▲ กลับด้านบน

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)ปีการศึกษา 2558

20 ธ.ค. 58 เปิดอ่าน 5578 โดย น.ส.ธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล
  แก้ไข

 

 

ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)ปีการศึกษา 2558

                                                                  

ชมรม V-Star Club เป็นแหล่งเรียนรู้ และทำกิจกรรมทางด้านศีลธรรมในโรงเรียนของเหล่าเด็กดี V-Star ณ ที่แห่งนี้ มีความรัก พร้อมบุญกุศล และความดี เสร็จสิ้นภารกิจความดีไปอีก 1 ปี ทางโครงการขอส่งมอบทุนดำเนินการชมรม V-Star Club สำหรับสถานศึกษาที่ผ่านเกณท์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานชมรม และส่งเสริมให้กระแสความดีขยายสู่ใจเยาวชนเหล่าเด็กดี V-Starทั่วประเทศ ^^
 
 ๑)ประเภทรับทุน ๓,๐๐๐ บาท 
 


 ๒)ประเภทรับทุน ๑,๐๐๐ บาท 

 
๓)ขั้นตอนการส่งเอกสารเพื่อยืนยันการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club

๑.คุณครูประสานงานกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และลงชื่อรับรองในใบยืนยันรับทุนดำเนินการ
๒.แนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ไม่ถ่ายสำเนาลายเซ็น) 
๓.นำเอกสารในข้อ ๑ และข้อ ๒ ส่งแผนกบริหารการเงิน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (กรณีไม่ส่งเอกสารยืนยันมาในวันดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club)


Download ใบยืนยันรับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง
 
 ติดต่อสอบถาม ธัญญาภรณ์ ปิติภิรมย์สกุล  0 - 61823 - 5366
 
   

สรุปข่าว

หัวข้อ ประกาศ !! รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับทุนดำเนินการชมรม V-Star Club(ทั่วประเทศ)ปีการศึกษา 2558
วันเวลา 20/12/2558

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน