Page 1 - IBS NEWS-Feb 2019
P. 1

พระประธานจังหวัด           IBS ร่วมทําหน้าที่
              ร่วมประชุมยุทธศาสตร์         จราจรสัมพันธ์
                                 ส่งกลับประทับใจ

                อ่านต่อหน้า 8            อ่านต่อหน้า 4

     ;597
                                            ปลื้มทุกปี กับโครงการธรรมยาตรา เส้นทาง
                                            พระผู้ปราบมาร ปีที่ 7    อ่านต่อหน้า 4
                จดหมายข่าวเยาวชน ฉบับที่ 77 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

                                         ฉลองวันเด็ก!                                         เยาวชนไทยรวมใจทําความดี
                                         จังหวัดปทุมธานี

                                           ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับองค์กรภาคี จัดงาน
                                         ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง
                                         วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยมีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ร่วม
                                         สนุกสนานมากมาย พร้อมชมนิทรรศการพระพุทธศาสนา
                                         ลุ้นแลกของขวัญ และอิ่มอร่อยกับบูธอาหารเครื่องดื่มจาก
                                         ผู้ใหญ่ใจดีที่แจกฟรีตลอดงาน   อ่านต่อหน้า 5
       V-Star ตัวน้อย ร่วมรักษ์วัด


       กับกิจกรรมธรรมยาตรา ปีที่ 7        เด็กดี V-Star ร่วมกับพระภิกษุ สามเณรและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง ตั้งใจท�าความ
      สะอาด ดูแลวัดวาอารามในพื้นที่ 6 จังหวัด โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปี
      ที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องใน
      เทศกาลปีใหม่ ตลอดเดือนมกราคม พ.ศ. 2562           อ่านต่อหน้า 3


                                      คณะกรรมการชมรมพุทธ


                                      นั่งสมาธิทบทวนบุญรับปใหม                                        คณะกรรมการชมรมพุทธฯ ทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติธรรม
                                      ช่วงปิดเทอม ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติสดชื่น แจ่มใส
                                      ระหว่างวันที่ 15-28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม
                                      สุขจริงหนอ จ.เชียงใหม่         อ่านต่อหน้า 7      เด็กดีตีกลองแต๊ก      PR กิจกรรมธรรมยาตรา

         ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ น�าทีมเยาวชนพร้อมวงโยธวาทิต ร่วมตีกลองแตก
      เดินประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวบ้านในชุมชน 6 จังหวัด ร่วมกิจกรรมในโครงการ
      ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ระหว่างวันที่
      2-31 มกราคม พ.ศ. 2562               อ่านต่อหน้า 4
   1   2   3   4   5   6