู้และความเข้าใจในการฝึกนิสัยเพื่อมีความดีพื้นฐานสากล ในการพัฒนาห้าห้องชีวิตให้เป็นทางมาแห่งศีล5 ด้วยฐานกิจกรรม ปัดกวาดเช็ดถู จัดพับเก็บ ขัดวิมาน ตักบาตร เป็นต้น โดยทีมงานวิทยากรจากศูนย์ประสานงานอาสาสมัครและบริหารงานสถานที่ ได้มาให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเจาะลึกกันเลยทีเดียว

 

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายธรรม หัวข้อ กฏแห่งกรรม พระคุณพ่อแม่ เพื่อปลูกฝังความกตัญญูและการปรับสัมมาทิฏฐิให้กับนักเรียน

 

โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ศุภชัย สุภชโย   หัวหน้ากอง ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครและบริหารงานสถานที่ (RS coop)   สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก
และพระอาจารย์ชวลิต โฆสชโว   พระวิทยากรพิเศษจากศูนย์พัฒนาหล่อหลอมภายใน   สำนักบุคคลกลาง วัดพระธรรมกาย
 

 


ท้ายสุดของการอบรม พระอาจารย์ได้เมตตามอบป้ายชมรมจิตอาสา (R-Sa Smart) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนและการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น การจัดงานตักบาตรประจำสัปดาห์ การเก็บเศษขยะในโรงเรียนร่วมกัน การทำความสะอาดห้องน้ำ เป็นต้น


นับว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจที่พวกเรา คณาจารย์และนักเรียน ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ.ปทุมธานี ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในครั้งนี้
 

 

ต้นน้ำ สีคราม...ZZZz

สรุปข่าว

หัวข้อ GM5 TO [email protected] ร.ร.ทีปังกรฯ 5 ปทุมธานี เปิดชมรม R-Sa Smart

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน