▲ กลับด้านบน

ขอเชิญคนรุ่นใหม่

มาปลุกคิดผลิตไอเดียเปลี่ยนสังคมดีด้วย Fan Page

 กติกาการสมัคร 

ให้สมัครเป็นทีมนักเรียน ทีมละ 6 คน

ในทีมต้องมีครูที่ปรึกษา 1 ท่านต่อทีม

รวมทั้งหมด 7 คนต่อทีม
คุณสมบัตินักเรียนผู้สมัคร 

1

กำลังศึกษาอยู่ และมีสังกัดโรงเรียน

2

มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ รักษาศีล 5 ได้เป็นปกติ ไม่เสพสิ่งเสพติด

3

เป็นที่ยอมรับของครูที่ปรึกษา

4

ไม่มีพฤติกรรมการแสดงความเห็นในโซเชียลแบบก้าวร้าว ไม่สุภาพ และผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

5

โพสต์ความดีลงในเฟสบุ๊คส่วนตัวทุกวันตามหลักการโพสต์ที่ดี
คุณสมบัติครูผู้สมัคร 

1

สามารถดูแลนักเรียนในทีมให้แสดงความเห็นเชิงสร้างสรรค์ แนะนำสิ่งที่ถูกต้อง ต่อโพสต์ของเพจที่นักเรียนสร้างขึ้นได้อย่างสม่าเสมอ

2

เป็นครูที่มีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ เป็นต้นแบบความดี และรักษา ศีล 5 ได้เป็นปกติ ไม่เสพสิ่งเสพติด
 เกณฑ์การประกวด 

1

ใช้ภาษาที่สุภาพ

2

ใช้ภาพที่สื่อความหมายได้ดี

3

เนื้อหาน่าสนใจ

4

เนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจ

5

ไม่ผิดกฎหมาย

6

เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง

7

มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ระบุในแต่ละสัปดาห์

8

ครูที่ปรึกษาตรวจเพจและแนะนำเนื้อหาในการโพสต์ที่ดีให้กับเพจ

9

การสร้างความมีส่วนร่วมกับสมาชิก

10

สมาชิกที่คอมเม้นต์ต้องใช้ภาษาที่สุภาพ
 ขั้นตอนการประกวด 

1

รับสมัคร

(25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2559)

ส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้สมัคร พร้อมรายชื่อเพจ

2

รอบ Basic Page

(29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2559)

แต่ละเพจทำกิจกรรมเพจของตนเอง ระยะเวลาทำกิจกรรม 4 สัปดาห์

โดยในแต่ละสัปดาห์ มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 500 บาท สัปดาห์ละ 10 เพจ

สัปดาห์ที่ 1

29 สิงหาคม - 3 กันยายน 2559

Full Moon

สมาธิ และประเพณีวันพระ

รณรงค์ให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมนั่งสมาธิ พักใจ ให้ได้ทำบุญตามประเพณีของชาวพุทธ เช่น ตักบาตร,ถวายสังฆทาน ,ปล่อยปลา,ทำความสะอาดวัด ฯลฯ

ในสัปดาห์แรก จะต้องมียอดสมาชิกเพจ ไม่น้อยกว่า 200 คน
จึงจะสามารถทำกิจกรรมเพจในสัปดาห์ถัดไปได้

สัปดาห์ที่ 2

5 - 10 กันยายน 2559

รักษ์ไทย

การแสดงออกความเป็นไทย

รณรงค์ให้สมาชิกได้ สื่อสารความเป็นไทย เช่น การยิ้ม ไหว้ กราบพระ การแสดงออกด้วยมารยาทที่ดีงาม หรือเครื่องแต่งกายสุภาพแบบไทย ,แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนได้สุภาพ ถูกระเบียบเป็นต้นแบบความประพฤติดีได้

สัปดาห์ที่ 3

12 - 17 กันยายน 2559

โลกสวย

Clean by you

รณรงค์ให้สมาชิกได้ ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม รณรงค์ให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย

สัปดาห์ที่ 4

19 - 24 กันยายน 2559

Little good

ความดีเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่

ให้สมาชิกได้ทำความดีที่ทำแล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีผลดีต่อผู้อื่น

3

ค่าย Young Fan Page Camp

(13 - 16 ตุลาคม 2559)

สำหรับเพจที่มีคะแนนสูงสุด และผ่านเกณฑ์การประกวด 50 เพจแรก จะได้มาเข้าร่วมกิจกรรมค่าย "Young Fanpage Camp"

เพื่อรับการอบรมจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Network และพบเพื่อนๆ จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับรับภารกิจ "Young Fan Page Mission"

4

รอบ Alert Page

(ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม)

ผู้เข้าแข่งขันทำภารกิจ "Young Fan Page Mission" ที่ได้รับจากการเข้าค่าย

5

เข้าร่วมสัมมนา 1 วัน

(24 ธันวาคม 2559)

เพจที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 30 เพจ จะต้องมาเข้าร่วมสัมมนาฯ 1 วัน
เพื่อนำเสนอผลงาน และรับภารกิจ “Best Social Change Mission” ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี

6

รอบ Final Page

(ตลอดเดือนมกราคม 2560)

ทำภารกิจ “Best Social Change Mission” ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

(18 กุมภาพันธ์ 2560)

นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมประกาศผลรางวัล

 รางวัลชนะเลิศ 
 รางวัลรองชนะเลิศ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

1 รางวัล

ทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

1 รางวัล

ทุนการศึกษา 20,000 บาท

 รางวัลชมเชยระดับประเทศ 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ

27 รางวัล

ทุนการศึกษา 3,000 บาท

 ติดต่อสอบถาม 

โครงการประกวด Social Change Fan Page Contest เปลี่ยนสังคมดีด้วยแฟนเพจ

08-8002-6123

ibs.office072@gmail.com

23/2 หมู่ 7 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120