▲ กลับด้านบน

ไปทั้งทีม!!! กับกิจกรรมสัมนาอบรมชี้เเจ้งคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา

14 พ.ค. 62 เปิดอ่าน 1154 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข


     วันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาเขาแก้วร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์ จัดกิจกรรมอบรมชี้เเจ้งหลัดสูตรให้กับคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา อ. กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักสูตรโครงการเเละเพื่อทำชี้เเจ้ง

บทบาทหน้าที่ของครูภารกิจการนำศีลธรรมไปสู
ใจนักเรียนทั้งโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ในการอบรมโครงการอบรมคุณธรรม ประจำปี ที่จะเกิดขึ้น ในโครงการอบรมเยาวชนเเกนนำนักเรียน ระหว่าง 18-19 พฤษภาคม 2562 เเละโครงการอบรมคุณธรรมนักเรียนทั้งโรงเรียน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

          กิจกรรมเริ่มด้วยรับฟังโอวาทความสำคัญของการเข้าโครงการอบรมคุณธรรม โดย พระจักรกฤช ธีรมูโลประธานสงฆ์ จากนั้นได้ชี้เเจ้งหลักสูตร ภารกิจ ข้อควรปฏิบัติในการเข้าโครงการอบรมคุณธรรม  โดย นางสาวกัญญา ทวิทิชากร ผู้ประสานงานโครงการฯ เเละชี้เเจ้งบทบาท หน้าที่คณะครู โครงสร้างฝ่ายงาน เเละกิจกรรมต่อยอดพัฒนาความดีผ่านความดีสากล มาปฎิบัติที่โรงเรียนอย่างต่อเนื่องสืบไป โดย นางสาวสุพัตรา เสนาจ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก  ซึ่งคณะครูมีความตั้งใจที่พัฒนาด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นต่อนักเรียนสืบไป

สรุปข่าว

หัวข้อ ไปทั้งทีม!!! กับกิจกรรมสัมนาอบรมชี้เเจ้งคณะครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา
วันเวลา 14 พ.ค. 62
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนกบินทร์วิทยา
จัดโดย ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
ผู้เข้ารับการอบรม คณะครู
ประธานสงฆ์ พระจักรกฤช ธีรมูโล
ประธานฆราวาส ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
รายชื่อวิทยากร น.ส.กัญญา ทวิทิชากร ,นายวสันต์ ปิ่นแก้ว,สุพัตรา เสนาจ ,อภิรุจี มนตรี

แสดงความคิดเห็น