▲ กลับด้านบน

กิจกรรมสถานศึกษาต้นบุญ ส่งเสริมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

รางวัล "เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม สวดธรรมจักร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ถวายเป็นพุทธบูชา"

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

0 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

0 โรงเรียน

Download

TOP100 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
TOP100 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด