▲ กลับด้านบน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษา ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

480,981 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

116 โรงเรียน

คิดเป็น

9 % ของ 1,297 ร.ร.

Download

ยอดสวดรวมแต่ละภาค(มากไปน้อย)
ภาค/จังหวัด ยอดสวด
เหนือ 282,692
1 พะเยา 102,136
2 ตาก 95,012
3 น่าน 80,563
4 พิจิตร 2,298
5 เชียงราย 2,198
6 ลำปาง 485
อีสาน 177,415
1 อุบลราชธานี 91,915
2 อำนาจเจริญ 46,716
3 กาฬสินธุ์ 21,925
4 หนองคาย 11,832
5 ขอนแก่น 2,420
6 นครราชสีมา 1,756
7 ชัยภูมิ 720
8 สกลนคร 63
9 นครพนม 40
10 ศรีสะเกษ 28
ใต้ 11,011
1 พังงา 11,011
กลาง 4,899
1 สมุทรปราการ 4,899
ตะวันออก 1,515
1 ระยอง 1,146
2 ชลบุรี 369
ตะวันตก 686
1 ราชบุรี 686
TOP77 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 พะเยา 102,136
2 ตาก 95,012
3 อุบลราชธานี 91,915
4 น่าน 80,563
5 อำนาจเจริญ 46,716
6 กาฬสินธุ์ 21,925
7 หนองคาย 11,832
8 พังงา 11,011
9 สมุทรปราการ 4,899
10 ขอนแก่น 2,420
11 พิจิตร 2,298
12 เชียงราย 2,198
13 นครราชสีมา 1,756
14 ระยอง 1,146
15 ชัยภูมิ 720
16 ราชบุรี 686
17 ลำปาง 485
18 ชลบุรี 369
19 สกลนคร 63
20 นครพนม 40
21 ศรีสะเกษ 28
TOP100 ระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
1 ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง พะเยา 102,136 98
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 95,012 67
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 87,010 42
4 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 15,084 68
5 ร.ร.พระธาตุพิทยาคม น่าน 13,049 30
6 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 11,832 52
7 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) น่าน 10,640 88
8 ร.ร.ภูคาวิทยาคม น่าน 8,438 53
9 ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง น่าน 7,910 52
10 ร.ร.อนุบาลพังงา พังงา 7,755 5
11 ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา น่าน 7,576 32
12 ร.ร.บ้านร้อง น่าน 7,470 85
13 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร กาฬสินธุ์ 6,841 66
14 ร.ร.บ้านสถาน น่าน 4,962 38
15 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ 4,899 40
16 ร.ร.ธันยธรณ์พิทยา อำนาจเจริญ 4,596 1
17 ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี 4,353 8
18 ร.ร.อาเวมารีอาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,084 1
19 ร.ร.บ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน น่าน 2,825 14
20 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ 2,568 1
21 ร.ร.ชุมชนบ้านเสารีก อำนาจเจริญ 2,535 1
22 ร.ร.เยาววิทย์ พังงา 2,446 23
23 ร.ร.บ้านห้วยแร่ ขอนแก่น 2,272 29
24 ร.ร.เทศบาล 1 (วัดเทพมงคล) อำนาจเจริญ 2,268 1
25 ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา อำนาจเจริญ 1,962 1
26 ร.ร.บ้านชมพู น่าน 1,927 16
27 ร.ร.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1,884 1
28 ร.ร.อนุบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1,884 1
29 ร.ร.บ้านผาน้ำย้อย น่าน 1,872 28
30 ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,734 1
31 ร.ร.บ้านบ่อชะเนง อำนาจเจริญ 1,704 1
32 ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 นครราชสีมา 1,655 1
33 ร.ร.บ้านนาดอกไม้ อำนาจเจริญ 1,611 1
34 ร.ร.บ้านไร่ขี อำนาจเจริญ 1,578 1
35 ร.ร.บ้านน้ำลักใต้ น่าน 1,429 41
36 ร.ร.บ้านสมสะอาดเนินกุง อำนาจเจริญ 1,407 1
37 ร.ร.บ้านน้ำเลียง น่าน 1,374 21
38 ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อำนาจเจริญ 1,374 1
39 ร.ร.พนาสวรรค์ น่าน 1,328 8
40 ร.ร.บ้านน้ำลี น่าน 1,197 26
41 ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ระยอง 1,146 11
42 ร.ร.สามแยกผดุงวิทย์ อำนาจเจริญ 1,077 1
43 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ 1,074 1
44 ร.ร.บ้านจานลาน อำนาจเจริญ 1,074 1
45 ร.ร.บ้านดอนแก้ว น่าน 1,061 14
46 ร.ร.บ้านหนองไฮ อำนาจเจริญ 1,059 1
47 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา เชียงราย 1,058 8
48 ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร น่าน 1,056 10
49 ร.ร.บ้านกุดปลาดุก อำนาจเจริญ 1,026 1
50 ร.ร.บ้านแคว้ง น่าน 1,004 16
51 ร.ร.นาน้อย น่าน 992 1
52 ร.ร.บ้านฮ่างต่ำ เชียงราย 892 4
53 ร.ร.เทศบาลอำนาจ อำนาจเจริญ 861 1
54 ร.ร.อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) พิจิตร 803 1
55 ร.ร.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น อำนาจเจริญ 801 1
56 ร.ร.บ้านฝั่งหมิ่น (รัฐราษฎร์บำรุง) น่าน 798 19
57 ร.ร.บ้านคำโพน อำนาจเจริญ 774 1
58 ร.ร.อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) อำนาจเจริญ 774 1
59 ร.ร.พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ 741 1
60 ร.ร.บ้านกุดน้ำกิน อำนาจเจริญ 738 1
61 ร.ร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง อำนาจเจริญ 714 1
62 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี ราชบุรี 686 4
63 ร.ร.ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง อำนาจเจริญ 564 1
64 ร.ร.บ้านนาหมอม้า อำนาจเจริญ 558 1
65 ร.ร.บ้านสามัคคีพัฒนา อำนาจเจริญ 558 1
66 ร.ร.บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) อำนาจเจริญ 558 1
67 ร.ร.หนองยอดู่ในวิทยา อำนาจเจริญ 558 1
68 ร.ร.บ้านพี้ใต้ น่าน 517 4
69 ร.ร.โพธิ์ศิลานาหว้า อำนาจเจริญ 507 1
70 ร.ร.บ้านน้ำพุร้อน น่าน 494 4
71 ร.ร.แม่สันวิทยา ลำปาง 485 5
72 ร.ร.สารทิศพิทยาคม น่าน 479 4
73 ร.ร.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก อำนาจเจริญ 471 1
74 ร.ร.ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม อำนาจเจริญ 468 1
75 ร.ร.วัดป่าแดง พิจิตร 441 1
76 ร.ร.บ้านดอน พังงา 419 16
77 ร.ร.ภูเค็งพัฒนา น่าน 402 4
78 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ อำนาจเจริญ 381 1
79 ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" พิจิตร 375 1
80 ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม ชลบุรี 369 1
81 ร.ร.บ้านหนองโสน ชัยภูมิ 360 1
82 ร.ร.บ้านแยหนองแคน อำนาจเจริญ 348 1
83 ร.ร.บ้านห้วยไฮ น่าน 343 6
84 ร.ร.บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) อำนาจเจริญ 324 1
85 ร.ร.บ้านผาตูบ น่าน 280 3
86 ร.ร.บ้านคอกช้าง พังงา 271 3
87 ร.ร.บ้านดอนดู่ อำนาจเจริญ 261 1
88 ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 259 8
89 ร.ร.บ้านหนองปลิง อำนาจเจริญ 258 1
90 ร.ร.บ้านสักพัฒนา เชียงราย 248 6
91 ร.ร.บ้านแข้ด่อน อุบลราชธานี 246 2
92 ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) น่าน 243 1
93 ร.ร.บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" พิจิตร 240 1
94 ร.ร.บ้านน้ำเกี๋ยน น่าน 200 1
95 ร.ร.บ้านหนองลุมพุก ชัยภูมิ 190 1
96 ร.ร.วัดบึงน้ำกลัด พิจิตร 181 1
97 ร.ร.บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ 170 1
98 ร.ร.ปัว น่าน 160 1
99 ร.ร.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง ขอนแก่น 148 1
100 ร.ร.บ้านน้ำเคิม น่าน 135 5
TOP10 ระดับภาค
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กลาง
1 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ 4,899 40
เหนือ
1 ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง พะเยา 102,136 98
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 95,012 67
3 ร.ร.พระธาตุพิทยาคม น่าน 13,049 30
4 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) น่าน 10,640 88
5 ร.ร.ภูคาวิทยาคม น่าน 8,438 53
6 ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง น่าน 7,910 52
7 ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา น่าน 7,576 32
8 ร.ร.บ้านร้อง น่าน 7,470 85
9 ร.ร.บ้านสถาน น่าน 4,962 38
10 ร.ร.บ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน น่าน 2,825 14
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 87,010 42
2 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์ 15,084 68
3 ร.ร.บ้านสาวแล หนองคาย 11,832 52
4 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร กาฬสินธุ์ 6,841 66
5 ร.ร.ธันยธรณ์พิทยา อำนาจเจริญ 4,596 1
6 ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี 4,353 8
7 ร.ร.อาเวมารีอาอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,084 1
8 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ 2,568 1
9 ร.ร.ชุมชนบ้านเสารีก อำนาจเจริญ 2,535 1
10 ร.ร.บ้านห้วยแร่ ขอนแก่น 2,272 29
ตะวันออก
1 ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ระยอง 1,146 11
2 ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม ชลบุรี 369 1
ตะวันตก
1 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี ราชบุรี 686 4
ใต้
1 ร.ร.อนุบาลพังงา พังงา 7,755 5
2 ร.ร.เยาววิทย์ พังงา 2,446 23
3 ร.ร.บ้านดอน พังงา 419 16
4 ร.ร.บ้านคอกช้าง พังงา 271 3
5 ร.ร.บ้านในวัง พังงา 70 1
6 ร.ร.เพื่อชีวิตพังงา(เบลูก้าอุปถัมภ์) พังงา 50 1
TOP3 ระดับจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด จน.วันที่ส่งยอด
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ 15,084 68
2 ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร 6,841 66
ขอนแก่น
1 ร.ร.บ้านห้วยแร่ 2,272 29
2 ร.ร.บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 148 1
ชลบุรี
1 ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม 369 1
ชัยภูมิ
1 ร.ร.บ้านหนองโสน 360 1
2 ร.ร.บ้านหนองลุมพุก 190 1
3 ร.ร.บางอำพันธ์วิทยาคม 170 1
เชียงราย
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 1,058 8
2 ร.ร.บ้านฮ่างต่ำ 892 4
3 ร.ร.บ้านสักพัฒนา 248 6
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 95,012 67
นครพนม
1 ร.ร.ธาตุพนม 40 6
นครราชสีมา
1 ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 1,655 1
2 ร.ร.บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 100 1
3 ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย 1 1
น่าน
1 ร.ร.พระธาตุพิทยาคม 13,049 30
2 ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 10,640 88
3 ร.ร.ภูคาวิทยาคม 8,438 53
พะเยา
1 ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง 102,136 98
พังงา
1 ร.ร.อนุบาลพังงา 7,755 5
2 ร.ร.เยาววิทย์ 2,446 23
3 ร.ร.บ้านดอน 419 16
พิจิตร
1 ร.ร.อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 803 1
2 ร.ร.วัดป่าแดง 441 1
3 ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 375 1
ระยอง
1 ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) 1,146 11
ราชบุรี
1 ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี 686 4
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 485 5
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.ปรางค์กู่ 28 6
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านคำบ่อ 63 2
สมุทรปราการ
1 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 4,899 40
หนองคาย
1 ร.ร.บ้านสาวแล 11,832 52
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.ธันยธรณ์พิทยา 4,596 1
2 ร.ร.อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 3,084 1
3 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 2,568 1
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 87,010 42
2 ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร 4,353 8
3 ร.ร.บ้านแข็งขยัน 259 8
ยอดสวด 239 จบขึ้นไป
ภาค จังหวัด โรงเรียน ยอดสวด เหรียญพระของขวัญ
กลาง สมุทรปราการ ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 4,899 20
ตะวันตก ราชบุรี ศูนย์ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี 686 2
ตะวันออก ชลบุรี ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม 369 1
ตะวันออก ระยอง ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) 1,146 4
ใต้ พังงา ร.ร.อนุบาลพังงา 7,755 32
ใต้ พังงา ร.ร.เยาววิทย์ 2,446 10
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านดอน 419 1
ใต้ พังงา ร.ร.บ้านคอกช้าง 271 1
เหนือ เชียงราย ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 1,058 4
เหนือ เชียงราย ร.ร.บ้านฮ่างต่ำ 892 3
เหนือ เชียงราย ร.ร.บ้านสักพัฒนา 248 1
เหนือ ตาก ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 95,012 397
เหนือ น่าน ร.ร.พระธาตุพิทยาคม 13,049 54
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 10,640 44
เหนือ น่าน ร.ร.ภูคาวิทยาคม 8,438 35
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านศรีบุญเรือง 7,910 33
เหนือ น่าน ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา 7,576 31
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านร้อง 7,470 31
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านสถาน 4,962 20
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน 2,825 11
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านชมพู 1,927 8
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านผาน้ำย้อย 1,872 7
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำลักใต้ 1,429 5
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำเลียง 1,374 5
เหนือ น่าน ร.ร.พนาสวรรค์ 1,328 5
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำลี 1,197 5
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านดอนแก้ว 1,061 4
เหนือ น่าน ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร 1,056 4
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านแคว้ง 1,004 4
เหนือ น่าน ร.ร.นาน้อย 992 4
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านฝั่งหมิ่น (รัฐราษฎร์บำรุง) 798 3
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านพี้ใต้ 517 2
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านน้ำพุร้อน 494 2
เหนือ น่าน ร.ร.สารทิศพิทยาคม 479 2
เหนือ น่าน ร.ร.ภูเค็งพัฒนา 402 1
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านห้วยไฮ 343 1
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านผาตูบ 280 1
เหนือ น่าน ร.ร.บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 243 1
เหนือ พะเยา ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง 102,136 427
เหนือ พิจิตร ร.ร.อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 803 3
เหนือ พิจิตร ร.ร.วัดป่าแดง 441 1
เหนือ พิจิตร ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 375 1
เหนือ พิจิตร ร.ร.บ้านน้อย "ปรึกอุทิศ" 240 1
เหนือ ลำปาง ร.ร.แม่สันวิทยา 485 2
อีสาน กาฬสินธุ์ ร.ร.ธัญญาพัฒนวิทย์ 15,084 63
อีสาน กาฬสินธุ์ ร.ร.หินลาดนารายณ์สาร 6,841 28
อีสาน ขอนแก่น ร.ร.บ้านห้วยแร่ 2,272 9
อีสาน ชัยภูมิ ร.ร.บ้านหนองโสน 360 1
อีสาน นครราชสีมา ร.ร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 1,655 6
อีสาน หนองคาย ร.ร.บ้านสาวแล 11,832 49
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ธันยธรณ์พิทยา 4,596 19
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 3,084 12
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 2,568 10
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ชุมชนบ้านเสารีก 2,535 10
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.เทศบาล 1 (วัดเทพมงคล) 2,268 9
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ชุมชนโคกสารวิทยา 1,962 8
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ปทุมราชวงศา 1,884 7
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.อนุบาลปทุมราชวงศา 1,884 7
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ 1,734 7
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านบ่อชะเนง 1,704 7
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านนาดอกไม้ 1,611 6
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านไร่ขี 1,578 6
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านสมสะอาดเนินกุง 1,407 5
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1,374 5
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.สามแยกผดุงวิทย์ 1,077 4
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 54 1,074 4
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านจานลาน 1,074 4
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านหนองไฮ 1,059 4
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านกุดปลาดุก 1,026 4
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.เทศบาลอำนาจ 861 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 801 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านคำโพน 774 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 774 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.พัฒนาสามัคคี 741 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านกุดน้ำกิน 738 3
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 714 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 564 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 558 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านสามัคคีพัฒนา 558 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านนาหมอม้า 558 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.หนองยอดู่ในวิทยา 558 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.โพธิ์ศิลานาหว้า 507 2
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 471 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 468 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 381 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านแยหนองแคน 348 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 324 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านดอนดู่ 261 1
อีสาน อำนาจเจริญ ร.ร.บ้านหนองปลิง 258 1
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 87,010 364
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.โพธิ์ไทรพิทยาคาร 4,353 18
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านแข็งขยัน 259 1
อีสาน อุบลราชธานี ร.ร.บ้านแข้ด่อน 246 1