▲ กลับด้านบน

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

3 ก.ค. 60 เปิดอ่าน 6659 โดย น.ส.นริสรา น้อยแสง
  แก้ไขธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?


ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ พระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอันเป็นแม่บทแห่งธรรมทั้งปวง ขับกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนรุดหน้าไป เพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอันเกษม คือ พระนิพพาน


สรุปข่าว

หัวข้อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น