▲ กลับด้านบน

กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ อธิบดีกรมการศาสนา

23 ม.ค. 60 เปิดอ่าน 1370 โดย น.ส.อลิษา นิยม
  แก้ไข

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสันติ รุ่งสุขพลากร ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ พร้อมคณะ
เข้าพบ นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา
เพื่อกราบสวัสดีเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
และรายงานผลกิจกรรม "สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ชั้น ๑๕

สรุปข่าว

หัวข้อ กราบสวัสดีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ อธิบดีกรมการศาสนา
วันเวลา วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สถานที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

แสดงความคิดเห็น