▲ กลับด้านบน

กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.

23 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 945 โดย น.ส.อลิษา นิยม
  แก้ไข

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ พร้อมคณะเข้าพบ

นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

ดร.พิธาน พื้นทอง
ที่ปรึกษา สพฐ.ด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

และ นายชลำ อรรถธรรม
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อกราบขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และรายงานผลกิจกรรม "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

สรุปข่าว

หัวข้อ กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เลขาธิการ กพฐ.
วันเวลา วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ อาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็น