▲ กลับด้านบน

รวมพลังเด็กดี V-Star จ.สระแก้ว

21 ม.ค. 63 เปิดอ่าน 1266 โดย น.ส.เพ็ญธิดา น้อยนุพา
  แก้ไข

รวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดสระแก้ว

            เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 2562 จังหวัดสระแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดกิจกรรม การเรียนรู้ในโครงการ และปลูกฝังจิตสานึกในการเป็นดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดี V-Starให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและกฎแห่งกรรมผ่านการรับชมภาพยนตร์ Animation “พุทธประวัติ” และการร่วมกิจกรรมฐาน Activity Base Learning “ห้องเรียนแห่งความดี” “บทฝึกกิจวัตรเด็กดี V-Star” และ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” อีกทั้งนักเรียนจะได้ร่วมการ ทดสอบความรู้พื้นฐานบทฝึกเด็กดี V-Star เพื่อเป็นการประมวลความรู้กิจกรรมในวันงาน และการฝึกฝนอบรมตนเองอีกด้วย

 

 

            กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระประจักษ์  ชยมงฺคโล ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นประธานสงค์ โดยมีคุณศรีไพร สุปัญญา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  

 


กิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนเด็กดี V-Star ได้เข้าฐานกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน คือฐานชมภาพยนตร์ Animation “พุทธประวัติ” ฐานการถอด วางร้องเท้า แยกเพชรพลอย และฐาน ลุก นั่ง กราบ ไหว้  ก่อนที่จะได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และนั่งสมาธิร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสอบตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย  กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ทบทวนกิจวัตรและบทฝึกของเด็กดี V-Star ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในชีวิต ที่ต่อยอดและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีระเบียบ วินัย และซื้อสัตว์ สามารถเป็นผู้นำต้นแบบได้ต่อไป 

 

 


 สรุปข่าว

หัวข้อ รวมพลังเด็กดี V-Star จ.สระแก้ว
วันเวลา 22 ธันวาคม 2562
สถานที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานสงฆ์ พระประจักษ์ ชยมงฺคโล ประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประธานฆราวาส นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด