▲ กลับด้านบน
V-STAR HILIGHT

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

* เริ่มนับยอดตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559

ยอดรวมทั้งประเทศ

ร่วมสวดธัมมจักฯ ไปแล้ว

15,969,141 จบ

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

4,643 โรงเรียน

Download

TOP20 จังหวัด
จังหวัด ยอดสวด
1 สระบุรี 1,266,965
2 อุดรธานี 1,080,505
3 ลำพูน 946,039
4 เชียงใหม่ 749,000
5 อุบลราชธานี 684,550
6 กรุงเทพมหานคร 587,508
7 ปทุมธานี 504,159
8 ศรีสะเกษ 477,770
9 บุรีรัมย์ 457,760
10 เชียงราย 453,322
11 สุรินทร์ 443,940
12 ขอนแก่น 439,411
13 เพชรบุรี 364,701
14 มหาสารคาม 362,865
15 ตาก 353,547
16 กาญจนบุรี 351,419
17 ชัยภูมิ 330,438
18 ชลบุรี 282,004
19 สกลนคร 279,049
20 สิงห์บุรี 270,376
TOP20 โรงเรียนระดับประเทศ
โรงเรียน ยอดสวด
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 419,836
2 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 320,490
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 270,517
4 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 240,559
5 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 229,400
6 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
7 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 181,613
8 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 158,888
9 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 151,533
10 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 140,175
11 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง เชียงใหม่ 130,001
12 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 129,047
13 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 107,968
14 ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 106,113
15 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ 93,954
16 ร.ร.นาทรายวิทยาคม อุดรธานี 90,103
17 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 89,239
18 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 85,365
19 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา สุรินทร์ 82,663
20 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา สระบุรี 81,418
TOP3 ประจำภาค
อันดับ โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด
1 3
กทม.
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 240,559
2 ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 66,992
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 46,048
กลาง
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 158,888
2 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สระบุรี 140,175
3 ร.ร.บ้านโป่งไทร สระบุรี 129,047
เหนือ
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 419,836
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 181,613
3 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 151,533
อีสาน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 270,517
2 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 229,400
3 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 183,510
ตะวันออก
1 ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 89,239
2 ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 85,365
3 ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 71,936
ตะวันตก
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 320,490
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 60,637
3 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี 31,736
ใต้
1 ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 65,311
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง 46,963
3 ร.ร.ยุวศึกษา สุราษฎร์ธานี 35,952
TOP3 ประจำจังหวัด
อันดับ โรงเรียน ยอดสวด
1 3
กระบี่
1 ร.ร.บ้านทับปริก 5,496
2 ร.ร.บ้านหนองน้ำแดง 1,539
3 ร.ร.บ้านคลองใหญ่ 907
กรุงเทพมหานคร
1 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) 240,559
2 ร.ร.จันทรวิชา 66,992
3 ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 46,048
กาญจนบุรี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี 60,637
2 ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 31,736
3 ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27,663
กาฬสินธุ์
1 ร.ร.อนุกูลนารี 30,833
2 ร.ร.โนนคำวิทยา 10,185
3 ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร 9,700
กำแพงเพชร
1 ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ์ 51,658
2 ร.ร.นครไตรตรึงษ์ 12,394
3 ร.ร.คณฑีพิทยาคม 10,554
ขอนแก่น
1 ร.ร.ชุมแพศึกษา 33,081
2 ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 31,990
3 ว.การอาชีพชุมแพ 18,818
จันทบุรี
1 ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 22,545
2 ร.ร.วัดทุ่งกบิล 21,360
3 ร.ร.ศรียานุสรณ์ 20,022
ฉะเชิงเทรา
1 ร.ร.วัดท่าเกวียน 85,365
2 ร.ร.วัดบางโรง 11,976
3 ร.ร.อนุบาลจันทรา 7,466
ชลบุรี
1 ร.ร.วัดเตาปูน 89,239
2 ร.ร.เกษมวิทย์ 71,936
3 ร.ร.โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 29,669
ชัยนาท
1 ร.ร.วัฒนะโชติ 9,743
2 ร.ร.สรรพยาวิทยา 4,247
3 ร.ร.วัดแหลมหว้า 3,894
ชัยภูมิ
1 ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล 93,954
2 ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา 26,101
3 ว.เทคโนโลยีภูเขียว 18,231
ชุมพร
1 ร.ร.วัดน้อมถวาย 1,496
2 ร.ร.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 674
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) 508
เชียงราย
1 ร.ร.เด็กดีพิทยาคม 151,533
2 ร.ร.บ้านราษฏ์ภักดี 55,972
3 ร.ร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 27,603
เชียงใหม่
1 ร.ร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 130,001
2 ร.ร.บ้านแม่คะ 73,745
3 ร.ร.วัดร้องอ้อ 34,540
ตรัง
1 ร.ร.บ้านห้วยต่อ 5,545
2 ร.ร.บ้านนาเมืองเพชร 2,031
3 ร.ร.สภาราชินี 2 1,034
ตราด
1 ร.ร.คีรีศรีสาครวิทยา 9,119
2 ร.ร.วัดพนมพริก 8,481
3 ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม 4,572
ตาก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 181,613
2 ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 52,576
3 ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ 36,200
นครนายก
1 ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม 14,369
2 ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 12,008
3 ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 9,707
นครปฐม
1 ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 18,258
2 ร.ร.วัดนิยมธรรมวราราม 5,703
3 ร.ร.วัดม่วงตารศ 5,610
นครพนม
1 ร.ร.บ้านข่า 55,072
2 ร.ร.ปิยะมหาราชาลัย 28,288
3 ร.ร.ชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) 10,389
นครราชสีมา
1 ร.ร.มงคลกุลวิทยา 48,047
2 ร.ร.โคกวังวนวิทยา 13,400
3 ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม 9,073
นครศรีธรรมราช
1 ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 22,849
2 ร.ร.วัดเขาน้อย 3,198
3 ร.ร.บ้านสำนักไม้เรียบ 1,237
นครสวรรค์
1 ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 13,598
2 ร.ร.สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 12,210
3 ร.ร.หนองกรดพิทยาคม 10,532
นนทบุรี
1 ร.ร.วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 14,067
2 ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี 10,172
3 ร.ร.วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์) 7,168
นราธิวาส
1 ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) 15,707
2 ร.ร.รักไทย 4,422
3 ร.ร.สุคิริน 4,098
น่าน
1 ร.ร.บ้านร้อง 38,481
2 ร.ร.นาน้อย 16,572
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) 6,888
บุรีรัมย์
1 ร.ร.กระสังพิทยาคม 63,287
2 ร.ร.วัดท่าเยี่ยม 46,000
3 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 51 41,396
ปทุมธานี
1 ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา 58,420
2 ร.ร.คลองสิบสาม "ผิวศรีราษฏร์บำรุง" 44,472
3 ร.ร.ระเบียบวิทยา 22,799
ประจวบคีรีขันธ์
1 ร.ร.บ้านเขามัน 8,136
2 ร.ร.หนองพลับวิทยา 7,650
3 ร.ร.บ้านหนองพลับ 7,001
ปราจีนบุรี
1 ร.ร.ปราจีนกัลยาณี 16,425
2 ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย 13,031
3 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 9,982
ปัตตานี
1 ร.ร.วัดมะกรูด(อินทองอนุสรณ์) 3,271
2 ร.ร.เทศบาล4(วัดนพวงศาราม) 743
3 ร.ร.วัดสุวรรณากร 189
พระนครศรีอยุธยา
1 ร.ร.วัดหัวคุ้ง 11,551
2 ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 11,114
3 ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 10,817
พะเยา
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา 12,820
2 ร.ร.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 9,165
3 ร.ร.บ้านโจ้โก้ 6,809
พังงา
1 ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ 29,938
2 ร.ร.เยาววิทย์ 10,310
3 ร.ร.วัดนิโครธคุณากร 6,011
พัทลุง
1 ร.ร.บ้านท่าลาด 65,311
2 ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 46,963
3 ร.ร.วัดท่าสำเภาใต้ 15,891
พิจิตร
1 ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" 9,095
2 ร.ร.ตะพานหิน 7,796
3 ร.ร.วัดวังแดง 6,682
พิษณุโลก
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 31,590
2 ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 24,518
3 ร.ร.บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 12,035
เพชรบุรี
1 ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ 320,490
2 ร.ร.โตนดหลวงวิทยา 11,730
3 ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 7,785
เพชรบูรณ์
1 ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน 50,291
2 ร.ร.บ้านกันจุ 14,774
3 ร.ร.ชุมชนบ้านท่าเสา 13,762
แพร่
1 ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 7,717
2 ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล 7,014
3 ร.ร.บ้านนาพูน 3,760
ภูเก็ต
1 ร.ร.บ้านฉลอง 16,215
2 ร.ร.บ้านสาคู 8,016
3 ร.ร.วัดเทพกระษัตรี 5,997
มหาสารคาม
1 ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม 69,071
2 ร.ร.บรบือ 33,240
3 ร.ร.บ้านเมืองเสือ 29,519
มุกดาหาร
1 ร.ร.บ้านหนองยาง 4,840
2 ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา 4,728
3 ร.ร.บ้านฝั่งแดง 3,332
แม่ฮ่องสอน
1 ร.ร.ปายวิทยาคาร 18,261
2 ร.ร.บ้านแพะพิทยา 7,204
3 ร.ร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 5,411
ยโสธร
1 ร.ร.เลิงนกทา 3,615
2 ร.ร.ทรายมูลวิทยา 3,052
3 ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 2,834
ยะลา
1 ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 6,159
2 ร.ร.เทศบาล 4 (ธนวิถี) 5,071
3 ร.ร.นิบงชนูปถัมภ์ 4,551
ร้อยเอ็ด
1 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 107,968
2 ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร 23,085
3 ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย 22,157
ระนอง
1 ร.ร.ศรีอรุโณทัย 7,417
2 ร.ร.บ้านหินวัว 1,352
3 ร.ร.สตรีระนอง 870
ระยอง
1 ร.ร.บ้านค่าย 18,266
2 ร.ร.ชุมชนวัดทับมา 14,076
3 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 13,828
ราชบุรี
1 ร.ร.เจี้ยไช้ 24,102
2 ร.ร.บ้านห้วยผาก 10,498
3 ร.ร.เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 8,061
ลพบุรี
1 ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ 23,592
2 ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 20,238
3 ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 11,248
ลำปาง
1 ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย 23,538
2 ร.ร.ประชารัฐธรรมคุณ 10,660
3 ร.ร.แม่สันวิทยา 6,530
ลำพูน
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 419,836
2 ร.ร.บ้านห้วยกาน 76,316
3 ร.ร.บ้านสันป่าเหียง 34,933
เลย
1 ร.ร.ห้วยซวกคกเลาใต้ 8,409
2 ร.ร.บ้านคกเลา 6,234
3 ร.ร.บ้านหนองหญ้าไซ 4,334
ศรีสะเกษ
1 ร.ร.บ้านศรีอุดมซำตารมย์ 36,476
2 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 32,466
3 ร.ร.บ้านหัวเหล่า 22,045
สกลนคร
1 ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน 47,177
2 ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี 37,533
3 ร.ร.บ้านหนองบัว 33,785
สงขลา
1 ร.ร.บ้านโต้นนท์ 2,710
2 ร.ร.หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 2,216
3 ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 1,740
สตูล
1 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1,160
2 ร.ร.สายเพชรศึกษา 480
3 ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า 304
สมุทรปราการ
1 ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล 21,559
2 ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย 16,393
3 ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 14,007
สมุทรสงคราม
1 ร.ร.วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 3,228
2 ร.ร.ถาวรวิทยา 3,103
3 ร.ร.วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 3,052
สมุทรสาคร
1 ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) 24,602
2 ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ 17,794
3 ร.ร.บ้านบางน้ำจืด 8,753
สระแก้ว
1 ร.ร.บ้านหนองบัว 38,665
2 ร.ร.บ้านพระเพลิง 29,066
3 ร.ร.บ้านละลมติม 19,877
สระบุรี
1 ร.ร.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 140,175
2 ร.ร.บ้านโป่งไทร 129,047
3 ร.ร.สว่างรัตน์พิฉายศึกษา 81,418
สิงห์บุรี
1 ร.ร.วิจิตรศึกษา 158,888
2 ร.ร.วัดโบสถ์ 40,941
3 ร.ร.อนุบาลเมืองสิงห์บุรี 11,808
สุโขทัย
1 ร.ร.กงไกรลาศวิทยา 1,660
2 ร.ร.บ้านดงเดือย 524
3 ร.ร.เทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 450
สุพรรณบุรี
1 ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 24,920
2 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 14,814
3 ร.ร.วัดบ้านทึง 14,771
สุราษฎร์ธานี
1 ร.ร.ยุวศึกษา 35,952
2 ร.ร.บ้านท่าเพชร 8,014
3 ร.ร.เยาวเรศวิทยา 3,192
สุรินทร์
1 ร.ร.อนุบาลรัตนศึกษา 82,663
2 ร.ร.บ้านตาเมียง 69,283
3 ร.ร.บ้านตรมไพร 59,689
หนองคาย
1 ร.ร.อนุบาลอรวรรณ 30,680
2 ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม 5,285
3 ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 3,844
หนองบัวลำภู
1 ร.ร.บ้านโคกกุง 28,844
2 ร.ร.บ้านข่าดอนเข็ม 6,653
3 ร.ร.ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 4,702
อ่างทอง
1 ร.ร.สนิทวิทยา 23,073
2 ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 9,254
3 ร.ร.วัดโพธิ์เอน 3,428
อำนาจเจริญ
1 ร.ร.อำนาจเจริญ 23,930
2 ร.ร.พัฒนาสามัคคี 9,872
3 ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 9,179
อุดรธานี
1 ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 229,400
2 ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 183,510
3 ร.ร.หนองแวงวิทยา 106,113
อุตรดิตถ์
1 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 28,198
2 ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 6,221
3 ร.ร.อนุบาลบ้านโคก 3,871
อุทัยธานี
1 ร.ร.หนองฉางวิทยา 4,109
2 ร.ร.บ้านหนองจิกยาว 3,290
3 ร.ร.ห้วยคตพิทยาคม 3,245
อุบลราชธานี
1 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 270,517
2 ร.ร.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 75,702
3 ร.ร.บ้านแขมเจริญ 14,329
บึงกาฬ
1 ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ 61,923
2 ร.ร.บุ่งคล้านคร 33,834
3 ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม 22,363

ข่าว HOT

ธรรมจักร

  อ่าน ธรรมจักร ทั้งหมด  

ข่าวV-STAR

  อ่านข่าว V-Star ทั้งหมด  

ข่าวทางก้าวหน้า

  อ่านข่าวทางก้าวหน้าทั้งหมด  

ข่าวทั่วไป

  อ่านข่าวทั่วไปทั้งหมด  

  อ่านข่าวทั้งหมด

  อ่านสาระทั้งหมด