▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

14,553,808 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4,513 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 สระบุรี 1,120,606
2 อุดรธานี 1,073,848
3 ลำพูน 852,261
4 อุบลราชธานี 672,091
5 เชียงใหม่ 649,733
6 กรุงเทพมหานคร 547,124
7 ปทุมธานี 500,691
8 ขอนแก่น 431,657
9 สุรินทร์ 388,377
10 มหาสารคาม 343,293
11 ตาก 339,887
12 เชียงราย 332,433
13 เพชรบุรี 324,201
14 กาญจนบุรี 323,973
15 ศรีสะเกษ 316,630
16 ชัยภูมิ 309,706
17 ชลบุรี 270,904
18 สกลนคร 251,921
19 บุรีรัมย์ 249,468
20 สิงห์บุรี 248,842
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 367,216
2 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 279,990
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 266,336
4 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 229,400
5 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 222,559
6 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
7 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 167,953
8 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 145,687
9 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 134,093
10 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 132,638
11 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 120,830
12 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 107,968
13 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 101,388
14 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 98,669
15 ร.ร.นาทรายวิทยาคม อุดรธานี 90,103
16 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 89,239
17 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 86,932
18 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) อุบลราชธานี 75,702
19 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 70,896
20 ร.ร.บ้านแม่คะ เชียงใหม่ 70,460
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
1 3
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 222,559
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 54,576
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 45,789
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 145,687
2 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 134,093
3 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 120,830
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 367,216
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 167,953
3 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 132,638
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 266,336
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 229,400
3 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 89,239
2 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 60,991
3 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 60,734
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 279,990
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 58,639
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี 27,691
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 55,877
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง 46,963
3 ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี 35,952
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
1 3
กระบี่
1 ร.ร.บ้านทับปริก 5,496
2 ร.ร.บ้านหนองน้ำแดง 1,539
3 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 222,559
2 ร.ร.จันทรวิชา 54,576
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 45,789
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 58,639
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 27,691
3 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 24,549
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 30,833
2 ร.ร.โนนคำวิทยา 10,185
3 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 51,658
2 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 12,394
3 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 10,554
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,990
3 ว.การอาชีพชุมแพ 18,818
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 22,545
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 13,970
3 ร.ร.วัดทุ่งกบิล 13,111
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 60,734
2 ร.ร.วัดบางโรง 10,676
3 ร.ร.บ้านหินแร่ 6,307
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 89,239
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 60,991
3 ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 29,669
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,743
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 4,247
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 3,894
ชัยภูมิ
1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 86,932
2 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา 23,650
3 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 17,501
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,496
2 ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 674
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 508
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 132,638
2 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี 38,146
3 ร.ร.ศรีดอนไชยวิทยา 14,862
เชียงใหม่
1 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 98,669
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 70,460
3 ร.ร.วัดร้องอ้อ 25,654
ตรัง
1 ร.ร.บ้านห้วยต่อ 5,545
2 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 2,031
3 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
ตราด
1 ร.ร.คีรีศรีสาครวิทยา 9,119
2 ร.ร.วัดพนมพริก 8,481
3 ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม 4,572
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 167,953
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 52,576
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 36,200
นครนายก
1 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 14,369
2 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 12,008
3 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 9,707
นครปฐม
1 ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 17,594
2 ร.ร.วัดม่วงตารศ 5,610
3 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 5,524
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 52,202
2 ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 28,288
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 10,389
นครราชสีมา
1 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 48,047
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 13,400
3 ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม 9,073
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 22,849
2 ร.ร.วัดเขาน้อย 3,198
3 ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ 1,237
นครสวรรค์
1 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 12,571
2 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 12,210
3 ร.ร.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 10,381
นนทบุรี
1 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 14,067
2 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 10,172
3 ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 7,168
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 15,707
2 ร.ร.รักไทย 4,422
3 ร.ร.สุคิริน 4,098
น่าน
1 ร.ร.บ้านร้อง 34,825
2 ร.ร.นาน้อย 16,572
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 6,888
บุรีรัมย์
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 41,396
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 31,777
3 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 23,233
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 58,420
2 ร.ร.คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 44,472
3 ร.ร.ระเบียบวิทยา 22,799
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.บ้านเขามัน 8,136
2 ร.ร.หนองพลับวิทยา 7,650
3 ร.ร.บ้านหนองพลับ 7,001
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 16,425
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 3,147
2 ร.ร.เทศบาล4(วัดนพวงศาราม) 743
3 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 161
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 10,906
2 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 10,817
3 ร.ร.บางไทรวิทยา 10,219
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 9,165
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 6,644
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 26,791
2 ร.ร.เยาววิทย์ 8,910
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 6,011
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 55,877
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 46,963
3 ร.ร.บ้านควนพระสาครินทร์ 14,202
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 9,095
2 ร.ร.ตะพานหิน 7,796
3 ร.ร.วัดวังแดง 6,682
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 31,590
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 23,090
3 ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 11,735
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 279,990
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 11,730
3 ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 7,785
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 50,291
2 ร.ร.บ้านกันจุ 14,774
3 ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์ 13,241
แพร่
1 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 7,014
2 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 6,393
3 ร.ร.บ้านนาพูน 3,711
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 16,215
2 ร.ร.บ้านสาคู 8,016
3 ร.ร.วัดเทพกระษัตรี 5,858
มหาสารคาม
1 ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม 60,307
2 ร.ร.บรบือ 33,240
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 29,519
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 4,840
2 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 4,728
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 3,332
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.ปายวิทยาคาร 18,261
2 ร.ร.บ้านแพะพิทยา 7,204
3 ร.ร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 5,411
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,615
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,808
ยะลา
1 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 5,947
2 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 4,332
3 ร.ร.เทศบาล 4 (ธนวิถี) 2,745
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 107,968
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 23,085
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 22,157
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 7,417
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,352
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.บ้านค่าย 18,266
2 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 14,076
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 13,828
ราชบุรี
1 ร.ร.เจี้ยไช้ 24,102
2 ร.ร.บ้านห้วยผาก 10,498
3 ร.ร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 8,061
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 23,592
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 19,714
3 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 10,296
ลำปาง
1 ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 23,538
2 ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ 10,660
3 ร.ร.ประชาราชวิทยา 6,105
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 367,216
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 69,336
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ 33,238
เลย
1 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้ 6,873
2 ร.ร.บ้านคกเลา 4,684
3 ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ 3,661
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 24,450
2 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 18,565
3 ร.ร.บ้านพะวร 14,212
สกลนคร
1 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 46,310
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 34,683
3 ร.ร.บ้านหนองบัว 33,225
สงขลา
1 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 2,710
2 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2,216
3 ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 1,740
สตูล
1 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1,160
2 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
3 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
สมุทรปราการ
1 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 16,393
2 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 13,290
3 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 12,892
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 3,228
2 ร.ร.ถาวรวิทยา 3,103
3 ร.ร.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 3,052
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 24,223
2 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 15,752
3 ร.ร.วัดปัจจันตาราม 7,286
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 38,665
2 ร.ร.บ้านพระเพลิง 21,949
3 ร.ร.อรัญประเทศ 17,682
สระบุรี
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 134,093
2 ร.ร.บ้านโป่งไทร 120,830
3 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 70,896
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 145,687
2 ร.ร.วัดโบสถ์ 40,941
3 ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 11,808
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 24,116
2 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 14,814
3 ร.ร.วัดแก้ว 14,728
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 35,952
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 8,014
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 3,192
สุรินทร์
1 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 65,635
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 56,983
3 ร.ร.บ้านตรมไพร 50,895
หนองคาย
1 ร.ร.อนุบาลอรวรรณ 30,194
2 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 5,285
3 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 3,844
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 28,694
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 6,653
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4,702
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 20,238
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,254
3 ร.ร.วัดทางพระ 3,281
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 23,930
2 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 9,063
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 9,038
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 229,400
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 183,510
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 101,388
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 28,198
2 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 6,221
3 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 3,871
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 4,109
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 3,269
3 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 2,567
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 266,336
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 75,702
3 ร.ร.บ้านแขมเจริญ 12,675
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 61,923
2 ร.ร.บุ่งคล้านคร 31,178
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 18,309

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

IBS NEWS

  อ่านหนังสือทั้งหมด

  อ่านสาระทั้งหมด