▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ รุ่น "พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ"

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 28 ก.พ.

พระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ
รุ่น "พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ"

สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 28 ก.พ. นี้

ได้ยอดสวดรวมทุกๆ 499 จบ

จะได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ 1 เหรียญ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ
ณ วันนี้

356 โรงเรียน

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

2,078,208 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1,969 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 อุบลราชธานี 159,635
2 ลำพูน 135,438
3 กรุงเทพมหานคร 125,408
4 ขอนแก่น 113,498
5 อุดรธานี 104,001
6 มหาสารคาม 96,237
7 ปทุมธานี 78,997
8 สุพรรณบุรี 77,996
9 ตาก 76,171
10 สระแก้ว 68,657
11 ศรีสะเกษ 57,221
12 กาฬสินธุ์ 51,163
13 กาญจนบุรี 42,460
14 เชียงใหม่ 38,954
15 นครราชสีมา 33,874
16 พระนครศรีอยุธยา 33,550
17 ลพบุรี 33,357
18 ชลบุรี 32,444
19 จันทบุรี 30,846
20 ปราจีนบุรี 30,704
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 91,883
2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 69,212
3 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 43,371
4 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 42,943
5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 29,431
6 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 24,000
7 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 19,704
8 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 19,315
9 ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 18,658
10 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 17,562
11 ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 16,003
12 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 15,449
13 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 15,198
14 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 13,831
15 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
16 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก ศรีสะเกษ 12,495
17 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 10,946
18 ร.ร.บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 10,224
19 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 10,031
20 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 10,010
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 69,212
2 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 15,198
3 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 9,070
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 19,315
2 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 9,953
3 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 8,988
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 29,431
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 19,704
3 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 10,946
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 91,883
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 43,371
3 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 24,000
ตะวันออก
1 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 42,943
2 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
3 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 10,031
ตะวันตก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 15,449
2 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 10,010
3 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7,869
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 9,616
2 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 8,038
3 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา 2,165
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
กระบี่
1 ร.ร.บ้านพรุดินนา 906
2 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 725
3 ร.ร.บ้านทับปริก 683
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 69,212
2 ร.ร.วัดบึงบัว 15,198
3 ร.ร.จันทรวิชา 9,070
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 15,449
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 5,352
3 ร.ร.บ้านห้วยกบ 2,870
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 16,003
2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 5,100
3 ร.ร.คำปลาฝาโนนชัย 3,413
กำแพงเพชร
1 ร.ร.ระหานวิทยา 1,540
2 ร.ร.บ้านไร่ดอนแตง 800
3 ร.ร.โค้งไผ่วิทยา 356
ขอนแก่น
1 ว.การอาชีพชุมแพ 18,658
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 13,831
3 ร.ร.บ้านสำโรง 6,206
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 12,559
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3,633
3 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง 2,746
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 6,425
2 ร.ร.วัดใหม่บางคล้า 3,217
3 ร.ร.บ้านหินแร่ 2,114
ชลบุรี
1 ร.ร.เกษมวิทย์ 6,849
2 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ 5,514
3 ร.ร.นารานุบาล 4,230
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 4,087
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 2,947
3 ร.ร.วัดสิงห์ 1,569
ชัยภูมิ
1 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 5,576
2 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 3,135
3 ร.ร.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1,363
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 694
2 ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว 335
3 ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ 220
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 6,368
2 ร.ร.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1,840
3 ร.ร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) 1,535
เชียงใหม่
1 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 5,800
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 3,110
3 ร.ร.บ้านโป่งน้อย 2,401
ตรัง
1 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
2 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 612
3 ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 354
ตราด
1 ร.ร.วัดตะกาง 483
2 ร.ร.บ้านหนองบอน 380
3 ร.ร.บ้านปะอา 371
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 29,431
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 10,946
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 7,787
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 3,400
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3,313
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 2,082
นครปฐม
1 ร.ร.วัดม่วงตารศ 2,945
2 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 1,324
3 ร.ร.อนุบาลสุธีธร 1,051
นครพนม
1 ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3,474
2 ร.ร.บ้านนาโสก 3,033
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 1,068
นครราชสีมา
1 ร.ร.เมืองคง 6,622
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 5,171
3 ร.ร.ด่านเกวียนวิทยา 2,774
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 1,399
2 ร.ร.สตรีปากพนัง 776
3 ร.ร.ทุ่งสงวิทยา 700
นครสวรรค์
1 ร.ร.บ้านเนิน 1,630
2 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 1,481
3 ร.ร.วัดหนองปลาไหล 1,299
นนทบุรี
1 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 2,230
2 ร.ร.เต็มรักศึกษา 1,200
3 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1,020
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 8,038
2 ร.ร.นราสิกขาลัย 2,120
3 ร.ร.สุคิริน 1,954
น่าน
1 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2,364
2 ร.ร.นาน้อย 1,953
3 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1,789
บุรีรัมย์
1 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 2,441
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 2,374
3 ร.ร.บ้านปะคำสำโรง 1,320
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 9,953
2 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 8,988
3 ร.ร.วัดสระบัว 6,253
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.วัดดอนยาง 2,288
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 2,233
3 ร.ร.จันทรศึกษา 1,854
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 10,031
2 ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา" 4,015
3 ร.ร.กบินทร์วิทยา 4,010
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 432
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 35
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 3,434
2 ร.ร.บางไทรวิทยา 3,330
3 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 2,793
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 9,670
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 911
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 894
พังงา
1 ร.ร.เยาววิทย์ 1,543
2 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 1,435
3 ร.ร.เพื่อชีวิตพังงา( เบลูก้าอุปถัมป์ ) 1,071
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 9,616
2 ร.ร.บ้านปากเหมือง 1,110
3 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 1,084
พิจิตร
1 ร.ร.ตะพานหิน 4,964
2 ร.ร.บางลายพิทยาคม 4,316
3 ร.ร.เขาทรายทับคล้อพิทยา 3,070
พิษณุโลก
1 ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก(เทศบาล 1 วัดน้อย) 2,103
2 ร.ร.พรหมพิรามวิทยา 1,800
3 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1,455
เพชรบุรี
1 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 3,510
2 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 3,310
3 ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 1,228
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 4,187
2 ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม 2,132
3 ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์ 1,708
แพร่
1 ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1,811
2 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 1,660
3 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1,436
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 791
2 ร.ร.บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 184
3 ร.ร.เมืองถลาง 69
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 24,000
2 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 17,562
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 8,084
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 2,610
2 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 1,464
3 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 1,250
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.บ้านแม่นาจาง 340
2 ร.ร.ปายวิทยาคาร 126
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,508
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 862
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 2,165
2 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1,056
3 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 954
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 7,493
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 2,500
3 ร.ร.สตรีศึกษา 1,306
ระนอง
1 ร.ร.สตรีระนอง 870
2 ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว 501
3 ร.ร.บ้านหินวัว 428
ระยอง
1 ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 5,013
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 3,409
3 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 3,111
ราชบุรี
1 ร.ร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1,316
2 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม 841
3 ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 641
ลพบุรี
1 ร.ร.บ้านยางราก 2,612
2 ร.ร.บ้านเกาะรัง 2,533
3 ร.ร.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย 2,304
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 1,039
2 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 293
3 ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 56
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 19,704
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 8,458
3 ร.ร.เทศบาลจามเทวี 6,741
เลย
1 ร.ร.บ้านบุฮม 1,903
2 ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง 1,546
3 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 1,373
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 12,495
2 ร.ร.บ้านกันทรารมย์ 9,017
3 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) 8,926
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 6,520
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 4,876
3 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 1,076
สงขลา
1 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,680
2 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 900
3 ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย 733
สตูล
1 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 157
สมุทรปราการ
1 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 4,080
2 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 3,341
3 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 3,207
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 1,555
2 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 501
3 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 473
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 2,195
2 ร.ร.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 1,758
3 ร.ร.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 1,703
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 42,943
2 ร.ร.อรัญประเทศ 5,440
3 ร.ร.บ้านละลมติม 3,591
สระบุรี
1 ว.การอาชีพหนองแค 7,209
2 ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" 3,606
3 ร.ร.วัดหนองตะเฆ่ 1,067
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 19,315
2 ร.ร.วัดพรหมเทพาวาส 527
3 ร.ร.วัดโพธิ์ชัย 253
สุโขทัย
1 ร.ร.บ้านดงเดือย 320
2 ร.ร.วัดดงยาง 294
3 ร.ร.บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 200
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 10,010
2 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 7,869
3 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 7,623
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ 388
2 ร.ร.อนุบาลพฤษชาติ 164
3 ร.ร.บ้านท่าเพชร 140
สุรินทร์
1 ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 4,160
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 4,055
3 ร.ร.บ้านทัพกระบือ 2,124
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 4,215
2 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1,566
3 ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ 1,108
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 8,955
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 3,732
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 758
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 5,257
2 ร.ร.วัดทางพระ 953
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 873
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 6,273
2 ร.ร.ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 4,048
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 2,969
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 43,371
2 ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง 8,121
3 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง 6,186
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 3,265
2 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 1,398
3 ร.ร.วัดจอมแจ้ง 677
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 2,698
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 1,112
3 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 659
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 91,883
2 ร.ร.พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ 4,310
3 ร.ร.เดชอุดม 3,966
บึงกาฬ
1 ร.ร.บุ่งคล้านคร 10,224
2 ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ 3,762
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 2,943

ข่าว HOT

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด