▲ กลับด้านบน

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา จัดค่าย V-Smart Camp รุ่นที่ 1 ให้กับนิสิตนักศึกษา

1 ก.พ. 60 เปิดอ่าน 1231 โดย น.ส.สุภาวิดา อาจสมัย
  แก้ไข

ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม ที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  จัดค่าย V-Smart Camp รุ่นที่ 1 ณ อาคารชมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี ให้กับนิสิตนักศึกษาจำนวน 81 คน จาก 20 สถาบันทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝัง และส่งเสริมให้เยาวชนระดับอุดมศึกษามีความรักในพระพุทธศาสนา และสามารถนำสมาธิไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

กิจกรรมในค่าย น้อง V-Smart ได้ร่วมกิจกรรมรับขวัญ, Walk Rally, สันทนาการ และแบ่งกลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมหล่อหลอมความเป็นทีม, สร้างความคุ้นเคย และได้รู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบัน ได้ปฏิบัติธรรม และรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ เรื่อง สมาธิ, กฎแห่งกรรม, พระคุณพ่อแม่, ทำอย่างไรให้สมาร์ทในรั้วมหาวิทยาลัย, การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้มีความสุขทั้งการเรียนและกิจกรรม จากนั้นน้องๆ V-Smart ได้เข้าฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ  เรียนรู้การจัดพับเก็บ, ปัดกวาดเช็ดถู, การขัดวิมาน  นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน ค่ายนี้ได้สร้างความเข้าใจในพระพุทธศาสนาให้กับนิสิตนักศึกษามากขึ้น ซึ่งน้องค่าย V-Smart ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ หลายคนสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมทายาทชาย และธรรมทายาทหญิง เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนเก่งและดี พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมให้เจริญสืบไป.สรุปข่าว

หัวข้อ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา จัดค่าย V-Smart Camp รุ่นที่ 1 ให้กับนิสิตนักศึกษา
วันเวลา ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560
สถานที่ ณ อาคารชมพุทธศาสตร์สากล จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

แสดงความคิดเห็น