▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

18,777,436 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4,785 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 สระบุรี 1,400,690
2 อุดรธานี 1,112,533
3 ลำพูน 995,477
4 เชียงใหม่ 932,720
5 เชียงราย 820,156
6 อุบลราชธานี 776,694
7 ศรีสะเกษ 728,466
8 กรุงเทพมหานคร 655,784
9 บุรีรัมย์ 646,701
10 สุรินทร์ 524,632
11 ปทุมธานี 504,199
12 ขอนแก่น 476,153
13 ตาก 474,117
14 เพชรบุรี 433,706
15 มหาสารคาม 380,999
16 กาญจนบุรี 374,647
17 สกลนคร 361,900
18 พัทลุง 354,982
19 ชัยภูมิ 350,305
20 สิงห์บุรี 325,923
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 434,896
2 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 386,090
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 334,387
4 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 249,686
5 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 241,463
6 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 236,526
7 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 233,871
8 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 200,999
9 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 192,734
10 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
11 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 143,271
12 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 133,316
13 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 124,995
14 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 109,156
15 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 107,968
16 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 106,113
17 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 103,149
18 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี เชียงราย 102,835
19 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา สุรินทร์ 97,078
20 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง 94,000
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
1 3
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 249,686
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 75,181
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 47,008
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 200,999
2 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 143,271
3 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 133,316
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 434,896
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 241,463
3 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 236,526
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 334,387
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 233,871
3 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 124,995
2 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 89,239
3 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 82,791
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 386,090
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 61,117
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี 34,937
ใต้
1 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง 94,000
2 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 83,401
3 ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี 47,254
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
1 3
กระบี่
1 ร.ร.บ้านทับปริก 5,496
2 ร.ร.บ้านหนองน้ำแดง 1,564
3 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 249,686
2 ร.ร.จันทรวิชา 75,181
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 47,008
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 61,117
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 34,937
3 ร.ร.ถาวรวิทยา 29,263
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 34,032
2 ร.ร.โนนคำวิทยา 11,624
3 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 51,658
2 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 12,394
3 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 10,554
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,990
3 ร.ร.บ้านผักหนาม 19,052
จันทบุรี
1 ร.ร.ปะตงวิทยา 26,027
2 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 24,194
3 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 22,687
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 124,995
2 ร.ร.อนุบาลจันทรา 34,931
3 ร.ร.วัดบางโรง 15,976
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 89,239
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 82,791
3 ร.ร.นารานุบาล 30,109
ชัยนาท
1 ร.ร.วัดหนองแขม 10,850
2 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,743
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 6,834
ชัยภูมิ
1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 93,954
2 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา 26,101
3 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 18,438
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,496
2 ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 674
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 508
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 236,526
2 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี 102,835
3 ร.ร.บ้านห้วยคุ 45,170
เชียงใหม่
1 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 192,734
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 73,745
3 ร.ร.วัดร้องอ้อ 49,634
ตรัง
1 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 6,755
2 ร.ร.บ้านห้วยต่อ 5,545
3 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
ตราด
1 ร.ร.คีรีศรีสาครวิทยา 9,119
2 ร.ร.วัดพนมพริก 8,627
3 ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม 4,572
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 241,463
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 109,156
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 39,490
นครนายก
1 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 16,722
2 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 16,577
3 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 12,865
นครปฐม
1 ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 24,369
2 ร.ร.วัดม่วงตารศ 7,448
3 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 6,263
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 70,023
2 ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 34,253
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 10,428
นครราชสีมา
1 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 48,047
2 ร.ร.อนุบาลจุรีพันธ์ 18,210
3 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 13,400
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 22,849
2 ร.ร.วัดเขาน้อย 3,198
3 ร.ร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 (บ้านสำนักไม้เรียบ) 1,237
นครสวรรค์
1 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 15,223
2 ร.ร.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 13,731
3 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 12,210
นนทบุรี
1 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 15,951
2 ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 12,950
3 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 10,172
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 15,707
2 ร.ร.รักไทย 4,422
3 ร.ร.สุคิริน 4,098
น่าน
1 ร.ร.บ้านร้อง 41,291
2 ร.ร.นาน้อย 16,572
3 ร.ร.บ้านปรางค์ 16,274
บุรีรัมย์
1 ร.ร.กระสังพิทยาคม 63,287
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 61,985
3 ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 52,402
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 58,420
2 ร.ร.คลองสิบสาม "ผิวศรีราษฏร์บำรุง" 44,472
3 ร.ร.ระเบียบวิทยา 22,799
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.บ้านหนองพลับ 9,901
2 ร.ร.บ้านเขามัน 8,508
3 ร.ร.หนองพลับวิทยา 7,650
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 16,425
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 3,271
2 ร.ร.เทศบาล4(วัดนพวงศาราม) 743
3 ร.ร.วัดสุวรรณากร 189
พระนครศรีอยุธยา
1 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 14,190
2 ร.ร.วัดหัวคุ้ง 12,649
3 ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 11,882
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 9,165
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 7,032
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 32,348
2 ร.ร.เยาววิทย์ 13,250
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 6,547
พัทลุง
1 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 94,000
2 ร.ร.บ้านท่าลาด 83,401
3 ร.ร.วัดท่าสำเภาใต้ 30,657
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 9,095
2 ร.ร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 7,914
3 ร.ร.ตะพานหิน 7,873
พิษณุโลก
1 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 35,955
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 31,590
3 ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 13,837
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 386,090
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 11,730
3 ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 7,970
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 50,291
2 ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม 14,850
3 ร.ร.บ้านกันจุ 14,774
แพร่
1 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 19,355
2 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 8,994
3 ร.ร.บ้านนาพูน 5,220
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 20,099
2 ร.ร.วิชิตสงคราม 11,669
3 ร.ร.วัดเทพกระษัตรี 10,419
มหาสารคาม
1 ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม 75,320
2 ร.ร.บรบือ 33,240
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 29,519
มุกดาหาร
1 ร.ร.คำชะอีวิทยาคาร 21,510
2 ร.ร.บ้านหนองยาง 7,108
3 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 5,636
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.ปายวิทยาคาร 18,261
2 ร.ร.บ้านแพะพิทยา 7,204
3 ร.ร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 5,411
ยโสธร
1 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 3,870
2 ร.ร.เลิงนกทา 3,615
3 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
ยะลา
1 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 6,159
2 ร.ร.เทศบาล 4 (ธนวิถี) 5,071
3 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 4,578
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 107,968
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 23,085
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 22,157
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 7,417
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,352
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.บ้านค่าย 26,576
2 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 14,076
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 13,828
ราชบุรี
1 ร.ร.บ้านห้วยผาก 29,558
2 ร.ร.เจี้ยไช้ 24,102
3 ร.ร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 8,478
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 24,639
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 21,348
3 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 11,418
ลำปาง
1 ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 23,538
2 ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ 10,660
3 ร.ร.แม่สันวิทยา 7,409
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 434,896
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 81,746
3 ร.ร.บ้านสันป่าเหียง 39,533
เลย
1 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้ 10,564
2 ร.ร.บ้านคกเลา 9,366
3 ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ 5,950
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 73,815
2 ร.ร.บ้านหัวเหล่า 56,930
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 42,172
สกลนคร
1 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 64,949
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 46,998
3 ร.ร.บ้านหนองบัว 41,886
สงขลา
1 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 2,710
2 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2,216
3 ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 1,740
สตูล
1 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1,160
2 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
3 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
สมุทรปราการ
1 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 28,985
2 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 23,681
3 ร.ร.เทศบาล 2 (วัดใน) 15,904
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.ถาวรวิทยา 3,266
2 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 3,228
3 ร.ร.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 3,052
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 25,109
2 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 18,469
3 ร.ร.บ้านบางน้ำจืด 8,753
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 38,665
2 ร.ร.บ้านพระเพลิง 32,189
3 ร.ร.บ้านละลมติม 24,667
สระบุรี
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 143,271
2 ร.ร.บ้านโป่งไทร 133,316
3 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 103,149
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 200,999
2 ร.ร.วัดโบสถ์ 40,941
3 ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 18,215
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 25,584
2 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 19,409
3 ร.ร.วัดบ้านทึง 15,390
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 47,254
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 8,014
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 3,192
สุรินทร์
1 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 97,078
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 77,859
3 ร.ร.บ้านตรมไพร 77,478
หนองคาย
1 ร.ร.อนุบาลอรวรรณ 30,680
2 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 5,285
3 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 3,844
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 28,844
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 6,981
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4,702
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 27,094
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,254
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 4,112
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 24,822
2 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 15,052
3 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 9,621
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 233,871
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 183,510
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 106,113
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 29,558
2 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 6,221
3 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 3,871
อุทัยธานี
1 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 5,802
2 ร.ร.หนองฉางวิทยา 4,427
3 ร.ร.บ้านห้วยไผ่ขุย 3,864
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 334,387
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 81,742
3 ร.ร.บ้านแขมเจริญ 14,329
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 77,865
2 ร.ร.บุ่งคล้านคร 37,245
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 26,407

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านข่าวทั้งหมด

  อ่านสาระทั้งหมด