▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

*เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

744,177 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1,019 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 อุบลราชธานี 64,227
2 กรุงเทพมหานคร 52,779
3 ขอนแก่น 45,862
4 ปทุมธานี 42,749
5 อุดรธานี 39,556
6 สุพรรณบุรี 32,566
7 มหาสารคาม 32,302
8 ตาก 26,123
9 เชียงใหม่ 24,604
10 สระแก้ว 21,619
11 กาฬสินธุ์ 20,644
12 ลำพูน 20,497
13 จันทบุรี 15,875
14 ชลบุรี 15,085
15 กาญจนบุรี 13,192
16 ฉะเชิงเทรา 13,072
17 บึงกาฬ 12,822
18 พิจิตร 12,645
19 ศรีสะเกษ 11,857
20 นครราชสีมา 11,732
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 49,267
2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 25,514
3 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 24,111
4 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 11,656
5 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 10,974
6 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 9,056
7 ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 8,626
8 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 7,518
9 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) ศรีสะเกษ 6,877
10 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 6,694
11 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 6,522
12 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 6,366
13 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 6,344
14 ร.ร.บ้านโคกกุง หนองบัวลำภู 6,235
15 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 6,131
16 ร.ร.บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 5,983
17 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 5,967
18 ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 5,716
19 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 5,364
20 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี 4,910
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 25,514
2 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 6,694
3 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 5,364
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 10,974
2 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 5,967
3 ร.ร.ดวงพร ปทุมธานี 4,404
เหนือ
1 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 6,522
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 4,647
3 ร.ร.อนุบาลลำพูน ลำพูน 4,530
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 49,267
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 24,111
3 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 11,656
ตะวันออก
1 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 7,518
2 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 6,344
3 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี 4,910
ตะวันตก
1 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 4,859
2 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 4,813
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 4,660
ใต้
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 6,131
2 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 3,449
3 ร.ร.นราสิกขาลัย นราธิวาส 2,120
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
กระบี่
1 ร.ร.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 10
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 25,514
2 ร.ร.วัดบึงบัว 6,694
3 ร.ร.จันทรวิชา 5,364
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 4,660
2 ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1,987
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1,532
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 5,716
2 ร.ร.คำปลาฝาโนนชัย 2,847
3 ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 2,122
กำแพงเพชร
1 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา 324
2 ร.ร.คีรีวงศ์วัฒนา 139
3 ร.ร.บ้านอุดมทรัพย์ 98
ขอนแก่น
1 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 11,656
2 ว.การอาชีพชุมแพ 8,626
3 ร.ร.ไตรมิตรประชาบำรุง 2,899
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 6,344
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3,151
3 ร.ร.ปะตงวิทยา 1,840
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 3,445
2 ร.ร.วัดใหม่บางคล้า 1,868
3 ร.ร.บ้านหินแร่ 1,215
ชลบุรี
1 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ 4,910
2 ร.ร.นารานุบาล 3,640
3 ร.ร.เกษมวิทย์ 3,466
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 2,584
2 ร.ร.วัดสิงห์ 1,392
3 ร.ร.สรรพยาวิทยา 482
ชัยภูมิ
1 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 4,376
2 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 3,135
3 ร.ร.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 827
ชุมพร
1 ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ 220
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 3,484
2 ร.ร.บ้านสันติวัน 797
3 ร.ร.อนุบาลจอมหมอกแก้ว 726
เชียงใหม่
1 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 4,080
2 ร.ร.บ้านโป่งน้อย 2,401
3 ร.ร.บ้านแม่คะ 1,818
ตรัง
1 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 214
2 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 175
3 ร.ร.บ้านห้วยต่อ 120
ตราด
1 ร.ร.วัดตะกาง 180
2 ร.ร.วัดพนมพริก 121
3 ร.ร.บ้านด่านชุมพล 103
ตาก
1 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 6,522
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 4,647
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 3,489
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 2,058
2 ร.ร.อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย 1,741
3 ร.ร.เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 932
นครปฐม
1 ร.ร.วัดม่วงตารศ 1,504
2 ร.ร.อนุบาลสุธีธร 835
3 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 649
นครพนม
1 ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 1,754
2 ร.ร.บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 1,000
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 948
นครราชสีมา
1 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 2,531
2 ร.ร.เมืองคง 2,164
3 ร.ร.บ้านหนองยาง 1,451
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 794
นครสวรรค์
1 ร.ร.บ้านเนิน 1,513
2 ร.ร.บ้านซับผักกาด 363
3 ร.ร.ชุมชนวัดบ้านหว้า 345
นนทบุรี
1 ร.ร.เต็มรักศึกษา 1,200
2 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 280
3 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 119
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 6,131
2 ร.ร.นราสิกขาลัย 2,120
3 ร.ร.สุคิริน 1,010
น่าน
1 ร.ร.นาน้อย 1,953
2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 1,080
3 ร.ร.บ้านปรางค์ 1,012
บุรีรัมย์
1 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 1,281
2 ร.ร.แคนดงพิทยาคม 815
3 ร.ร.สวายจีกพิทยาคม 480
ปทุมธานี
1 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 5,967
2 ร.ร.ดวงพร 4,404
3 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 3,676
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.วัดดอนยาง 1,158
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 1,074
3 ร.ร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 400
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.กบินทร์วิทยา 1,738
2 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 920
3 ร.ร.บ้านหนองนาใน 809
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 210
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 1,650
2 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 1,285
3 ร.ร.วัดสุนทราราม 494
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 2,655
2 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 512
3 ร.ร.บ้านผาลาด 234
พังงา
1 ร.ร.เยาววิทย์ 1,067
2 ร.ร.เพื่อชีวิตพังงา( เบลูก้าอุปถัมป์ ) 986
3 ร.ร.กะปงพิทยาคม 317
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 3,449
2 ร.ร.บ้านปากเหมือง 668
3 ร.ร.เขาชัยสน 344
พิจิตร
1 ร.ร.ตะพานหิน 2,809
2 ร.ร.บางลายพิทยาคม 1,638
3 ร.ร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 898
พิษณุโลก
1 ร.ร.บ้านแยง 410
2 ร.ร.บ้านน้ำพริก 409
3 ร.ร.วัดวังมะด่าน 387
เพชรบุรี
1 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 770
2 ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 372
3 ร.ร.ป่าเด็งวิทยา 350
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 2,135
2 ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์ 1,708
3 ร.ร.ศรีเทพพณิชยการ 936
แพร่
1 ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 452
2 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 300
3 ร.ร.บ้านนาพูน 248
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 9,056
2 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 6,366
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 3,237
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 379
2 ร.ร.บ้านโสก 164
3 ร.ร.บ้านโพนแดง 124
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.ปายวิทยาคาร 90
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 1,568
2 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 906
3 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 424
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 4,273
2 ร.ร.บ้านคำนาดี 431
ระนอง
1 ร.ร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 154
2 ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว 39
3 ร.ร.ชาติเฉลิม 35
ระยอง
1 ร.ร.บ้านห้วยทับมอญ 1,772
2 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 1,200
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 880
ราชบุรี
1 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม 582
2 ร.ร.วัดหนองประทุน 378
3 ร.ร.วัดหนองมะค่า 372
ลพบุรี
1 ร.ร.บ้านยางราก 1,869
2 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1,079
3 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 903
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 911
2 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 173
3 ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 56
ลำพูน
1 ร.ร.อนุบาลลำพูน 4,530
2 ร.ร.เทศบาลจามเทวี 2,985
3 ร.ร.บ้านห้วยกาน 2,176
เลย
1 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 1,373
2 ร.ร.เทศบาลนาอ้อ 635
3 ร.ร.อนุบาลเลย 581
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) 6,877
2 ร.ร.เบญจลักษ์พิทยา 925
3 ร.ร.ปรางค์กู่ 854
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 3,564
2 ร.ร.บ้านหนองบัว 2,013
3 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 181
สงขลา
1 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,210
2 ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย 523
3 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 450
สตูล
1 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 60
สมุทรปราการ
1 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 1,823
2 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 1,717
3 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1,100
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 250
2 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 145
3 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 28
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 1,143
2 ร.ร.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 862
3 ร.ร.วัดบางกระเจ้า 828
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 7,518
2 ร.ร.อรัญประเทศ 3,098
3 ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 2,168
สระบุรี
1 ร.ร.เทศบาล 2 วัดเสนานฤมิตร 156
2 ร.ร.วัดโป่งมงคล 79
3 ร.ร.บ้านหมอ พัฒนานุกูล 60
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 10,974
2 ร.ร.วัดพรหมเทพาวาส 105
3 ร.ร.วัดโพธิ์ชัย 102
สุโขทัย
1 ร.ร.บ้านหนองรังสิต 190
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 4,859
2 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 4,813
3 ร.ร.วัดท่าทอง 2,620
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.บ้านท่าเพชร 140
สุรินทร์
1 ร.ร.บ้านตาเมียง 2,336
2 ร.ร.บ้านท่าศิลา 1,049
3 ร.ร.บ้านทัพกระบือ 975
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 2,400
2 ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ 720
3 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 160
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 6,235
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 3,661
3 ร.ร.บ้านวังสำราญ 25
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 3,349
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 614
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 97
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 935
2 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 873
3 ร.ร.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 755
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 24,111
2 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง 2,800
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 2,574
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 1,293
2 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 913
3 ร.ร.อนุบาลชุมชนหัวดง 211
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 2,453
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 942
3 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 506
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 49,267
2 ร.ร.บ้านพังเคน 3,567
3 ร.ร.หนองบ่อสามัคคีวิทยา 1,336
บึงกาฬ
1 ร.ร.บุ่งคล้านคร 5,983
2 ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ 2,640
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 2,136

ข่าว HOT

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด