▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

406,261 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

83 โรงเรียน

คิดเป็น

6 % ของ 1,297 ร.ร.

Download

ยอดสวดรวมแต่ละภาค(มากไปน้อย)
ภาค/จังหวัด ยอดสวด
เหนือ 247,884
1 ตาก 181,529
2 น่าน 61,435
3 พิจิตร 2,072
4 แพร่ 1,281
5 อุตรดิตถ์ 791
6 เชียงราย 524
7 ลำปาง 252
อีสาน 102,887
1 กาฬสินธุ์ 43,158
2 อุดรธานี 17,599
3 หนองคาย 16,818
4 นครพนม 10,981
5 อุบลราชธานี 8,182
6 ยโสธร 4,011
7 นครราชสีมา 2,138
กลาง 28,833
1 ชัยนาท 17,699
2 อุทัยธานี 5,653
3 สระบุรี 5,481
ใต้ 5,218
1 พังงา 5,218
ตะวันออก 2,354
1 ฉะเชิงเทรา 1,850
2 ชลบุรี 504
กทม. 2,036
1 กรุงเทพมหานคร 2,036
ตะวันตก 1,746
1 ราชบุรี 1,450
2 กาญจนบุรี 296
TOP77 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 ตาก 181,529
2 น่าน 61,435
3 กาฬสินธุ์ 43,158
4 ชัยนาท 17,699
5 อุดรธานี 17,599
6 หนองคาย 16,818
7 นครพนม 10,981
8 อุบลราชธานี 8,182
9 อุทัยธานี 5,653
10 สระบุรี 5,481
11 พังงา 5,218
12 ยโสธร 4,011
13 นครราชสีมา 2,138
14 พิจิตร 2,072
15 กรุงเทพมหานคร 2,036
16 ฉะเชิงเทรา 1,850
17 ราชบุรี 1,450
18 แพร่ 1,281
19 อุตรดิตถ์ 791
20 เชียงราย 524
21 ชลบุรี 504
22 กาญจนบุรี 296
23 ลำปาง 252
TOP100 ระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 181,529 46
2 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร กาฬสินธุ์ 28,905 62
3 ร.ร.ภูคาวิทยาคม น่าน 16,853 73
4 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 16,818 64
5 ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 16,173 20
6 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 14,253 38
7 ร.ร.บ้านดอนปอหนองโอง นครพนม 10,981 90
8 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) น่าน 9,489 84
9 ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) น่าน 7,227 19
10 ร.ร.บ้านร้อง น่าน 7,225 62
11 ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง น่าน 6,680 46
12 ร.ร.บ้านสถาน น่าน 4,224 32
13 ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา น่าน 4,152 17
14 ร.ร.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ยโสธร 4,011 37
15 ร.ร.บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท 3,565 28
16 ร.ร.บ้านดอนก่อ อุบลราชธานี 3,199 32
17 ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี 3,000 1
18 ร.ร.เยาววิทย์ พังงา 2,700 27
19 ร.ร.วัดหนองแขม ชัยนาท 2,692 29
20 ร.ร.บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ชัยนาท 2,186 16
21 ร.ร.วัดต้นชุมแสง พิจิตร 2,072 38
22 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 2,036 30
23 ร.ร.บ้านหนองแค ชัยนาท 1,954 16
24 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 1,850 37
25 ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี 1,764 2
26 ร.ร.บ้านดอน อุบลราชธานี 1,749 32
27 ร.ร.วัดธรรมามูล ชัยนาท 1,582 31
28 ร.ร.บ้านหนองแว่น อุทัยธานี 1,540 19
29 ร.ร.บ้านคลองเดื่อ นครราชสีมา 1,496 7
30 ร.ร.ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชัยนาท 1,430 25
31 ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 1,412 44
32 ร.ร.บ้านดอน พังงา 1,391 45
33 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง อุทัยธานี 1,348 8
34 ร.ร.พระยาตาก ชัยนาท 1,326 17
35 ร.ร.บ้านนาพูน แพร่ 1,281 5
36 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี ราชบุรี 1,260 5
37 ร.ร.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น อุบลราชธานี 1,140 38
38 ร.ร.พังงูพิทยาคม อุดรธานี 1,106 2
39 ร.ร.ชุมชนคลองจันทน์ ชัยนาท 1,099 21
40 ร.ร.บ้านดอนแก้ว น่าน 1,060 20
41 ร.ร.บ้านทุ่งดอน พังงา 1,001 6
42 ร.ร.อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) ชัยนาท 941 15
43 ร.ร.บ้านน้ำลักใต้ น่าน 933 14
44 ร.ร.พนาสวรรค์ น่าน 850 5
45 ร.ร.ชุมชนบ้านดง อุตรดิตถ์ 791 4
46 ร.ร.บ้านน้ำลี น่าน 720 22
47 ร.ร.หนองมังโนนกลางห่องแดง อุบลราชธานี 682 21
48 ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย อุทัยธานี 647 16
49 ร.ร.แกสำโรงวิทยา นครราชสีมา 642 4
50 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา เชียงราย 524 4
51 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง อุทัยธานี 508 25
52 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 504 1
53 ร.ร.วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง ชัยนาท 488 4
54 ร.ร.วัดหนองแฟบ อุทัยธานี 472 14
55 ร.ร.วัดบ้านใหม่ ชัยนาท 436 5
56 ร.ร.แม่จริม น่าน 377 1
57 ร.ร.นาทรายวิทยาคม อุดรธานี 320 1
58 ร.ร.บ้านหนองกี่ อุทัยธานี 318 6
59 ร.ร.พระธาตุพิทยาคม น่าน 298 1
60 ร.ร.บ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน น่าน 298 1
61 ร.ร.บ้านหนองลาน กาญจนบุรี 296 2
62 ร.ร.บ้านผาน้ำย้อย น่าน 270 3
63 ร.ร.แม่สันวิทยา ลำปาง 252 5
64 ร.ร.วัดอุโปสถาราม อุทัยธานี 215 4
65 ร.ร.วัดห้วยหวาย สระบุรี 201 1
66 ร.ร.อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สระบุรี 200 1
67 ร.ร.วัดทุ่งพึ่ง อุทัยธานี 195 6
68 ร.ร.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี 190 1
69 ร.ร.บ้านสองแคว น่าน 190 2
70 ร.ร.บ้านห้วยไฮ น่าน 177 5
71 ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ อุทัยธานี 154 3
72 ร.ร.บ้านท่ามงคล น่าน 147 1
73 ร.ร.บ้านหินซ้อน สระบุรี 141 1
74 ร.ร.ทุ่งศรีทอง น่าน 130 1
75 ร.ร.วัดสุวรรณคูหา พังงา 126 4
76 ร.ร.วัดดงแขวน อุทัยธานี 109 2
77 ร.ร.บ้านเขาดินใต้ สระบุรี 105 2
78 ร.ร.บ้านพี้ใต้ น่าน 75 1
79 ร.ร.วัดท่าโพ อุทัยธานี 71 1
80 ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) สระบุรี 70 1
81 ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร น่าน 60 2
82 ร.ร.บ้านเนินสาธารณ์ อุทัยธานี 46 2
83 ร.ร.บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 อุทัยธานี 30 1
TOP10 ระดับภาค
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กทม.
1 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 2,036 30
กลาง
1 ร.ร.บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) ชัยนาท 3,565 28
2 ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง สระบุรี 3,000 1
3 ร.ร.วัดหนองแขม ชัยนาท 2,692 29
4 ร.ร.บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) ชัยนาท 2,186 16
5 ร.ร.บ้านหนองแค ชัยนาท 1,954 16
6 ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี 1,764 2
7 ร.ร.วัดธรรมามูล ชัยนาท 1,582 31
8 ร.ร.บ้านหนองแว่น อุทัยธานี 1,540 19
9 ร.ร.ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) ชัยนาท 1,430 25
10 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง อุทัยธานี 1,348 8
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 181,529 46
2 ร.ร.ภูคาวิทยาคม น่าน 16,853 73
3 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) น่าน 9,489 84
4 ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) น่าน 7,227 19
5 ร.ร.บ้านร้อง น่าน 7,225 62
6 ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง น่าน 6,680 46
7 ร.ร.บ้านสถาน น่าน 4,224 32
8 ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา น่าน 4,152 17
9 ร.ร.วัดต้นชุมแสง พิจิตร 2,072 38
10 ร.ร.บ้านนาพูน แพร่ 1,281 5
อีสาน
1 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร กาฬสินธุ์ 28,905 62
2 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 16,818 64
3 ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 16,173 20
4 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 14,253 38
5 ร.ร.บ้านดอนปอหนองโอง นครพนม 10,981 90
6 ร.ร.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 ยโสธร 4,011 37
7 ร.ร.บ้านดอนก่อ อุบลราชธานี 3,199 32
8 ร.ร.บ้านดอน อุบลราชธานี 1,749 32
9 ร.ร.บ้านคลองเดื่อ นครราชสีมา 1,496 7
10 ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 1,412 44
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 1,850 37
2 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 504 1
ตะวันตก
1 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี ราชบุรี 1,260 5
2 ร.ร.บ้านหนองลาน กาญจนบุรี 296 2
3 ร.ร.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) ราชบุรี 190 1
ใต้
1 ร.ร.เยาววิทย์ พังงา 2,700 27
2 ร.ร.บ้านดอน พังงา 1,391 45
3 ร.ร.บ้านทุ่งดอน พังงา 1,001 6
4 ร.ร.วัดสุวรรณคูหา พังงา 126 4
TOP3 ระดับจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.จันทรวิชา 2,036 30
กาญจนบุรี
1 ร.ร.บ้านหนองลาน 296 2
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร 28,905 62
2 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ 14,253 38
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1,850 37
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 504 1
ชัยนาท
1 ร.ร.บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 3,565 28
2 ร.ร.วัดหนองแขม 2,692 29
3 ร.ร.บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 2,186 16
เชียงราย
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 524 4
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 181,529 46
นครพนม
1 ร.ร.บ้านดอนปอหนองโอง 10,981 90
นครราชสีมา
1 ร.ร.บ้านคลองเดื่อ 1,496 7
2 ร.ร.แกสำโรงวิทยา 642 4
น่าน
1 ร.ร.ภูคาวิทยาคม 16,853 73
2 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 9,489 84
3 ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 7,227 19
พังงา
1 ร.ร.เยาววิทย์ 2,700 27
2 ร.ร.บ้านดอน 1,391 45
3 ร.ร.บ้านทุ่งดอน 1,001 6
พิจิตร
1 ร.ร.วัดต้นชุมแสง 2,072 38
แพร่
1 ร.ร.บ้านนาพูน 1,281 5
ยโสธร
1 ร.ร.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 4,011 37
ราชบุรี
1 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี 1,260 5
2 ร.ร.วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 190 1
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 252 5
สระบุรี
1 ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง 3,000 1
2 ร.ร.วัดบ้านยาง 1,764 2
3 ร.ร.วัดห้วยหวาย 201 1
หนองคาย
1 ร.ร.บ้านสาวแล 16,818 64
อุดรธานี
1 ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา 16,173 20
2 ร.ร.พังงูพิทยาคม 1,106 2
3 ร.ร.นาทรายวิทยาคม 320 1
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ชุมชนบ้านดง 791 4
อุทัยธานี
1 ร.ร.บ้านหนองแว่น 1,540 19
2 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง 1,348 8
3 ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย 647 16
อุบลราชธานี
1 ร.ร.บ้านดอนก่อ 3,199 32
2 ร.ร.บ้านดอน 1,749 32
3 ร.ร.บ้านแข็งขยัน 1,412 44
ยอดสวด 239 จบขึ้นไป
ภาค จังหวัด โรงเรียน ยอดสวด เหรียญพระของขวัญ
กทม. กรุงเทพมหานคร ร.ร.จันทรวิชา 2,036 8
กลาง ชัยนาท ร.ร.บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 3,565 14
กลาง ชัยนาท ร.ร.วัดหนองแขม 2,692 11
กลาง ชัยนาท ร.ร.บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 2,186 9
กลาง ชัยนาท ร.ร.บ้านหนองแค 1,954 8
กลาง ชัยนาท ร.ร.วัดธรรมามูล 1,582 6
กลาง ชัยนาท ร.ร.ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 1,430 5
กลาง ชัยนาท ร.ร.พระยาตาก 1,326 5
กลาง ชัยนาท ร.ร.ชุมชนคลองจันทน์ 1,099 4
กลาง ชัยนาท ร.ร.อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 941 3
กลาง ชัยนาท ร.ร.วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 488 2
กลาง ชัยนาท ร.ร.วัดบ้านใหม่ 436 1
กลาง สระบุรี ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง 3,000 12
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดบ้านยาง 1,764 7
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านหนองแว่น 1,540 6
กลาง อุทัยธานี ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง 1,348 5
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย 647 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 508 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดหนองแฟบ 472 1
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านหนองกี่ 318 1
ตะวันตก กาญจนบุรี ร.ร.บ้านหนองลาน 296 1
ตะวันตก ราชบุรี ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี 1,260 5
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 1,850 7
ตะวันออก ชลบุรี ร.ร.วัดเตาปูน 504 2
ใต้ พังงา ร.ร.เยาววิทย์ 2,700 11
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านดอน 1,391 5
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านทุ่งดอน 1,001 4
เหนือ เชียงราย ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 524 2
เหนือ ตาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 181,529 759
เหนือ น่าน ร.ร.ภูคาวิทยาคม 16,853 70
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 9,489 39
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 7,227 30
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านร้อง 7,225 30
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง 6,680 27
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านสถาน 4,224 17
เหนือ น่าน ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา 4,152 17
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านดอนแก้ว 1,060 4
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำลักใต้ 933 3
เหนือ น่าน ร.ร.พนาสวรรค์ 850 3
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำลี 720 3
เหนือ น่าน ร.ร.แม่จริม 377 1
เหนือ น่าน ร.ร.พระธาตุพิทยาคม 298 1
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน 298 1
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านผาน้ำย้อย 270 1
เหนือ พิจิตร ร.ร.วัดต้นชุมแสง 2,072 8
เหนือ แพร่ ร.ร.บ้านนาพูน 1,281 5
เหนือ ลำปาง ร.ร.แม่สันวิทยา 252 1
เหนือ อุตรดิตถ์ ร.ร.ชุมชนบ้านดง 791 3
อีสาน กาฬสินธุ์ ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร 28,905 120
อีสาน กาฬสินธุ์ ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ 14,253 59
อีสาน นครพนม ร.ร.บ้านดอนปอหนองโอง 10,981 45
อีสาน นครราชสีมา ร.ร.บ้านคลองเดื่อ 1,496 6
อีสาน นครราชสีมา ร.ร.แกสำโรงวิทยา 642 2
อีสาน ยโสธร ร.ร.บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 4,011 16
อีสาน หนองคาย ร.ร.บ้านสาวแล 16,818 70
อีสาน อุดรธานี ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา 16,173 67
อีสาน อุดรธานี ร.ร.พังงูพิทยาคม 1,106 4
อีสาน อุดรธานี ร.ร.นาทรายวิทยาคม 320 1
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านดอนก่อ 3,199 13
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านดอน 1,749 7
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านแข็งขยัน 1,412 5
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 1,140 4
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.หนองมังโนนกลางห่องแดง 682 2