▲ กลับด้านบน

ภาพ:

วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ตอกย้ำอุดมการณ์ อันยิ่งใหญ่ของผู้นำตัวน้อยแต่มีหัวใจฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สร้างเสริมนิสัยที่ดีในวิถีชีวิต สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่งดงามตามวิถีไทย กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและชีวิต

ตอกย้ำการคิดดี พูดดี ทำดี ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานสำคัญๆ ที่สร้างความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลก และชีวิต

การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมสีขาว สร้างสีสันแห่งการเรียนรู้ศีลธรรม รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเภทละครส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

ขอเชิญน้องๆ V-Star และพี่ๆนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในหัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรมากมาย สำหรับการประกวดมี 3 ประเภท ในระดับต่างๆ ดังนี้   ระดับประถมศึกษา ได้แก่ - ประเภทงาน ภาพวาด - ประเภทงาน เขียนเรื่องสั้น &......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การนักศึกษา  จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ             เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การนักศึกษา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่จำนวน 3,000 กว่าคน ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ หอประชุมอเนกส......อ่านต่อ

อ่านต่อ

  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557                เมื่อเร็วๆ นี้ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา)  ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ จัดค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล                        เมื่อเร็วๆ นี้  (วันที่ 13-15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา)ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ จัดค่ายหล่อหลอมคณะกรรม......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จัดงานตักบาตรต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 แด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 400รูป                                           เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร......อ่านต่อ

อ่านต่อ

เริ่มแล้ว!!! ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมครั้งที่ 9 (V-Star Challenge Episode 9) นำโดยค่ายเด็กดี V-Star ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร              เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Star จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้......อ่านต่อ

อ่านต่อ

        ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์บวชสามเณรหนึ่งล้านรูปในปี 2559 ในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16 ถึง 17 กรกฎาคม 2557 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 รวมถึงได้ประสานงานเรื่องมาร์ชชิ่งความดี, ความดีสากลและการประกวดรางวัลคุณภาพ ( VQA ) เป็นต้น             &nbs...อ่านต่อ

อ่านต่อ

เด็กกรุง มุ่งสู่ปักธงชัย นำร่องGM5 สร้างนิสัยสู่ต้นแบบความดี

      เมื่อวันพุธที่ 26 -วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน2556 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก กรุงเทพมหานครจับมือกับภาคนครหลวง 1 จัดค่ายวิถีธรรม วิถีไทยฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตบางเขนจำนวน 400 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการจัดค่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V - star rally ปลื้มจบ !!

ปลื้มจบ !! พร้อมความประทับใจ กำลังใจเต็มเปี่ยมกับการมารวมพลังเด็กดี v-star ของคุณครูภาคกลาง  เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมงาน V - middle (ฟื้นฟูฯภาคกลาง) ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม “สมาธิกับธรรมชาติ” (Natural Meditation)  ณ World Peace Valley 1 อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา เพื่อให้คุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star ณ ธุดงคสถาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

           โซน 7 ใจสบายนำความสุขความสว่างมาสู่เยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม V-Star ( Work shop ) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ธุดงคสถาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2557                  

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star จังหวัดระยองเตรียมความพร้อมซ้อมรวมพลัง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ นำทีมโดยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออก ลงพื้นที่อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลัง ครั้งที่ 8 ให้กับเด็กดีวีสตาร์จังหวัดระยอง  จัดที่โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รับควา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

เตรียมพร้อม...V-Star สงขลา

เตรียมพร้อม...V-Star สงขลา            เด็กดีV-Star สงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8 ทีจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา          โดยมีพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ และพี่ ๆ จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ ที่มาแนะนำถึงข้อปฏิบ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

เชียงรายเป๊ะเว่อร์!! จัด Work Shop เตรียมความพร้อม ก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8

จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมการมาร่วมงานวันร่วมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8  โดยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมความดีสากล ๕ ประการ เพื่อเตรียมความพร้อมการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์ ครั้งที่ 8”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

สืบสานยุทธศาสตร์ "บวร" ปิดเทอมบวชหน่ออ่อน สัญญาณแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

มค.3 นำร่องพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรพื้นฐานฯ จัดโครงการพุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต บวชศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.3         &nbs

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star Intensive เข้มข้นเก่ง-ดี มีเป้าหมายชีวิต 16-28 เมษานี้ พบกัน!!!

ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิต...      เส้นทางของเยาวชนต้นแบบ V-Star ที่จะเจิดจรัสปลุกกระแสส่องสว่่างให้ชาวโลกทุกคนหันมามอง และอยากพัฒนาตัวเองตามไปด้วย กำลังเกิดขึ้น ค่ายนี้ขอบอกว่า ทางทีมงาน ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (สกน.) หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ทีมงาน"สะพานดาว" พร้อมเปิดรับและอยาก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star Intensive เข้มข้นเก่ง-ดี มีเป้าหมายชีวิต 16-28 เมษานี้ พบกัน!!!

ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิต...      เส้นทางของเยาวชนต้นแบบ V-Star ที่จะเจิดจรัสปลุกกระแสส่องสว่่างให้ชาวโลกทุกคนหันมามอง และอยากพัฒนาตัวเองตามไปด้วย กำลังเกิดขึ้น ค่ายนี้ขอบอกว่า ทางทีมงาน ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (สกน.) หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ทีมงาน"สะพานดาว" พร้อมเปิดรับและอยาก... อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ครูผู้นำบุญ ทั่วไทยรวมพล ปฏิบัติธรรม เก็บบุญ เติมไฟ สร้างพลังใสพร้อมขยายสู่เด็กดี

                  โครงการครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการ สัมมนาปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรครูผู้นำบุญ (Level๑)  ณ World Peace Volley 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม พศ.๒๕๕๖          อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด