▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๖

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

2,227,691 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

123 โรงเรียน

คิดเป็น

9 % ของ 1,297 ร.ร.

Download

ยอดสวดรวมแต่ละภาค(มากไปน้อย)
ภาค/จังหวัด ยอดสวด
อีสาน 1,116,579
1 หนองคาย 908,380
2 อุดรธานี 162,613
3 ร้อยเอ็ด 27,084
4 อุบลราชธานี 8,961
5 บึงกาฬ 3,049
6 กาฬสินธุ์ 3,038
7 นครราชสีมา 1,913
8 ขอนแก่น 1,431
9 ศรีสะเกษ 110
เหนือ 887,754
1 ตาก 881,529
2 นครสวรรค์ 5,571
3 ลำปาง 654
กลาง 114,957
1 ปทุมธานี 38,631
2 สระบุรี 33,642
3 อุทัยธานี 32,437
4 สมุทรปราการ 6,713
5 อ่างทอง 2,741
6 สิงห์บุรี 616
7 ลพบุรี 177
ตะวันตก 51,623
1 เพชรบุรี 47,870
2 ราชบุรี 2,474
3 กาญจนบุรี 1,069
4 ประจวบคีรีขันธ์ 210
กทม. 34,731
1 กรุงเทพมหานคร 34,731
ตะวันออก 13,769
1 ฉะเชิงเทรา 10,926
2 ระยอง 1,432
3 ปราจีนบุรี 1,411
ใต้ 8,278
1 พังงา 6,920
2 สงขลา 828
3 ภูเก็ต 530
TOP77 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 หนองคาย 908,380
2 ตาก 881,529
3 อุดรธานี 162,613
4 เพชรบุรี 47,870
5 ปทุมธานี 38,631
6 กรุงเทพมหานคร 34,731
7 สระบุรี 33,642
8 อุทัยธานี 32,437
9 ร้อยเอ็ด 27,084
10 ฉะเชิงเทรา 10,926
11 อุบลราชธานี 8,961
12 พังงา 6,920
13 สมุทรปราการ 6,713
14 นครสวรรค์ 5,571
15 บึงกาฬ 3,049
16 กาฬสินธุ์ 3,038
17 อ่างทอง 2,741
18 ราชบุรี 2,474
19 นครราชสีมา 1,913
20 ระยอง 1,432
21 ขอนแก่น 1,431
22 ปราจีนบุรี 1,411
23 กาญจนบุรี 1,069
24 สงขลา 828
25 ลำปาง 654
26 สิงห์บุรี 616
27 ภูเก็ต 530
28 ประจวบคีรีขันธ์ 210
29 ลพบุรี 177
30 ศรีสะเกษ 110
TOP100 ระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
1 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 908,380 655
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 823,910 97
3 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 87,746 73
4 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 47,620 20
5 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 37,063 78
6 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 31,500 7
7 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 28,512 54
8 ร.ร.บ้านหนองกุง ร้อยเอ็ด 27,084 74
9 ร.ร.อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ตาก 17,860 26
10 ร.ร.นาทรายวิทยา อุดรธานี 14,700 21
11 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 14,343 57
12 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง อุทัยธานี 13,025 34
13 ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก 12,061 12
14 ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี ตาก 9,379 15
15 ร.ร.ชัยนาคำวิทยา อุดรธานี 7,630 7
16 ร.ร.พังงูพิทยาคม อุดรธานี 7,200 8
17 ร.ร.บ้านหนองไผ่หนองหิน อุดรธานี 7,000 40
18 ร.ร.บ้านนาจาน อุดรธานี 6,835 15
19 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ 6,633 36
20 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 5,949 79
21 ร.ร.ตชด.บ้านแม่ออกฮู ตาก 5,794 11
22 ร.ร.วัดบางโรง ฉะเชิงเทรา 4,977 67
23 ร.ร.บ้านแม่กื้ดสามท่า ตาก 4,212 11
24 ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี 3,755 25
25 ร.ร.บ้านช่องแคบ ตาก 3,515 19
26 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 3,231 26
27 ร.ร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ 3,038 9
28 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง อุทัยธานี 2,957 26
29 ร.ร.บ้านงิ้วแบ้ นครสวรรค์ 2,741 10
30 ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง 2,741 9
31 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก 2,686 2
32 ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี 2,594 62
33 ร.ร.วัดนางแก้ว ราชบุรี 2,474 3
34 ร.ร.วัดหนองแฟบ อุทัยธานี 2,351 18
35 ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี 2,315 74
36 ร.ร.วัดท่าโพ อุทัยธานี 2,301 10
37 ร.ร.วัดป่าไผ่ สระบุรี 2,179 5
38 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ บึงกาฬ 2,041 8
39 ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 อุทัยธานี 2,025 6
40 ร.ร.บ้านดอน อุบลราชธานี 2,017 47
41 ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย อุทัยธานี 1,985 18
42 ร.ร.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) พังงา 1,772 5
43 ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 1,755 52
44 ร.ร.วัดบ้านจาน สระบุรี 1,505 25
45 ร.ร.เทศบาลพัฒนา สระบุรี 1,500 5
46 ร.ร.วัดหนองเบน นครสวรรค์ 1,482 7
47 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 1,470 1
48 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 1,460 2
49 ร.ร.บ้านหนองขาม นครราชสีมา 1,445 10
50 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา ระยอง 1,432 1
51 ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา ขอนแก่น 1,431 9
52 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปราจีนบุรี 1,411 12
53 ร.ร.วิภารัตน์ ปทุมธานี 1,404 5
54 ร.ร.บ้านม่วงโนนกระแต อุบลราชธานี 1,317 16
55 ร.ร.บ้านมอเกอ ตาก 1,309 7
56 ร.ร.บ้านดงมัน นครสวรรค์ 1,300 19
57 ร.ร.บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) สระบุรี 1,296 11
58 ร.ร.วัดทุ่งพึ่ง อุทัยธานี 1,285 11
59 ร.ร.บ้านดุมใหญ่ดงยาง อุบลราชธานี 1,253 20
60 ร.ร.บ้านหนองแว่น อุทัยธานี 1,210 8
61 ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สระบุรี 1,095 10
62 ร.ร.หนองมังโนนกลางห่องแดง อุบลราชธานี 1,075 35
63 ร.ร.บ้านหนองลาน กาญจนบุรี 1,069 5
64 ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า สระบุรี 1,050 6
65 ร.ร.บ้านดอน พังงา 1,039 28
66 ร.ร.บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ บึงกาฬ 1,008 6
67 ร.ร.บ้านคอกช้าง พังงา 1,004 12
68 ร.ร.บ้านดอนก่อ อุบลราชธานี 918 10
69 ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สงขลา 828 19
70 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง อุดรธานี 777 6
71 ร.ร.วัดเขาปฐวี อุทัยธานี 663 5
72 ร.ร.แม่สันวิทยา ลำปาง 654 7
73 ร.ร.บ้านปากถัก พังงา 653 4
74 ร.ร.วัดวังบุญ อุทัยธานี 629 9
75 ร.ร.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น อุบลราชธานี 626 25
76 ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 620 1
77 ร.ร.วัดข่อย สิงห์บุรี 616 4
78 ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม อุทัยธานี 607 3
79 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5 ตาก 539 3
80 ร.ร.บ้านฉลอง ภูเก็ต 530 1
81 ร.ร.บ้านปากดง อุทัยธานี 520 10
82 ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ อุทัยธานี 520 10
83 ร.ร.บ้านห้วยเปล้า อุทัยธานี 516 3
84 ร.ร.บ้านทุ่งดอน พังงา 486 8
85 ร.ร.บ้านป่าอ้อ อุทัยธานี 470 3
86 ร.ร.แกสำโรงวิทยา นครราชสีมา 468 3
87 ร.ร.วัดสองคอนกลาง สระบุรี 326 2
88 ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) สระบุรี 300 3
89 ร.ร.บ้านห้วยโป่ง ตาก 264 1
90 ร.ร.วัดถ้ำเต่า สระบุรี 262 1
91 ร.ร.บ้านกะปง พังงา 260 4
92 ร.ร.วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี 250 1
93 ร.ร.วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สระบุรี 229 3
94 ร.ร.วัดอุโปสถาราม อุทัยธานี 214 3
95 ร.ร.บ้านหนองไม้แก่น อุทัยธานี 208 2
96 ร.ร.วัดดงแขวน อุทัยธานี 202 2
97 ร.ร.บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117 อุทัยธานี 196 3
98 ร.ร.วัดดงพลับ ลพบุรี 177 1
99 ร.ร.บ้านเนินสาธารณ์ อุทัยธานี 166 5
100 ร.ร.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สระบุรี 151 1
TOP10 ระดับภาค
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 31,500 7
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 3,231 26
กลาง
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 37,063 78
2 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 14,343 57
3 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง อุทัยธานี 13,025 34
4 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ 6,633 36
5 ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สระบุรี 3,755 25
6 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง อุทัยธานี 2,957 26
7 ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง 2,741 9
8 ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) สระบุรี 2,594 62
9 ร.ร.วัดหนองแฟบ อุทัยธานี 2,351 18
10 ร.ร.วัดบ้านยาง สระบุรี 2,315 74
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 823,910 97
2 ร.ร.อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ตาก 17,860 26
3 ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ ตาก 12,061 12
4 ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี ตาก 9,379 15
5 ร.ร.ตชด.บ้านแม่ออกฮู ตาก 5,794 11
6 ร.ร.บ้านแม่กื้ดสามท่า ตาก 4,212 11
7 ร.ร.บ้านช่องแคบ ตาก 3,515 19
8 ร.ร.บ้านงิ้วแบ้ นครสวรรค์ 2,741 10
9 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก 2,686 2
10 ร.ร.วัดหนองเบน นครสวรรค์ 1,482 7
อีสาน
1 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 908,380 655
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 87,746 73
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 28,512 54
4 ร.ร.บ้านหนองกุง ร้อยเอ็ด 27,084 74
5 ร.ร.นาทรายวิทยา อุดรธานี 14,700 21
6 ร.ร.ชัยนาคำวิทยา อุดรธานี 7,630 7
7 ร.ร.พังงูพิทยาคม อุดรธานี 7,200 8
8 ร.ร.บ้านหนองไผ่หนองหิน อุดรธานี 7,000 40
9 ร.ร.บ้านนาจาน อุดรธานี 6,835 15
10 ร.ร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ 3,038 9
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 5,949 79
2 ร.ร.วัดบางโรง ฉะเชิงเทรา 4,977 67
3 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา ระยอง 1,432 1
4 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปราจีนบุรี 1,411 12
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 47,620 20
2 ร.ร.วัดนางแก้ว ราชบุรี 2,474 3
3 ร.ร.บ้านหนองลาน กาญจนบุรี 1,069 5
4 ร.ร.วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) เพชรบุรี 250 1
5 ร.ร.บ้านหนองตาเย็น ประจวบคีรีขันธ์ 150 1
6 ร.ร.บ้านหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 60 1
ใต้
1 ร.ร.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) พังงา 1,772 5
2 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 1,470 1
3 ร.ร.บ้านดอน พังงา 1,039 28
4 ร.ร.บ้านคอกช้าง พังงา 1,004 12
5 ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สงขลา 828 19
6 ร.ร.บ้านปากถัก พังงา 653 4
7 ร.ร.บ้านฉลอง ภูเก็ต 530 1
8 ร.ร.บ้านทุ่งดอน พังงา 486 8
9 ร.ร.บ้านกะปง พังงา 260 4
10 ร.ร.เยาววิทย์ พังงา 142 1
TOP3 ระดับจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 31,500 7
2 ร.ร.จันทรวิชา 3,231 26
กาญจนบุรี
1 ร.ร.บ้านหนองลาน 1,069 5
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 3,038 9
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา 1,431 9
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 5,949 79
2 ร.ร.วัดบางโรง 4,977 67
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 823,910 97
2 ร.ร.อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 17,860 26
3 ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 12,061 12
นครราชสีมา
1 ร.ร.บ้านหนองขาม 1,445 10
2 ร.ร.แกสำโรงวิทยา 468 3
นครสวรรค์
1 ร.ร.บ้านงิ้วแบ้ 2,741 10
2 ร.ร.วัดหนองเบน 1,482 7
3 ร.ร.บ้านดงมัน 1,300 19
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 37,063 78
2 ร.ร.วิภารัตน์ 1,404 5
3 ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 91 1
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.บ้านหนองตาเย็น 150 1
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 60 1
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 1,411 12
พังงา
1 ร.ร.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 1,772 5
2 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 1,470 1
3 ร.ร.บ้านดอน 1,039 28
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 47,620 20
2 ร.ร.วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) 250 1
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 530 1
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.บ้านหนองกุง 27,084 74
ระยอง
1 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 1,432 1
ราชบุรี
1 ร.ร.วัดนางแก้ว 2,474 3
ลพบุรี
1 ร.ร.วัดดงพลับ 177 1
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 654 7
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านสวนกล้วย 110 1
สงขลา
1 ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 828 19
สมุทรปราการ
1 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 6,633 36
2 ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 80 2
สระบุรี
1 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 14,343 57
2 ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 3,755 25
3 ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2,594 62
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วัดข่อย 616 4
หนองคาย
1 ร.ร.บ้านสาวแล 908,380 655
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 2,741 9
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 87,746 73
2 ร.ร.หนองแวงวิทยา 28,512 54
3 ร.ร.นาทรายวิทยา 14,700 21
อุทัยธานี
1 ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง 13,025 34
2 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 2,957 26
3 ร.ร.วัดหนองแฟบ 2,351 18
อุบลราชธานี
1 ร.ร.บ้านดอน 2,017 47
2 ร.ร.บ้านแข็งขยัน 1,755 52
3 ร.ร.บ้านม่วงโนนกระแต 1,317 16
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 2,041 8
2 ร.ร.บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1,008 6
ยอดสวด 239 จบขึ้นไป
ภาค จังหวัด โรงเรียน ยอดสวด เหรียญพระของขวัญ
กทม. กรุงเทพมหานคร ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 31,500 131
กทม. กรุงเทพมหานคร ร.ร.จันทรวิชา 3,231 13
กลาง ปทุมธานี ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 37,063 155
กลาง ปทุมธานี ร.ร.วิภารัตน์ 1,404 5
กลาง สมุทรปราการ ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 6,633 27
กลาง สระบุรี ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 14,343 60
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) 3,755 15
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) 2,594 10
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดบ้านยาง 2,315 9
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดป่าไผ่ 2,179 9
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดบ้านจาน 1,505 6
กลาง สระบุรี ร.ร.เทศบาลพัฒนา 1,500 6
กลาง สระบุรี ร.ร.บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) 1,296 5
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) 1,095 4
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดกะเหรี่ยงคอม้า 1,050 4
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดสองคอนกลาง 326 1
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดบ้านธาตุใต้ (สนิทไชยวิทยาคาร) 300 1
กลาง สระบุรี ร.ร.วัดถ้ำเต่า 262 1
กลาง สิงห์บุรี ร.ร.วัดข่อย 616 2
กลาง อ่างทอง ร.ร.สนิทวิทยา 2,741 11
กลาง อุทัยธานี ร.ร.อนุบาลหนองขาหย่าง 13,025 54
กลาง อุทัยธานี ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 2,957 12
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดหนองแฟบ 2,351 9
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดท่าโพ 2,301 9
กลาง อุทัยธานี ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 2,025 8
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย 1,985 8
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดทุ่งพึ่ง 1,285 5
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านหนองแว่น 1,210 5
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดเขาปฐวี 663 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดวังบุญ 629 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม 607 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านปากดง 520 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.วัดหนองระแหงเหนือ 520 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านห้วยเปล้า 516 2
กลาง อุทัยธานี ร.ร.บ้านป่าอ้อ 470 1
ตะวันตก กาญจนบุรี ร.ร.บ้านหนองลาน 1,069 4
ตะวันตก เพชรบุรี ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 47,620 199
ตะวันตก เพชรบุรี ร.ร.วัดเขาย้อยไพบูลอุปถัมภ์ (แสงส่องหล้า 5) 250 1
ตะวันตก ราชบุรี ร.ร.วัดนางแก้ว 2,474 10
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) 5,949 24
ตะวันออก ฉะเชิงเทรา ร.ร.วัดบางโรง 4,977 20
ตะวันออก ปราจีนบุรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 1,411 5
ตะวันออก ระยอง ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 1,432 5
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 1,772 7
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 1,470 6
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านดอน 1,039 4
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านคอกช้าง 1,004 4
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านปากถัก 653 2
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านทุ่งดอน 486 2
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านกะปง 260 1
ใต้ ภูเก็ต ร.ร.บ้านฉลอง 530 2
ใต้ สงขลา ร.ร.เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 828 3
เหนือ ตาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 823,910 3447
เหนือ ตาก ร.ร.อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 17,860 74
เหนือ ตาก ร.ร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 12,061 50
เหนือ ตาก ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี 9,379 39
เหนือ ตาก ร.ร.ตชด.บ้านแม่ออกฮู 5,794 24
เหนือ ตาก ร.ร.บ้านแม่กื้ดสามท่า 4,212 17
เหนือ ตาก ร.ร.บ้านช่องแคบ 3,515 14
เหนือ ตาก ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง 2,686 11
เหนือ ตาก ร.ร.บ้านมอเกอ 1,309 5
เหนือ ตาก ร.ร.รวมไทยพัฒนา 5 539 2
เหนือ ตาก ร.ร.บ้านห้วยโป่ง 264 1
เหนือ นครสวรรค์ ร.ร.บ้านงิ้วแบ้ 2,741 11
เหนือ นครสวรรค์ ร.ร.วัดหนองเบน 1,482 6
เหนือ นครสวรรค์ ร.ร.บ้านดงมัน 1,300 5
เหนือ ลำปาง ร.ร.แม่สันวิทยา 654 2
อีสาน กาฬสินธุ์ ร.ร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 3,038 12
อีสาน ขอนแก่น ร.ร.ชุมชนหนองกุงวิทยา 1,431 5
อีสาน นครราชสีมา ร.ร.บ้านหนองขาม 1,445 6
อีสาน นครราชสีมา ร.ร.แกสำโรงวิทยา 468 1
อีสาน บึงกาฬ ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 2,041 8
อีสาน บึงกาฬ ร.ร.บ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1,008 4
อีสาน ร้อยเอ็ด ร.ร.บ้านหนองกุง 27,084 113
อีสาน หนองคาย ร.ร.บ้านสาวแล 908,380 3800
อีสาน อุดรธานี ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 87,746 367
อีสาน อุดรธานี ร.ร.หนองแวงวิทยา 28,512 119
อีสาน อุดรธานี ร.ร.นาทรายวิทยา 14,700 61
อีสาน อุดรธานี ร.ร.ชัยนาคำวิทยา 7,630 31
อีสาน อุดรธานี ร.ร.พังงูพิทยาคม 7,200 30
อีสาน อุดรธานี ร.ร.บ้านหนองไผ่หนองหิน 7,000 29
อีสาน อุดรธานี ร.ร.บ้านนาจาน 6,835 28
อีสาน อุดรธานี ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 1,460 6
อีสาน อุดรธานี ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง 777 3
อีสาน อุดรธานี ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา 620 2
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านดอน 2,017 8
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านแข็งขยัน 1,755 7
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านม่วงโนนกระแต 1,317 5
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านดุมใหญ่ดงยาง 1,253 5
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.หนองมังโนนกลางห่องแดง 1,075 4
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านดอนก่อ 918 3
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น 626 2