▲ กลับด้านบน

เขตพื้นที่ปฏิบัติธรรมใจใสส่งท้ายปี ปฏิบัติธรรมคก.ส่งเสริมหน่วยงานต้นแบบศีลธรรมฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2

24 ธ.ค. 58 เปิดอ่าน 7930 โดย น.ส.กอบเกตุ วงษา
  แก้ไขชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดปฏิบัติธรรมเขตพื้นที่การศึกษารุ่นโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมทั่วประเทศ


วันที่ 21-24 ธันวาคม 2558  ที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดปฏิบัติธรรมเขตพื้นที่การศึกษารุ่นโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบศีลธรรมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 2 จากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวนกว่า 20 ท่าน ณ  World Peace Valley2  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้ประสานงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่เขต ได้มีโอกาส ทำทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญสมาธิ พักกายพักใจ ไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติส่งท้ายปี และได้พบปะแลกเปลี่ยนตลอดจน เป็นกำลังใจและเป็นเครือข่ายการทำงานด้านศีลธรรมที่เข้มแข็งร่วมกัน 
 พักกายพักใจไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติปฏิบัติธรรมร่วมกันและยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์พิเศษ


ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสและมีโอกาสทำทาน รักษาศีล ๘ เจริญภาวนา ตลอดจนพบปะแลกเปลี่ยนนำเสนอวิธีการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านศีลธรรมร่วมกันและยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์พิเศษ ประจำชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นต้นแบบทางศีลธรรมและตอกย้ำเป้าหมายความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการศีลธรรมต่อไป

โดยได้รับความเมตตาจาก พระไพฑูรย์ สุขิโต  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก มอบใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก พร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรม ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศีลธรรมภายในหน่วยงานและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป
ได้รับความเมตตาจาก พระไพฑูรย์ สุขิโต  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลก

มอบใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก พร้อมโอวาทอันทรงคุณค่า
กิจกรรมพิเศษตลอดการปฏิบัติธรรมร่วมสั่งสมทานบารมีด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ออกกำลังกายท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ได้พบปะ หล่อหลอมทำกิจกรรมร่วมกันตลอดโครงการMV ประมวลภาพ


สรุปข่าว

หัวข้อ เขตพื้นที่ปฏิบัติธรรมใจใสส่งท้ายปี ปฏิบัติธรรมคก.ส่งเสริมหน่วยงานต้นแบบศีลธรรมฯ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
วันเวลา 21-24 ธันวาคม 2558
สถานที่ world peace valley2 เขาใหญ่
จัดโดย ส่วนงานเขตพื้นที่ฯ ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผู้เข้ารับการอบรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมหน่วยงานเพื่อเป็นต้นแบบ ปีการศึกษา 2558
ประธานสงฆ์ พระไพฑูรย์ สุขิโต
ประธานฆราวาส -
รายชื่อวิทยากร -
หลักสูตรการอบรม ปฏิบัติธรรมสบายๆ
กิจกรรมเด่น ปฏิบัติธรรม,ฟังพระธรรมเทศนา

แสดงความคิดเห็น