ABOUT

ในปัจจุบันความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์คเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัด มีทั้งผลทางด้านบวก และด้านลบ เราจึงอยากส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องในรูปแบบของตนเอง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กโดยมียุทธศาสตร์ 3 ดี คือ 1.สื่อดี ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยสำหรับเยาวชน 2.พื้นที่ดี มีพื้นที่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ เป็นเวทีสร้างสรรค์แสดงออกและใช้แลกเปลี่ยนความคิด 3.ภูมิดี เป็นภูมิปัญญาของเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับ ใช้สื่ออย่างแยกแยะ และมีวิจารณญาณ หากคุณอยากสร้างสรรค์สื่อดีให้แก่สังคม มาร่วมสร้างเพจดังและดี กับโครงการ Wake up me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 4 ชิงทุนและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

จดหมาย

กำหนดการ

การยืนยันมาร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและการส่งผลงาน

หัวข้อสรุปผลการดำเนินการ เพื่อใช้นำเสนอรอบชิงชนะเลิศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

QUALIFICATION

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

ผู้สมัคร

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

สมัครเป็นทีม

ทีมละ 5 โดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

การส่งเข้าประกวด

สถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน

Timeline

รอบ Challenge

วันนี้ - 20 กันยายน 2562

 • สมัครเข้าร่วมโครงการที่ www.vstarproject.com/wakeupmedia
 • กรอกข้อมูลสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ให้สร้างแฟจเพจแล้วส่งชื่อเพจและ Link URL ที่ www.vstarproject.com/wakeupmedia

คณะกรรมการจะคัดเลือกเพจเฟสบุ๊คที่สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ Social Innovation Camp โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของเพจและกลุ่มเป้าหมาย และต้องมียอด Like เพจอย่างน้อย 1,000 like

รอบ Social Innovation Camp

1 - 4 ตุลาคม 2562

 • เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation Camp

  ชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี

11 ต.ค. 62 - 24 ม.ค. 63

 • ทำเพจและกิจกรรมพัฒนาตนเองตลอดโครงการ

9 พ.ย. 62 และ 7 ม.ค. 62

 • อบรม "ทำเพจอย่างไรให้ปัง"

ภายใน 24 มกราคม 2563

 • ส่งวิดีโอ และสรุปผลการดำเนินโครงการ

รอบ The Winner

19 ม.ค. - 7 ก.พ. 63

 • ทำโจทย์เพื่อไปสู่รอบ The Winner

8 กุมภาพันธ์ 2563

 • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

พฤษภาคม 2563

 • ทีมที่ชนะเลิศทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป 12 วัน

Awards

รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา 30,000 บาท ทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป 12 วัน (ช่วง พ.ค. 63)

1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

ทุนการศึกษา 20,000 บาท

1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

ทุนการศึกษา 10,000 บาท

1 รางวัล

รางวัลชมเชยเหรียญทองระดับประเทศ

ทุนการศึกษา 6,000 บาท

7 รางวัล

รางวัลชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ

ทุนการศึกษา 2,000 บาท

30 รางวัล

รางวัล Social popular Vote

ทุนการศึกษา 5,000 บาท

1 รางวัล

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมยอดเยี่ยม (Creative)

ทุนการศึกษา 5,000 บาท

1 รางวัล

ทุนดำเนินการสำหรับทีมที่เข้าสู่รอบ Social Innovation Camp มอบให้ทีมละ 3,000 บาท

สมัครเข้าร่วมโครงการ

Videos

ทริปทัศนศึกษาทวีปยุโรป เพจชนะเลิศโครงการปีที่ 2

สกู๊ปโครงการ Wake up Media รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ปีที่ 3

3 ทีมสุดท้าย Wake up Me(dia) ปี 3

ทีม วิชานอกเส้น - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีม จบแล้วไปไหน - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทีม จัดจ้านย่านเกษตร - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ติดต่อสอบถาม

โครงการ Wake up Me(dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์
062-885-7773 ,083-540-6442
23/2 หมู่ 7 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
@ibscenter
เพิ่มเพื่อน
IBS Center
Vstar Project
โกลด์เบรด
เนเจอร์กิฟ
เยลลี่ queen
แลคตาซอย