▲ กลับด้านบน

“กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เด็กดี V-Star จ.ระยอง

8 พ.ย. 59 เปิดอ่าน 5324 โดย น.ส.สุพัตรา เสนาจ
  แก้ไข

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

เด็กดี  V-Star จ.ระยอง

 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย ได้ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี  V-Star) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน ดังนั้น ชมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงได้จัด 

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


  ซึ่งเป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรนี้อยู่ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลีปราศจากมลทิน ก็ได้เกิดขึ้นแก่ท่านพระโกณฑัญญะนับเป็นพระสงฆ์ สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน 8 เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  พี่นำน้องตาม พี่ๆเนกขัมมะรุ่นที่ ๕ นำน้องๆ ม.๑ 
แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรถวายเป็นพระราชกุศลและเตรียมประกวด โ
ดยสวดทุกวัน วันละ1 ระดับชั้นในช่วงพักกลางวันจนครบทุกระดับเป้าหมาย 8,000 จบ


ขอกราบอนุโมทนาบุญกับดาวแห่งความดีด้วยนะคะ สรุปข่าว

หัวข้อ “กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เด็กดี V-Star จ.ระยอง
สถานที่ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
กิจกรรมเด่น สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด