▲ กลับด้านบน

เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เพชรบุรี สมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star

10 มิ.ย. 62 เปิดอ่าน 973 โดย นายสันติ สมปิติ
  แก้ไข

ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

ผู้ประสานงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1 เชิญชวนสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า รวมทั้งเชิญชวนปฏิบัติธรรมเขต ณ World Peace Valley อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (ช่วงวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562) เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

โดย ท่านสมสันต์ ลือกำลัง รักษาการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และท่านรองสายัณห์ พันนุกิจ รักษาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า โดยทางเขตได้ตอบรับ พร้อมกรอกใบสมัคร ศล.01 ทั้งนี้เขตได้ส่งเจ้าหน้าที่เขตมาปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 7 ท่าน
ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10

ผู้ประสานงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เชิญชวนสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า รวมทั้งเชิญชวนปฏิบัติธรรมเขต ณ World Peace Valley อ.เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา (ช่วงวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562) เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคมที่ผ่านมา...

โดย ท่านรองสมาน คชกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้ให้การสนับสนุนโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-STAR และทางก้าวหน้า โดยทางเขตได้ตอบรับ พร้อมกรอกใบสมัคร ศล.01 ทั้งนี้เขตได้ส่งเจ้าหน้าที่เขตมาปฏิบัติธรรมเขตทั้งสิ้น 4 ท่าน

ขอบพระคุณครับ...

สรุปข่าว

หัวข้อ เชิญชวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.เพชรบุรี สมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star
วันเวลา เดือนพฤษภาคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น