▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

12,224,109 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4,441 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 สระบุรี 870,227
2 อุดรธานี 811,057
3 ลำพูน 701,189
4 อุบลราชธานี 631,052
5 เชียงใหม่ 521,423
6 กรุงเทพมหานคร 515,658
7 ปทุมธานี 432,287
8 ขอนแก่น 406,616
9 ชัยภูมิ 309,706
10 เชียงราย 300,370
11 ศรีสะเกษ 287,178
12 เพชรบุรี 285,802
13 มหาสารคาม 277,096
14 กาญจนบุรี 275,411
15 สุรินทร์ 265,858
16 ตาก 259,624
17 ร้อยเอ็ด 233,392
18 สุพรรณบุรี 209,036
19 ลพบุรี 203,711
20 ชลบุรี 202,631
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 260,226
2 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 242,190
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 242,156
4 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 214,059
5 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 157,432
6 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 118,921
7 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 116,318
8 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 107,968
9 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 106,380
10 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 104,472
11 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 91,924
12 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 87,293
13 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 86,932
14 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 78,743
15 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 72,780
16 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี 70,192
17 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 66,792
18 ร.ร.นาทรายวิทยาคม อุดรธานี 65,802
19 ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 63,626
20 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 58,639
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
1 3
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 214,059
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 47,276
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 40,339
กลาง
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 116,318
2 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 106,380
3 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 87,293
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 260,226
2 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 104,472
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 91,924
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 242,156
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 157,432
3 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 118,921
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 72,780
2 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 45,023
3 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 39,771
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 242,190
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 58,639
3 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 24,549
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 36,817
2 ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี 29,661
3 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 23,115
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
1 3
กระบี่
1 ร.ร.บ้านทับปริก 5,496
2 ร.ร.บ้านหนองน้ำแดง 1,539
3 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 214,059
2 ร.ร.จันทรวิชา 47,276
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 40,339
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 58,639
2 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 24,549
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 22,642
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 30,286
2 ร.ร.โนนคำวิทยา 9,809
3 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 51,658
2 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 12,394
3 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 10,554
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,990
3 ว.การอาชีพชุมแพ 18,818
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 22,545
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 13,970
3 ร.ร.วัดทุ่งกบิล 8,767
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 39,771
2 ร.ร.วัดบางโรง 10,676
3 ร.ร.บ้านหินแร่ 6,307
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 72,780
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 45,023
3 ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 25,192
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,743
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 4,247
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 3,894
ชัยภูมิ
1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 86,932
2 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา 23,650
3 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 17,501
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,496
2 ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 674
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 508
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 104,472
2 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี 38,146
3 ร.ร.ศรีดอนไชยวิทยา 12,999
เชียงใหม่
1 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 78,743
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 34,460
3 ร.ร.วัดร้องอ้อ 19,540
ตรัง
1 ร.ร.บ้านห้วยต่อ 5,545
2 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 2,031
3 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
ตราด
1 ร.ร.คีรีศรีสาครวิทยา 8,797
2 ร.ร.วัดพนมพริก 7,981
3 ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม 4,572
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 91,924
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 48,342
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 36,200
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 10,858
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 8,890
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 6,147
นครปฐม
1 ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 17,001
2 ร.ร.วัดม่วงตารศ 5,610
3 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 4,529
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 44,027
2 ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 20,508
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 10,063
นครราชสีมา
1 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 44,784
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 11,390
3 ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม 9,073
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 22,741
2 ร.ร.วัดเขาน้อย 3,198
3 ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ 1,237
นครสวรรค์
1 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 12,210
2 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 10,508
3 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 8,822
นนทบุรี
1 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 11,894
2 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 10,172
3 ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 5,402
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 15,707
2 ร.ร.รักไทย 4,422
3 ร.ร.สุคิริน 4,098
น่าน
1 ร.ร.บ้านร้อง 24,547
2 ร.ร.นาน้อย 16,572
3 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 6,553
บุรีรัมย์
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 33,828
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 24,347
3 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 17,464
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 53,438
2 ร.ร.คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 24,742
3 ร.ร.ดวงพร 21,554
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.หนองพลับวิทยา 7,650
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 7,001
3 ร.ร.จันทรศึกษา 6,591
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 16,425
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 2,992
2 ร.ร.เทศบาล4(วัดนพวงศาราม) 743
3 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 161
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 10,219
2 ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 10,126
3 ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" 9,205
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 9,165
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 3,480
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 23,115
2 ร.ร.เยาววิทย์ 7,650
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 5,821
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 36,817
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 12,579
3 ร.ร.วัดท่าสำเภาใต้ 6,475
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก 9,095
2 ร.ร.ตะพานหิน 7,796
3 ร.ร.วัดวังแดง 6,682
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 27,225
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 18,140
3 ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 8,473
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 242,190
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 11,470
3 ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 7,785
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 36,597
2 ร.ร.บ้านกันจุ 13,525
3 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าเสา 9,333
แพร่
1 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 6,144
2 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 5,146
3 ร.ร.บ้านนาพูน 2,607
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 8,725
2 ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย 3,156
3 ร.ร.วัดมงคลวราราม 2,583
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 33,240
2 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 28,005
3 ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม 20,220
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 4,840
2 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 4,728
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 3,332
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.ปายวิทยาคาร 7,888
2 ร.ร.บ้านแพะพิทยา 3,491
3 ร.ร.พุทธเกษตร 2,498
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,808
ยะลา
1 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 5,342
2 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 4,234
3 ร.ร.เทศบาล 4 (ธนวิถี) 2,429
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 107,968
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 23,085
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 22,157
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 7,417
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,352
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.บ้านค่าย 17,328
2 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 10,716
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 10,388
ราชบุรี
1 ร.ร.เจี้ยไช้ 22,346
2 ร.ร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 8,061
3 ร.ร.บ้านห้วยผาก 6,558
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 19,342
2 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 19,317
3 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 10,226
ลำปาง
1 ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 23,538
2 ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ 10,660
3 ร.ร.ประชาราชวิทยา 6,105
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 260,226
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 63,626
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ 29,788
เลย
1 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้ 5,533
2 ร.ร.บ้านคกเลา 4,084
3 ร.ร.เทศบาลนาอ้อ 3,444
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 24,450
2 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 18,565
3 ร.ร.บ้านพะวร 14,212
สกลนคร
1 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 37,971
2 ร.ร.บ้านหนองบัว 31,155
3 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 31,108
สงขลา
1 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 2,710
2 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2,216
3 ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 1,740
สตูล
1 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1,160
2 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
3 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
สมุทรปราการ
1 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 14,315
2 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 11,622
3 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 10,773
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 3,071
2 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 3,036
3 ร.ร.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 2,899
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 22,028
2 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 14,405
3 ร.ร.บ้านบางน้ำจืด 6,779
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 33,709
2 ร.ร.อรัญประเทศ 14,808
3 ร.ร.บ้านละลมติม 14,504
สระบุรี
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 116,318
2 ร.ร.บ้านโป่งไทร 87,293
3 ร.ร.บ้านซับกระดาน 55,393
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 106,380
2 ว.อาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3,937
3 ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 3,048
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 22,528
2 ร.ร.วัดแก้ว 14,728
3 ร.ร.บางลี่วิทยา 13,206
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 29,661
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 8,014
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 3,192
สุรินทร์
1 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 47,801
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 36,185
3 ร.ร.บ้านตรมไพร 18,461
หนองคาย
1 ร.ร.อนุบาลอรวรรณ 15,642
2 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 5,285
3 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 3,210
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 28,519
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 6,213
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4,702
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 18,097
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,254
3 ร.ร.วัดทางพระ 3,281
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 23,930
2 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 9,063
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 8,942
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 157,432
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 118,921
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 66,792
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 22,096
2 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 6,221
3 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 3,586
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 4,109
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 3,117
3 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 1,916
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 242,156
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 70,192
3 ร.ร.บ้านแขมเจริญ 12,024
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 48,181
2 ร.ร.บุ่งคล้านคร 27,046
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 17,283

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด