▲ กลับด้านบน

เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star

10 มิ.ย. 62 เปิดอ่าน 981 โดย นายสันติ สมปิติ
  แก้ไข

 ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ผู้ประสานงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เชิญชวนสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า รวมทั้งเชิญชวนปฏิบัติธรรมเขต ณ World Peace Valley อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (ช่วงวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562) เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณนิตยา วิชนา ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR ช่วยทำหนังสือเสนอเรื่องถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้เขตเข้าร่วมโครงการ และทางเขตได้ตอบรับ โดยกรอกใบสมัคร ศล.01 เรียบร้อยลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

             ผู้ประสานงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เชิญชวนสมัครโครงการฟื้นฟู  ศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า รวมทั้งเชิญชวนปฏิบัติธรรมเขต ณ World Peace Valley อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (ช่วงวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562) เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

             โดย ท่าน ดร.บวร เทศารินทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2            
ได้ให้การสนับสนุน
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR ,ทางก้าวหน้า พร้อมกันนี้ได้ตอบรับใบ ศล.01 และตอบรับเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเขต


ขอขอบพระคุณครับ...


สรุปข่าว

หัวข้อ เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
วันเวลา เดือนพฤษภาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น