▲ กลับด้านบน

กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา

23 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 934 โดย น.ส.อลิษา นิยม
  แก้ไข

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ พร้อมคณะ
เข้าพบ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา
เพื่อกราบขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และรายงานผลกิจกรรม "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สรุปข่าว

หัวข้อ กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ เลขาธิการสภาการศึกษา
วันเวลา วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

แสดงความคิดเห็น