▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำที่ระลึกสุดพิเศษ รุ่น "บรรลุธรรม"

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 5 มิ.ย. - 8 ก.ค.

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

5,031,851 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

3,320 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 อุบลราชธานี 342,691
2 ลำพูน 339,623
3 ขอนแก่น 271,162
4 อุดรธานี 251,459
5 กรุงเทพมหานคร 239,261
6 ปทุมธานี 204,861
7 มหาสารคาม 189,629
8 ศรีสะเกษ 158,719
9 ตาก 144,088
10 เชียงใหม่ 136,235
11 สุพรรณบุรี 128,267
12 กาญจนบุรี 120,944
13 พระนครศรีอยุธยา 112,808
14 สระบุรี 103,589
15 ลพบุรี 102,803
16 ชัยภูมิ 96,068
17 กาฬสินธุ์ 92,161
18 เพชรบุรี 80,429
19 ร้อยเอ็ด 74,986
20 ชลบุรี 71,550
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 132,927
2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 109,465
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 93,157
4 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 68,133
5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 54,916
6 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 53,742
7 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 52,628
8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 36,335
9 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 33,240
10 ร.ร.ชุมแพศึกษา ขอนแก่น 33,081
11 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 31,864
12 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 31,742
13 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 31,350
14 ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 31,302
15 ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 23,619
16 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ กำแพงเพชร 21,588
17 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ตาก 20,400
18 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 20,120
19 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 19,759
20 ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 19,209
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 109,465
2 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 31,350
3 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 18,989
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 53,742
2 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 19,759
3 ร.ร.ดวงพร ปทุมธานี 12,865
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 93,157
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 54,916
3 ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 31,302
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 132,927
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 68,133
3 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 33,240
ตะวันออก
1 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 17,215
2 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 17,080
3 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 16,340
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 52,628
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 36,335
3 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 16,073
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 13,353
2 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 12,760
3 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 10,054
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
กระบี่
1 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
2 ร.ร.บ้านพรุดินนา 906
3 ร.ร.บ้านทับปริก 683
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 109,465
2 ร.ร.วัดบึงบัว 31,350
3 ร.ร.จันทรวิชา 18,989
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 36,335
2 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 10,294
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 9,728
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 23,619
2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
3 ร.ร.โนนคำวิทยา 6,470
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 21,588
2 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 7,870
3 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 5,790
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,742
3 ว.การอาชีพชุมแพ 18,818
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 16,340
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 5,809
3 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง 5,446
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 13,970
2 ร.ร.บ้านหินแร่ 5,323
3 ร.ร.วัดใหม่บางคล้า 3,671
ชลบุรี
1 ร.ร.เกษมวิทย์ 17,080
2 ร.ร.นารานุบาล 16,110
3 ร.ร.วัดเตาปูน 10,228
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,711
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 4,247
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 2,690
ชัยภูมิ
1 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 11,233
2 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 6,559
3 ร.ร.เพชรวิทยาคาร 6,320
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,150
2 ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว 335
3 ร.ร.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 274
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 14,590
2 ร.ร.วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 2,645
3 ร.ร.อนุบาลหัวฝาย 2,607
เชียงใหม่
1 ร.ร.บ้านแม่คะ 15,857
2 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 8,256
3 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 8,080
ตรัง
1 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
2 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 732
3 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 506
ตราด
1 ร.ร.บ้านหนองบอน 1,452
2 ร.ร.วัดพนมพริก 1,385
3 ร.ร.วัดตะกาง 840
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 54,916
2 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 20,400
3 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 18,348
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 7,684
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 6,339
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 3,188
นครปฐม
1 ร.ร.วัดม่วงตารศ 4,835
2 ร.ร.ศาลาตึกวิทยา 2,984
3 ร.ร.หอเอกวิทยา 2,784
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 10,765
2 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 7,985
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3,534
นครราชสีมา
1 ร.ร.เมืองคง 6,622
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 6,319
3 ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม 4,570
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 1,399
2 ร.ร.สตรีปากพนัง 976
3 ร.ร.วัดเขาน้อย 728
นครสวรรค์
1 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 10,560
2 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 6,002
3 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 5,007
นนทบุรี
1 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 6,322
2 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 3,401
3 ร.ร.เต็มรักศึกษา 1,520
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 12,760
2 ร.ร.สุคิริน 3,476
3 ร.ร.นราสิกขาลัย 2,827
น่าน
1 ร.ร.สา 4,142
2 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 4,008
2 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 4,008
บุรีรัมย์
1 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 12,667
2 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 10,958
3 ร.ร.วัดสระบัว 3,557
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 19,759
2 ร.ร.ดวงพร 12,865
3 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 12,788
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.หนองพลับวิทยา 5,610
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 4,323
3 ร.ร.จันทรศึกษา 4,038
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
3 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 8,425
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 1,685
2 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 161
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 116
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 9,219
2 ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 8,694
3 ร.ร.ปัณณวิชญ์ 5,688
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 5,975
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 1,246
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 10,054
2 ร.ร.เยาววิทย์ 3,310
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 2,532
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 13,353
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 6,934
3 ร.ร.บ้านปากเหมือง 2,468
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก 6,217
2 ร.ร.ตะพานหิน 5,736
3 ร.ร.บางลายพิทยาคม 5,503
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 9,615
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 7,569
3 ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 3,712
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 52,628
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 7,830
3 ร.ร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 3,813
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 5,834
2 ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม 3,255
3 ร.ร.ศรีเทพพณิชยการ 2,903
แพร่
1 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 2,604
2 ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 2,573
3 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 2,134
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 4,194
2 ร.ร.วัดมงคลวราราม 356
3 ร.ร.บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 184
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 33,240
2 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 20,120
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 15,688
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 3,094
2 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 2,556
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 1,906
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.อนุบาลขุนยวม 600
2 ร.ร.พุทธเกษตร 478
3 ร.ร.บ้านแม่นาจาง 468
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,808
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 3,199
2 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 2,139
3 ร.ร.จงฝามูลนิธิ 1,700
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 31,864
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 15,135
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 13,665
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 1,768
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,142
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 6,569
2 ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 5,013
3 ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร 4,782
ราชบุรี
1 ร.ร.เจี้ยไช้ 10,054
2 ร.ร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 2,825
3 ร.ร.วัดนางแก้ว 2,484
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 9,009
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 8,139
3 ร.ร.บ้านเกาะรัง 6,433
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 3,022
2 ร.ร.พินิจวิทยา 1,491
3 ร.ร.แม่ทะประชาสามัคคี 1,008
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 93,157
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 31,302
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ 19,209
เลย
1 ร.ร.บ้านบุฮม 2,606
2 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 1,871
3 ร.ร.บ้านสูบ 1,761
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 17,072
2 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 15,705
3 ร.ร.บ้านกันทรารมย์ 11,694
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 13,765
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 10,257
3 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 7,647
สงขลา
1 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 1,866
2 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,730
3 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 1,590
สตูล
1 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
2 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
3 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 157
สมุทรปราการ
1 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 7,984
2 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 7,556
3 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 4,278
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 2,617
2 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 1,582
3 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 1,100
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 6,839
2 ร.ร.เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฏร์) 5,333
3 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 4,869
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 17,215
2 ร.ร.อรัญประเทศ 9,925
3 ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 7,578
สระบุรี
1 ว.การอาชีพหนองแค 11,385
2 ร.ร.วัดหนองตะเฆ่ 8,984
3 ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" 4,521
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 53,742
2 ร.ร.อุดมทรัพย์ 1,491
3 ร.ร.วัดพรหมเทพาวาส 1,048
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 16,073
2 ว.อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 10,348
3 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 10,229
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 3,954
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 2,488
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 638
สุรินทร์
1 ร.ร.บ้านตาเมียง 9,765
2 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 8,502
3 ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 7,436
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 4,215
2 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 2,890
3 ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ 1,144
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 15,799
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 3,996
3 ร.ร.ชุมชนบ้านกุดดู่ 2,353
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 9,668
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,014
3 ร.ร.วัดทางพระ 2,572
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 11,354
2 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 4,808
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 4,514
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 68,133
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 18,758
3 ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง 12,624
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 9,378
2 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 2,479
3 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 2,098
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 3,104
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 2,912
3 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 1,507
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 132,927
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 10,464
3 ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ 7,500
บึงกาฬ
1 ร.ร.บุ่งคล้านคร 18,779
2 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 7,226
3 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 6,969

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด