▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ รุ่น "เหรียญธรรมจักร"

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. - 15 พ.ค.

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ ณ วันนี้

81 โรงเรียน

พระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ
รุ่น "เหรียญธรรมจักร"

สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. - 15 พ.ค. นี้

ได้ยอดสวดรวมทุกๆ 199 จบ หรือ 299 จบ หรือ 399 จบ

จะได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ 1 ชุด

พิเศษสุด!! สิทธิ์รับรูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 22 เมษา

เมื่อได้ยอดสวดรวม 1,000 จบขึ้นไป

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

2,544,066 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2,092 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 อุบลราชธานี 210,734
2 ลำพูน 184,536
3 กรุงเทพมหานคร 143,010
4 ขอนแก่น 127,986
5 อุดรธานี 124,319
6 มหาสารคาม 112,281
7 สุพรรณบุรี 94,222
8 ปทุมธานี 89,887
9 ตาก 84,121
10 กาฬสินธุ์ 65,880
11 ศรีสะเกษ 65,091
12 กาญจนบุรี 52,863
13 ลพบุรี 51,423
14 เชียงใหม่ 51,400
15 พระนครศรีอยุธยา 43,991
16 ชลบุรี 42,526
17 นครราชสีมา 40,127
18 ปราจีนบุรี 39,922
19 บึงกาฬ 39,002
20 สระแก้ว 38,950
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 103,292
2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 73,445
3 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 47,196
4 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 31,689
5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 31,531
6 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 31,167
7 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 28,750
8 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 24,370
9 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 21,287
10 ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 18,658
11 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 17,562
12 ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 16,686
13 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 16,307
14 ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 14,951
15 ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 13,128
16 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 12,927
17 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 12,839
18 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พะเยา 12,820
19 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 12,782
20 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 73,445
2 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 16,307
3 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 12,927
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 31,167
2 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 10,790
3 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 9,953
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 31,689
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 31,531
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 14,951
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 103,292
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 47,196
3 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 28,750
ตะวันออก
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 10,631
3 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 10,479
ตะวันตก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 21,287
2 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 12,839
3 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 8,418
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 9,616
2 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 8,038
3 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 4,350
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
กระบี่
1 ร.ร.บ้านพรุดินนา 906
2 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 725
3 ร.ร.บ้านทับปริก 683
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 73,445
2 ร.ร.วัดบึงบัว 16,307
3 ร.ร.จันทรวิชา 12,927
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 21,287
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 6,210
3 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 3,362
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 16,686
2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
3 ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 5,531
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 2,100
2 ร.ร.ระหานวิทยา 1,540
3 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 1,000
ขอนแก่น
1 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 24,370
2 ว.การอาชีพชุมแพ 18,658
3 ร.ร.พิชาภรณ์ 8,013
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 12,559
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 4,743
3 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง 2,746
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 8,469
2 ร.ร.บ้านหินแร่ 4,290
3 ร.ร.วัดใหม่บางคล้า 3,671
ชลบุรี
1 ร.ร.เกษมวิทย์ 10,479
2 ร.ร.นารานุบาล 9,510
3 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ 5,514
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 5,905
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 3,513
3 ร.ร.วัดหนองแขม 1,984
ชัยภูมิ
1 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 6,340
2 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 3,263
3 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 3,100
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 694
2 ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว 335
3 ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ 220
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 8,100
2 ร.ร.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 2,064
3 ร.ร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) 1,752
เชียงใหม่
1 ร.ร.บ้านแม่คะ 9,376
2 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 5,800
3 ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ 2,471
ตรัง
1 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
2 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 612
3 ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 354
ตราด
1 ร.ร.วัดตะกาง 483
2 ร.ร.บ้านหนองบอน 380
3 ร.ร.บ้านปะอา 371
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 31,531
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 12,782
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 7,787
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 5,859
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 4,271
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 2,247
นครปฐม
1 ร.ร.วัดม่วงตารศ 2,945
2 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 1,324
3 ร.ร.อนุบาลสุธีธร 1,051
นครพนม
1 ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3,474
2 ร.ร.บ้านนาโสก 3,091
3 ร.ร.บ้านคําไฮ 1,079
นครราชสีมา
1 ร.ร.เมืองคง 6,622
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 5,171
3 ร.ร.ด่านเกวียนวิทยา 3,468
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 1,399
2 ร.ร.สตรีปากพนัง 976
3 ร.ร.วัดเขาน้อย 728
นครสวรรค์
1 ร.ร.วัดหนองปลาไหล 2,626
2 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 2,195
3 ร.ร.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2,111
นนทบุรี
1 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 2,230
2 ร.ร.เต็มรักศึกษา 1,200
3 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1,020
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 8,038
2 ร.ร.นราสิกขาลัย 2,827
3 ร.ร.สุคิริน 2,370
น่าน
1 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2,364
2 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 2,331
3 ร.ร.นาน้อย 2,103
บุรีรัมย์
1 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 6,924
2 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 3,786
3 ร.ร.บ้านปะคำสำโรง 2,310
ปทุมธานี
1 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 10,790
2 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 9,953
3 ร.ร.ดวงพร 8,493
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.บ้านหนองพลับ 3,157
2 ร.ร.จันทรศึกษา 2,680
3 ร.ร.วัดดอนยาง 2,548
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 10,631
2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 5,530
3 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 5,525
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 582
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 80
3 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 65
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 5,420
2 ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 3,434
3 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 3,093
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 984
3 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 911
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 4,350
2 ร.ร.เยาววิทย์ 2,040
3 ร.ร.บ้านคุรอด 1,206
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 9,616
2 ร.ร.บ้านปากเหมือง 1,366
3 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 1,299
พิจิตร
1 ร.ร.ตะพานหิน 5,120
2 ร.ร.บ้านไดลึก 4,462
3 ร.ร.บางลายพิทยาคม 4,316
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 7,100
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 3,130
3 ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก(เทศบาล 1 วัดน้อย) 2,103
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 5,186
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 4,960
3 ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 1,552
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 4,187
2 ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม 2,132
3 ร.ร.บ้านโคกรังน้อย 1,925
แพร่
1 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 2,020
2 ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1,811
3 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1,436
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 2,002
2 ร.ร.บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 184
3 ร.ร.เมืองถลาง 69
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 28,750
2 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 17,562
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 11,198
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 2,778
2 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 1,906
3 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 1,342
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.บ้านแม่นาจาง 340
2 ร.ร.ปายวิทยาคาร 126
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,521
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 2,165
2 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1,204
3 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1,056
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 11,665
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 2,500
3 ร.ร.สตรีศึกษา 1,306
ระนอง
1 ร.ร.สตรีระนอง 870
2 ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว 501
3 ร.ร.บ้านหินวัว 428
ระยอง
1 ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 5,013
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 3,409
3 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 3,111
ราชบุรี
1 ร.ร.แคทรายวิทยา 1,988
2 ร.ร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1,316
3 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม 1,149
ลพบุรี
1 ร.ร.บ้านเกาะรัง 6,433
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 3,848
3 ร.ร.บ้านยางราก 3,482
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 2,047
2 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 293
3 ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 56
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 31,689
2 ร.ร.บ้านห้วยไซ 14,951
3 ร.ร.บ้านห้วยกาน 13,128
เลย
1 ร.ร.บ้านบุฮม 2,545
2 ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง 1,546
3 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 1,373
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 12,495
2 ร.ร.บ้านกันทรารมย์ 11,694
3 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) 8,926
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 9,461
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 4,876
3 ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน 1,986
สงขลา
1 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,680
2 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 1,260
3 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 1,164
สตูล
1 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
2 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 200
3 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 157
สมุทรปราการ
1 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 7,211
2 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 4,720
3 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 3,378
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 1,555
2 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 707
3 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 501
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 2,936
2 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 2,195
3 ร.ร.บ้านบางน้ำจืด 2,073
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 9,108
2 ร.ร.อรัญประเทศ 6,007
3 ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 5,411
สระบุรี
1 ว.การอาชีพหนองแค 7,209
2 ร.ร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม 3,800
3 ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" 3,606
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 31,167
2 ร.ร.วัดพรหมเทพาวาส 1,016
3 ร.ร.วัดโพธิ์ชัย 253
สุโขทัย
1 ร.ร.บ้านดงเดือย 320
2 ร.ร.วัดดงยาง 294
3 ร.ร.บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 200
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 12,839
2 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 8,418
3 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 7,869
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ 388
2 ร.ร.อนุบาลพฤษชาติ 164
3 ร.ร.บ้านท่าเพชร 140
สุรินทร์
1 ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 6,880
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 4,703
3 ร.ร.บ้านประทัดบุอาลอ 4,167
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 4,215
2 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1,566
3 ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ 1,108
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 10,415
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 3,732
3 ร.ร.ชุมชนบ้านกุดดู่ 1,310
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 5,707
2 ร.ร.วัดทางพระ 1,573
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 1,137
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 9,979
2 ร.ร.ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 4,095
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 3,378
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 47,196
2 ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง 11,991
3 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง 7,296
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 4,605
2 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 2,143
3 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 1,426
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 2,698
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 1,112
3 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 815
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 103,292
2 ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ 7,500
3 ร.ร.บ้านพังเคน 5,112
บึงกาฬ
1 ร.ร.บุ่งคล้านคร 12,334
2 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 6,786
3 ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ 3,783

ข่าว HOT

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด