▲ กลับด้านบน

อบรม Supervisor รอบ Final Course โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้าครั้งที่ 38"

27 พ.ย. 62 เปิดอ่าน 7135 โดย น.ส.มินตรา จันทร์นวล
  แก้ไข

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

การจัดอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor)

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ทำการจัดอบรมผู้ประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 38 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

ได้รับความเมตตาจาก พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาเยาวชนโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์และ นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวรายงานถึงการจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดให้มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ในหัวข้อ มงคลสูตร 38 ประการ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, บุญกิริยาวัตถุ 3, ความดีสากลและ 5 ห้องชีวิต เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 38 โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษาและระดับครูอาจารย์เป็นจำนวนมากจากสถาบันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นี้ ได้ทำการจัดสอบตอบปัญหารอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดและภาค ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอทั่วประเทศ

 

เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จึงได้จัดให้มีการอบรม Supervisor รอบ Final Course ซึ่งเป็นนิสิต นักศึกษา จำนวนกว่า 1,500 คน จากมหาวิทยาลัยรัฐบาล เอกชนและวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ในระหว่างวันเสาร์ที่  23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้น้องๆนิสิต นักศึกษาทุกคนเข้าใจในการทำหน้าที่และสามารถจัดการสอบ  ณ ศูนย์สอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชนไทยทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้ฝึกฝนอบรมคุณธรรมและปฏิบัติธรรม ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆตลอดการอบรมภาพบรรยากาศการรับฟังเนื้อหา

v

v

v

==> รับฟังภาพรวมและเนื้อหาการอบรมการทำหน้าที่ Supervisor


การอบรมในครั้งนี้หลังจากที่น้องๆ ได้รับฟังการบรรยายภาพรวมและเนื้อหาการอบรม พร้อมทั้งได้อบรมเรื่องการทำหน้าที่ต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้อบรมการทำหน้าที่ในภาคปฏิบัติ

ฐานในการทำหน้าที่ ได้แก่

ฐานที่ 1 การตรวจเอกสารและอุปกรณ์

ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับคุณครู นักเรียน

ฐานที่ 3 การรับคืนข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบและเคลียร์เอกสาร/อุปกรณ์ที่ศูนย์สอบ

ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรมการคุมสอบ

ฐานที่ 5 การประสานงานวันก่อนสอบ

 

ภาพบรรยากาศการลงฐาน

v

v

v

==> ฐานที่ 1 การตรวจเอกสารและอุปกรณ์


ก่อนลงไปทำหน้าที่ Supervisor ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่องข้อสอบให้เรียบร้อย เอกสารทุกชิ้นที่อยู่ในกล่องข้อสอบสำคัญมากๆ

 

==> ฐานที่ 2 การจัดบอร์ดและต้อนรับคุณครูและนักเรียน


การจัดบอร์ดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะน้องๆ จะได้ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รหัสประจำตัวผู้สอบและแผนผังศูนย์สอบ เป็นต้น


==> ฐานที่ 3 การรับคืนข้อสอบจากคณะกรรมการคุมสอบ และเคลียร์เอกสาร/อุปกรณ์ที่ศูนย์สอบ


     สำคัญมากเพราะเป็นขั้นตอนที่จะทำให้ได้กระดาษคำตอบและเอกสารสำคัญหลับมาอย่างครบถ้วนและถูกต้องพึงระลึกไว้ว่า

"กระดาษคำตอบของผู้สอบทุกคนมีความสำคัญต่อเขามากๆ กระดาษที่หาย 1 แผ่น อาจจะเป็นของผู้ชนะเลิศก็ได้"

 

==> ฐานที่ 4 การทำหน้าที่คณะกรรรมการคุมสอบและประชุมคณะกรรมการ


น้องๆ Supervisor จะต้องรับฟังขั้นตอนและนำไปสาธิตการทำหน้าที่ให้กรรมการคุมสอบและย้ำกรรมการคุมสอบว่า การทำหน้าที่นั้นไม่ยากแต่ต้องละเอียดรอบคอบและให้คณะกรรมการคุมสอบดูคู่มือการคุมสอบให้ดี เพื่อดูขั้นตอนแต่ละขั้นตอนขณะปฏิบัติหน้าที่ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องทุกขั้นตอน


==> ฐานที่ 5 การประสานงานวันก่อนสอบ


    


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน มีการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ระดับอุดมศึกษาชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา


==> Supervisor สอบที่บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์ (หน้าบ้านยาย)

 
==> สวดมนต์และฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในหัวข้อเรื่อง "เติมเต็มความสุขชีวิตนิสิตนักศึกษา"

 ==> ฟังบรรยายสุดพิเศษจากวิทยากรรับเชิญ
สรุปข่าว

หัวข้อ อบรม Supervisor รอบ Final Course โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้าครั้งที่ 38"
วันเวลา 23-24 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน