▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ รุ่น "เหรียญธรรมจักร"

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. - 15 พ.ค.

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ ณ วันนี้

20 โรงเรียน

พระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ
รุ่น "เหรียญธรรมจักร"

สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. - 15 พ.ค. นี้

ได้ยอดสวดรวมทุกๆ 199 จบ หรือ 299 จบ หรือ 399 จบ

จะได้รับพระเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษ 1 ชุด

พิเศษสุด!! สิทธิ์รับรูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 22 เมษา

เมื่อได้ยอดสวดรวม 1,000 จบขึ้นไป

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

2,354,252 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

2,022 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 อุบลราชธานี 179,834
2 ลำพูน 178,822
3 กรุงเทพมหานคร 135,411
4 อุดรธานี 121,415
5 ขอนแก่น 118,138
6 มหาสารคาม 101,911
7 ปทุมธานี 89,102
8 สุพรรณบุรี 89,045
9 ตาก 82,597
10 ศรีสะเกษ 60,196
11 กาฬสินธุ์ 54,519
12 ลพบุรี 49,902
13 เชียงใหม่ 47,829
14 กาญจนบุรี 45,419
15 พระนครศรีอยุธยา 40,458
16 ชลบุรี 40,216
17 ปราจีนบุรี 39,922
18 นครราชสีมา 38,019
19 สระบุรี 37,326
20 พิจิตร 36,222
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 103,292
2 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 73,195
3 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 46,520
4 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 31,689
5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 31,531
6 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 25,633
7 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 24,170
8 ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 18,658
9 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 17,562
10 ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 16,330
11 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 16,296
12 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 15,723
13 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 15,449
14 ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 14,951
15 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 12,782
16 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
17 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก ศรีสะเกษ 12,495
18 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 12,249
19 ร.ร.บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 11,854
20 ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง อุดรธานี 11,801
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 73,195
2 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 15,723
3 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 10,314
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 25,633
2 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 10,790
3 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 9,953
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 31,689
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 31,531
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 14,951
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 103,292
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 46,520
3 ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 24,170
ตะวันออก
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 12,559
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 10,631
3 ร.ร.นารานุบาล ชลบุรี 9,510
ตะวันตก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 15,449
2 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 12,249
3 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 7,869
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 9,616
2 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 8,038
3 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 2,868
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
กระบี่
1 ร.ร.บ้านพรุดินนา 906
2 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 725
3 ร.ร.บ้านทับปริก 683
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 73,195
2 ร.ร.วัดบึงบัว 15,723
3 ร.ร.จันทรวิชา 10,314
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 15,449
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 6,140
3 ร.ร.บ้านห้วยกบ 2,929
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 16,330
2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 5,100
3 ร.ร.คำปลาฝาโนนชัย 3,566
กำแพงเพชร
1 ร.ร.ระหานวิทยา 1,540
2 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 1,000
3 ร.ร.บ้านไร่ดอนแตง 800
ขอนแก่น
1 ว.การอาชีพชุมแพ 18,658
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 16,296
3 ร.ร.พิชาภรณ์ 8,013
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 12,559
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 3,633
3 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง 2,746
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 8,469
2 ร.ร.บ้านหินแร่ 4,290
3 ร.ร.วัดใหม่บางคล้า 3,671
ชลบุรี
1 ร.ร.นารานุบาล 9,510
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 9,037
3 ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ 5,514
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 5,905
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 3,359
3 ร.ร.วัดหนองแขม 1,984
ชัยภูมิ
1 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 5,576
2 ร.ร.จัตุรัสวิทยาคาร 3,135
3 ร.ร.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 1,981
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 694
2 ร.ร.วัดหาดทรายแก้ว 335
3 ร.ร.บ้านหาดภราดรภาพ 220
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 7,234
2 ร.ร.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 1,840
3 ร.ร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) 1,665
เชียงใหม่
1 ร.ร.บ้านแม่คะ 7,960
2 ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ 5,800
3 ร.ร.บ้านโป่งน้อย 2,401
ตรัง
1 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
2 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 612
3 ร.ร.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) 354
ตราด
1 ร.ร.วัดตะกาง 483
2 ร.ร.บ้านหนองบอน 380
3 ร.ร.บ้านปะอา 371
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 31,531
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 12,782
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 7,787
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 5,802
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3,390
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 2,082
นครปฐม
1 ร.ร.วัดม่วงตารศ 2,945
2 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 1,324
3 ร.ร.อนุบาลสุธีธร 1,051
นครพนม
1 ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3,474
2 ร.ร.บ้านนาโสก 3,033
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 1,068
นครราชสีมา
1 ร.ร.เมืองคง 6,622
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 5,171
3 ร.ร.ด่านเกวียนวิทยา 3,468
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 1,399
2 ร.ร.สตรีปากพนัง 976
3 ร.ร.วัดเขาน้อย 728
นครสวรรค์
1 ร.ร.วัดหนองปลาไหล 2,094
2 ร.ร.บ้านเนิน 1,630
3 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 1,546
นนทบุรี
1 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 2,230
2 ร.ร.เต็มรักศึกษา 1,200
3 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1,020
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 8,038
2 ร.ร.สุคิริน 2,284
3 ร.ร.นราสิกขาลัย 2,120
น่าน
1 ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2,364
2 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 2,331
3 ร.ร.นาน้อย 1,953
บุรีรัมย์
1 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 2,441
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 2,374
3 ร.ร.บ้านปะคำสำโรง 2,310
ปทุมธานี
1 ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 10,790
2 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 9,953
3 ร.ร.วัดสระบัว 8,166
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.วัดดอนยาง 2,548
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 2,535
3 ร.ร.จันทรศึกษา 2,454
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 10,631
2 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 5,530
3 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 5,525
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 582
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 80
3 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 65
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 3,890
2 ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 3,434
3 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 3,093
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 9,670
2 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 984
3 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 911
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 2,868
2 ร.ร.เยาววิทย์ 1,900
3 ร.ร.บ้านคุรอด 1,206
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 9,616
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 1,299
3 ร.ร.บ้านปากเหมือง 1,110
พิจิตร
1 ร.ร.ตะพานหิน 4,964
2 ร.ร.บ้านไดลึก 4,462
3 ร.ร.บางลายพิทยาคม 4,316
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 7,100
2 ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก(เทศบาล 1 วัดน้อย) 2,103
3 ร.ร.พรหมพิรามวิทยา 1,800
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 5,146
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 4,910
3 ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 1,512
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 4,187
2 ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม 2,132
3 ร.ร.บ้านโคกรังน้อย 1,925
แพร่
1 ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 1,811
2 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 1,660
3 ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1,436
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 2,002
2 ร.ร.บ้านทุ่งคา "บุณยขจรประชาอาสา" 184
3 ร.ร.เมืองถลาง 69
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 24,170
2 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 17,562
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 10,569
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 2,610
2 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 1,464
3 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 1,342
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.บ้านแม่นาจาง 340
2 ร.ร.ปายวิทยาคาร 126
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,521
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 2,165
2 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 1,204
3 ร.ร.คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1,056
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 11,665
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 2,500
3 ร.ร.สตรีศึกษา 1,306
ระนอง
1 ร.ร.สตรีระนอง 870
2 ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว 501
3 ร.ร.บ้านหินวัว 428
ระยอง
1 ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 5,013
2 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 3,409
3 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 3,111
ราชบุรี
1 ร.ร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1,316
2 ร.ร.วัดเวฬุวนาราม 841
3 ร.ร.คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ 780
ลพบุรี
1 ร.ร.บ้านเกาะรัง 6,433
2 ร.ร.บ้านยางราก 3,482
3 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 2,948
ลำปาง
1 ร.ร.แม่สันวิทยา 1,039
2 ร.ร.แม่ก๋งวิทยา 293
3 ร.ร.อัสสัมชัญลำปาง 56
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 31,689
2 ร.ร.บ้านห้วยไซ 14,951
3 ร.ร.บ้านห้วยกาน 11,042
เลย
1 ร.ร.บ้านบุฮม 2,545
2 ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง 1,546
3 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 1,373
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 12,495
2 ร.ร.บ้านกันทรารมย์ 11,552
3 ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) 8,926
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 7,799
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 4,876
3 ร.ร.อนุบาลสุวรรณเทน 1,484
สงขลา
1 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,680
2 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 1,170
3 ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำน้อย 733
สตูล
1 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
2 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 200
3 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 157
สมุทรปราการ
1 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 6,205
2 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 3,783
3 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 3,378
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 1,555
2 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 591
3 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 501
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 2,195
2 ร.ร.อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) 1,758
3 ร.ร.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) 1,703
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 8,409
2 ร.ร.อรัญประเทศ 6,007
3 ร.ร.บ้านละลมติม 3,913
สระบุรี
1 ว.การอาชีพหนองแค 7,209
2 ร.ร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม 3,800
3 ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" 3,606
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 25,633
2 ร.ร.วัดพรหมเทพาวาส 876
3 ร.ร.วัดโพธิ์ชัย 253
สุโขทัย
1 ร.ร.บ้านดงเดือย 320
2 ร.ร.วัดดงยาง 294
3 ร.ร.บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 200
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 12,249
2 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 7,869
3 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 7,623
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.เทศบาลเมืองท่าข้าม ๒ 388
2 ร.ร.อนุบาลพฤษชาติ 164
3 ร.ร.บ้านท่าเพชร 140
สุรินทร์
1 ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 6,560
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 4,413
3 ร.ร.บ้านประทัดบุอาลอ 3,945
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 4,215
2 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 1,566
3 ร.ร.นาฮีนุเคราะห์ 1,108
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 10,075
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 3,732
3 ร.ร.ชุมชนบ้านกุดดู่ 870
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 5,707
2 ร.ร.วัดทางพระ 1,353
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 1,137
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 9,867
2 ร.ร.ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ 4,048
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 3,378
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 46,520
2 ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง 11,801
3 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง 7,296
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 3,924
2 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 2,114
3 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 1,426
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 2,698
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 1,112
3 ร.ร.ชุมชนวัดดงขวาง 815
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 103,292
2 ร.ร.พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ 4,310
3 ร.ร.เดชอุดม 3,966
บึงกาฬ
1 ร.ร.บุ่งคล้านคร 11,854
2 ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ 3,762
3 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 3,258

ข่าว HOT

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด