โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

กติกาการทำแบบทดสอบประเมินความรู้เบื้องต้น

สำหรับนักเรียน

1 กรุณากรอกชื่อ-นามสกุล ตามความเป็นจริง

2 นักเรียนมีสิทธิ์สอบได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยเมื่อตอบคำถามครบทุกข้อแล้วคุณจึงสามารถกดปุ่ม"ส่งคำตอบ"ได้

3 เมื่อกดปุ่ม"เริ่มต้นการสอบ" ระบบจะเริ่มจับเวลา 40นาที สำหรับทำข้อสอบ 50ข้อ เมื่อหมดเวลา ระบบจะส่งคำตอบให้คุณทันที

4 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสอบ คุณครูผู้ประสานงานโครงการทางก้าวหน้าในโรงเรียนของคุณจะเป็นผู้ประเมิน และประกาศชื่อผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกอีกครั้ง

สำหรับครูอาจารย์

ไม่มีการสอบในรอบนี้