▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

9,418,233 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4,225 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 สระบุรี 596,142
2 อุดรธานี 567,209
3 ลำพูน 552,356
4 อุบลราชธานี 536,951
5 กรุงเทพมหานคร 392,384
6 เชียงใหม่ 392,158
7 ปทุมธานี 374,192
8 ขอนแก่น 361,927
9 เชียงราย 270,842
10 ศรีสะเกษ 259,609
11 มหาสารคาม 254,684
12 ชัยภูมิ 250,019
13 ตาก 216,998
14 ร้อยเอ็ด 196,962
15 บุรีรัมย์ 193,243
16 เพชรบุรี 185,569
17 สุรินทร์ 181,739
18 พระนครศรีอยุธยา 171,564
19 กาญจนบุรี 170,216
20 ลพบุรี 162,067
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 200,211
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 195,209
3 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 153,244
4 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 147,640
5 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 107,392
6 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 95,303
7 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 87,659
8 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 81,448
9 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 81,381
10 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 78,180
11 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 70,421
12 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 69,050
13 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 61,383
14 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 61,019
15 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 52,888
16 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 50,795
17 ร.ร.บ้านซับกระดาน สระบุรี 46,212
18 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 43,418
19 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 43,294
20 ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 42,992
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
1 3
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 153,244
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 35,417
3 ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 35,374
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 95,303
2 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 87,659
3 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 61,019
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 195,209
2 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 78,180
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 70,421
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 200,211
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 107,392
3 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 81,448
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 52,888
2 ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 28,818
3 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 28,443
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 147,640
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 43,418
3 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 20,911
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 22,689
2 ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี 18,974
3 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 17,180
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
1 3
กระบี่
1 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
2 ร.ร.บ้านพรุดินนา 906
3 ร.ร.บ้านทับปริก 683
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 153,244
2 ร.ร.จันทรวิชา 35,417
3 ร.ร.วัดบึงบัว 35,374
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 43,418
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 17,966
3 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 11,838
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 27,018
2 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
3 ร.ร.โนนคำวิทยา 8,775
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 39,258
2 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 10,554
3 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 8,894
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,990
3 ว.การอาชีพชุมแพ 18,818
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 18,307
2 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 9,784
3 ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง 6,646
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 24,722
2 ร.ร.บ้านหินแร่ 6,307
3 ร.ร.วัดบางโรง 5,876
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 52,888
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 28,443
3 ร.ร.นารานุบาล 17,610
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,711
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 4,247
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 3,132
ชัยภูมิ
1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 69,050
2 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 15,323
3 ร.ร.บ้านม่วง 14,748
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,496
2 ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 674
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 508
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 78,180
2 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี 38,146
3 ร.ร.ศรีดอนไชยวิทยา 12,073
เชียงใหม่
1 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 61,383
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 33,500
3 ร.ร.บ้านแม่แฮเหนือ 13,960
ตรัง
1 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 1,081
2 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
3 ร.ร.วัดห้วยนาง (วันครู2501) 982
ตราด
1 ว.เทคนิคตราด 2,765
2 ร.ร.บ้านหนองบอน 2,690
3 ร.ร.วัดพนมพริก 2,203
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 70,421
2 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 36,200
3 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 35,761
นครนายก
1 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 10,024
2 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 8,270
3 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 4,494
นครปฐม
1 ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 5,642
2 ร.ร.วัดม่วงตารศ 5,610
3 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 3,837
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 31,947
2 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 8,186
3 ร.ร.ชุมชนนางัว 7,884
นครราชสีมา
1 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 29,291
2 ร.ร.สุขานารี 7,940
3 ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม 6,676
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 2,374
2 ร.ร.วัดเขาน้อย 1,470
3 ร.ร.สตรีปากพนัง 976
นครสวรรค์
1 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 12,210
2 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 7,681
3 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 7,673
นนทบุรี
1 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 10,172
2 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 7,921
3 ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า 4,147
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 13,130
2 ร.ร.สุคิริน 3,962
3 ร.ร.รักไทย 3,407
น่าน
1 ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 5,543
2 ร.ร.บ้านร้อง 4,497
3 ร.ร.สา 4,142
บุรีรัมย์
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 33,828
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 21,767
3 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 16,914
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 50,795
2 ร.ร.ดวงพร 18,470
3 ร.ร.คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 18,130
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.หนองพลับวิทยา 7,650
2 ร.ร.บ้านหนองพลับ 6,839
3 ร.ร.จันทรศึกษา 5,844
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 16,425
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 2,285
2 ร.ร.เทศบาล4(วัดนพวงศาราม) 743
3 ร.ร.เพชรชูนุเคราะห์ 161
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.บางไทรวิทยา 9,219
2 ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 9,161
3 ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 9,071
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 6,925
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 1,456
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 17,180
2 ร.ร.เยาววิทย์ 4,710
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 4,508
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 22,689
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 10,200
3 ร.ร.บ้านปากเหมือง 3,791
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก 9,095
2 ร.ร.ตะพานหิน 6,686
3 ร.ร.วัดวังแดง 6,682
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 20,241
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 13,739
3 ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม 6,452
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 147,640
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 10,170
3 ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 5,125
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 15,570
2 ร.ร.บ้านกันจุ 6,896
3 ร.ร.บ้านโคกรังน้อย 6,425
แพร่
1 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 4,724
2 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 3,887
3 ร.ร.กีฬา อบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 2,573
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 6,556
2 ร.ร.วัดเก็ตโฮ่ 802
3 ร.ร.วัดมงคลวราราม 729
มหาสารคาม
1 ร.ร.บรบือ 33,240
2 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 24,581
3 ร.ร.เขวาไร่ศึกษา 20,120
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 4,840
2 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 4,334
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 3,332
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.บ้านแพะพิทยา 1,200
2 ร.ร.พุทธเกษตร 1,138
3 ร.ร.บ้านแม่นาจาง 908
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,015
2 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
3 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 1,808
ยะลา
1 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 3,422
2 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 2,976
3 ร.ร.จงฝามูลนิธิ 1,730
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 81,448
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 23,085
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 21,265
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 1,768
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,352
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 10,294
2 ร.ร.บ้านค่าย 6,760
3 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 6,569
ราชบุรี
1 ร.ร.เจี้ยไช้ 18,834
2 ร.ร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 8,061
3 ร.ร.เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 4,775
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 16,501
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 13,757
3 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 8,030
ลำปาง
1 ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ 10,660
2 ร.ร.ประชาราชวิทยา 6,105
3 ร.ร.แม่สันวิทยา 4,477
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 195,209
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 42,992
3 ร.ร.บ้านห้วยไซ 26,899
เลย
1 ร.ร.บ้านบุฮม 3,299
2 ร.ร.บ้านโคกขมิ้น 2,516
3 ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ 2,452
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 23,394
2 ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก 18,565
3 ร.ร.บ้านพะวร 14,212
สกลนคร
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 27,445
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 24,678
3 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 23,679
สงขลา
1 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2,216
2 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 2,030
3 ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง(เรียงราษฎร์อุทิศ2) 1,730
สตูล
1 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
2 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
3 ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม 167
สมุทรปราการ
1 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 11,167
2 ร.ร.วัดกิ่งแก้ว 9,416
3 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 8,931
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 2,743
2 ร.ร.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 2,712
3 ร.ร.อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 2,036
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 10,858
2 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 10,039
3 ร.ร.บ้านบางน้ำจืด 5,623
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 28,818
2 ร.ร.อรัญประเทศ 12,145
3 ร.ร.อนุบาลบ้านจันทร์ 9,127
สระบุรี
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 87,659
2 ร.ร.บ้านโป่งไทร 61,019
3 ร.ร.บ้านซับกระดาน 46,212
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 95,303
2 ว.อาชีวศึกษาสิงห์บุรี 3,937
3 ร.ร.วัดถอนสมอ 2,606
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 20,911
2 ว.อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 10,421
3 ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย 10,229
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 18,974
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 6,364
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 2,552
สุรินทร์
1 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 32,762
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 19,885
3 ร.ร.บ้านลุงปุง 16,814
หนองคาย
1 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 4,835
2 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 3,210
3 ร.ร.อนุบาลอรวรรณ 3,176
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 24,667
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 5,630
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 2,800
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 14,771
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,254
3 ร.ร.วัดทางพระ 3,281
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 12,490
2 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 6,564
3 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 5,297
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 107,392
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 81,381
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 43,294
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 16,836
2 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 6,221
3 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 2,672
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 4,109
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 3,010
3 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 1,916
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 200,211
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 39,657
3 ร.ร.เอือดใหญ่พิทยา 11,000
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 32,869
2 ร.ร.บุ่งคล้านคร 22,238
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 14,346

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านสาระทั้งหมด