▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

979,645 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1,167 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด ยอดสวด
1 กรุงเทพมหานคร 94,840
2 ชัยภูมิ 45,034
3 ราชบุรี 43,430
4 อุดรธานี 41,257
5 ขอนแก่น 35,833
6 เชียงใหม่ 33,276
7 สุพรรณบุรี 32,344
8 ชลบุรี 31,754
9 มหาสารคาม 30,292
10 ระยอง 29,581
11 จันทบุรี 24,244
12 ปทุมธานี 24,239
13 พระนครศรีอยุธยา 24,157
14 บุรีรัมย์ 24,079
15 สระแก้ว 23,930
16 พิษณุโลก 23,769
17 อำนาจเจริญ 23,563
18 อุบลราชธานี 23,122
19 บึงกาฬ 21,731
20 นครราชสีมา 19,056
TOP20 โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 53,576
2 ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี 41,370
3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 29,682
4 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 24,005
5 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 23,297
6 ร.ร.บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 21,574
7 ร.ร.แม่แตง เชียงใหม่ 15,780
8 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 13,236
9 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 12,463
10 ร.ร.เมืองบัววิทยา สุรินทร์ 11,574
11 ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 11,480
12 ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 11,317
13 ร.ร.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10,991
14 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 10,471
15 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี 10,009
16 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ บึงกาฬ 9,201
17 ร.ร.เมืองคง นครราชสีมา 8,864
18 ร.ร.บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา 8,442
19 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 7,570
20 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) ศรีสะเกษ 7,489

ข่าว HOT

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด