▲ กลับด้านบน

“ มาเปลี่ยนการปิดเทอมธรรมดาๆ ให้เป็นการ ...ปิดเทอม เติมบุญ... ด้วยการสวดธรรมจักรร่วมกันนะ ”

24 มี.ค. 60 เปิดอ่าน 1795 โดย น.ส.เนตรนภา ไชยแก้ว
  แก้ไข

ชวนคุณครูมอบการบ้านให้นักเรียน ช่วงระหว่างปิดเทอม
มาเปลี่ยนการปิดเทอมธรรมดาๆ ให้เป็นการ

...ปิดเทอม เติมบุญ...

ด้วยการสวดธรรมจักรร่วมกันนะ

            เปลี่ยนการปิดเทอมธรรมดา ให้เป็นการ “ปิดเทอม...เติมบุญ” เชิญชวนคุณครูมอบการบ้าน
  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ช่วงระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้    และเสริมสร้าง
  ความสัมพันธ์ในครอบครัว ด้วยการชวนคุณพ่อคุณแม่ ญาติมิตรและเพื่อนๆ ด้วยวัฒนธรรมชาวพุทธ      
  โดยเชิญชวนมาร่วมกันสวด“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”อย่างน้อยครั้งละ/วันละ 2 คนขึ้นไป
 ให้ได้ทุกวัน  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศล


 กติกาการรับรางวัล

1)   สิทธิ์รับเหรียญธรรมจักร ระดับต่างๆ เมื่อสวดธรรมจักรในระหว่าง วันที่ 13 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2560
ได้ยอดสวดตามกำหนด ดังนี้

สวดมียอดรวมได้      399 จบ บริบูรณ์ รับเหรียญธรรมจักรได้ 1 ชุด (3 เหรียญ)
สวดมียอดรวมได้   
  799 จบ บริบูรณ์ รับเหรียญธรรมจักรได้ 2 ชุด (6 เหรียญ)
สวดมียอดรวมได้   
1,199 จบ บริบูรณ์ รับเหรียญธรรมจักรได้ 3 ชุด (9 เหรียญ)
สวดมียอดรวมได้   
1,599 จบ บริบูรณ์ รับเหรียญธรรมจักรได้ 4 ชุด (12 เหรียญ)
สวดมียอดรวมได้   
1,599 จบ บริบูรณ์ รับเหรียญธรรมจักรได้ 5 ชุด (15 เหรียญ)


2)   สิทธิ์รับรูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 22 เมษา 

          เมื่อสวดธรรมจักรในระหว่าง วันที่ 13 มีนาคม 22 เมษายน 2560 ได้ยอดสวดรวม 1,000 จบขึ้นไป
รับรูปหล่อโลหะหลวงปู่ฯ
1 องค์


 หมายเหตุ: แต่ละโรงเรียนได้สิทธิ์รับรูปหล่อโลหะหลวงปู่ฯ ได้เพียง 1 องค์เท่านั้น

3)   การตัดยอดเพื่อรับรางวัล จะตัดสินจากยอดรายวันในโปรแกรม Vstarproject เท่านั้น
         ส่งยอดธรรมจักรได้ที่ https://www.vstarproject.com/vstarproject/login/login_school.php


สรุปข่าว

หัวข้อ “ มาเปลี่ยนการปิดเทอมธรรมดาๆ ให้เป็นการ ...ปิดเทอม เติมบุญ... ด้วยการสวดธรรมจักรร่วมกันนะ ”

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด