▲ กลับด้านบน

ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ V-Star Club ชมรมดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ปีพุทธศักราช 2562

5 ก.ค. 62 เปิดอ่าน 1798 โดย น.ส.ชมัยพร แจ่มกมล
  แก้ไข

  


ขอเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

" V-Star Club "
ชมรมดาวเเห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
" มาเติมทักษะชีวิต ค้นหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่  พัฒนาความเป็นผู้นำแห่งความดี  สร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยมือเรา "  

  โดยกิจกรรมของชมรม V-Star club มีดังนี้

บทฝึกห้องเรียนแห่งความดีกิจกรรมจิตศรัทธา อาสาพัฒนาวัด   กิจกรรมถวายมหาทานกระเช้าผลไม้ กิจกรรมจัดตักบาตร             ในสถานศึกษา จัดตั้งเพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมหรือจัดรายการเสียงตามสายกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-Star
เป็นต้น

 พร้อมกับมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมสูงสุด 3,000 บาท/ชมรม