▲ กลับด้านบน

>>พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2558 !!

19 ก.ย. 59 เปิดอ่าน 2749 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข


ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบรางวัลฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award ประจำปี 2558 


                รางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V- Star Quality Award) เป็นโครงการที่สร้างความเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน ประการและสอดคล้องกับการดำเนินงานของสถานศึกษา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยผ่านบทฝึกกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมและการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความ ร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน 


              เพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่ทุ่มเทสร้างเยาวชน เป็นคนดีมีศีลธรรม สร้างเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์จึงได้จัดโครงการหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ค่ะ 

 

 


            เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดพิธีมอบรางวัลฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Quality Award ประจำปีพุทธศักราช 2558   

            โดยในช่วงแรกพระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต ได้แสดงธรรมให้กับคณะคุณครูนักเรียน V-Star ได้รับฟัง รวมทั้งได้มอบรางวัลให้กับครูผู้นำบุญ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากนั้นทุกท่านได้รับชมประมวลภาพโครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก 


  

พระอาจารย์วิโรจน์ อุคฺคจิตฺโต 
ได้แสดงธรรมให้กับคณะคุณครูนักเรียน 
V-Star ได้รับฟัง รวมทั้งได้มอบรางวัลให้กับครูผู้นำบุญ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก


                หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก V- Star Quality Award โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานมอบ และนายสันติ  รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  กล่าวรายงาน 


นายสันติ  รุ่งสุขพลากร
ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล
ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์   


            >>>   รางวัลที่มอบในครั้งนี้ประกอบด้วย    

            1. รางวัลประเภท หน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น  

            2.  รางวัลประเภท สถานศึกษาสุดยอดต้นแบบ  

            3.  รางวัลประเภท สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ ด้านความดีสากล

            4. รางวัลประเภท สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ ด้านเครือข่ายศีลธรรม บ้าน วัด โรงเรียน   เข้มแข็ง

            5.  รางวัลประเภท สถานศึกษาพัฒนาสู่ความเป็นต้นแบบ ด้านเครือข่ายเยาวชนเข้มแข็ง

            6.  รางวัลประเภท สถานศึกษารักษามาตรฐานสุดยอดต้นแบบ  

พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

  

 

ิ  

ไม่มีโล่และเกรียติยศไหน ที่ยิ่งใหญ่และมีค่า เท่ากับ การสร้างเยาชนให้มีศีลธรรม  
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล 
V-STAR Quality Award (VQA) 
รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในปี 2559 ด้วยนะคะ สาธุค่ะ


   

   

 


อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ สาธุ


ทบทวนความปลื้มได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ 

https://www.youtube.com/watch?v=2XZuTEaSLKg
"ศูนย์ข่าวเยาวชน IBS"

    สาธุ สาธุ สาธุสรุปข่าว

หัวข้อ >>พิธีมอบรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2558 !!
วันเวลา 4 กันยายน 2559
สถานที่ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
จัดโดย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญญนันโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กิจกรรมเด่น มอบโล่รางวัลหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V- Star Quality Award)

ไฟล์แนบ

20160315183936_Final VQA 2558.pdf

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด