▲ กลับด้านบน

ภาพ:

เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนทุนโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกครั้งที่ 3 "น.สศรีดา ชื่นชม ผู้ประสานงานหลักโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวรัชกร  อุณหเลขจิตร ร.ร.อัสสัมชันลำปาง จ.ลำปาง และนางสาวพิมพ์นิภา ยศต๊ะนิล ร.ร.ตาลชุมพิทยาคม จ.... อ่านต่อ

อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พร้อมคณะ มอบสื่อธรรมะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และสมุดภาพงานวันรวมพลังฯ ครั้งที่๑๐แด่ ดร.พิธาน พื้นทองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ อาคาร สพฐ.๕  ชั้น ๑๐ กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พร้อมคณะ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักฯณ อาคาร ๕๖ ปี ชั้น ๓  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พร้อมคณะ มอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)ณ อาคาร สพฐ.๑ ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

Supervisor จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 34 ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ ทั่่่วประเทศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา Supervisor (นิสิตนักศึกษาที่มีจิตอาสาจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า)ได้ทำหน้าที่จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่ 34 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคและระดับจังหวัด ณ ศูนย์สอบประจำอำเภอ 940 ศูนย์สอบ ทั่วประเทศ         มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ ประชาชนเกิดความสนใจใฝ่หาความร... อ่านต่อ

อ่านต่อ

วันนี้วันดี มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ธุดงคสถานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเด็กดี V-STAR ของเราคือ น้องใบเฟิร์น สุพิชฌาย์ จ่าราช แกนนำ V-STAR โรงเรียนประจวบวิทยาลัย เป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ประจำปี 2558 โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุรศักดิ์ สุรสักโก พระประธานจังหวัดมาเป็นประธานสงฆ์ในครั้งนี้ซึ่งภายในงานได้มีสาธุชนมาร่วมงานและออกร้านเลี้ยงพระเป็นจำนวนมาก...ถึงเศรษฐกิจไม่ดี แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงคุณความดีที่ทุกคนตั้งใจมาสั่งสม... อ่านต่อ

อ่านต่อ

VSTAR NEWS