▲ กลับด้านบน

ลงพื้นที่มอบสื่อ V-STAR จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ & ยื่นจดหมายเชิญชวนโรงเรียนมารับรางวัล VQA

30 ส.ค. 59 เปิดอ่าน 1869 โดย น.ส.ญาณิศา เมนะเนตร
  แก้ไข

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ลงพื้นที่ทำภารกิจแรกคือ มอบและแนะนำการใช้สื่อ V-STAR ให้กับ โรงเรียนท่ายางวิทยา, โรงเรียนรักษ์วิทยาและโรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย ส่วนภารกิจที่สองคือ การเดินทางไปยื่นจดหมายเชิญชวนโรงเรียนมารับรางวัล
คุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก VQA ที่ โรงเรียนประจวบวิทยาลัยและโรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) และภารกิจอื่นๆ เยี่ยมโรงเรียนกุยบุรีวิทยา เพื่อติดตามการสมัครโครงการ Social Change Fan Page Contest 

 

          
ปที่ 1 ประมวลภาพการลงพื้นที่วันแรก

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ลงพื้นที่ทำภารกิจแรกคือ มอบและแนะนำการใช้สื่อ V-STAR ให้กับโรงเรียนวัดดอนยาง, โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวและโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนภารกิจที่สองคือ การเดินทางไปยื่นจดหมายเชิญชวนโรงเรียนมารับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโล VQA ที่ โรงเรียนบ้านหินเทินและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ซึ่งบรรยากาศของการลงพื้นที่ในวันนี้เต็มไปด้วยสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมที่พัดแบบรุนแรง แต่ก็ไม่ทำให้ผู้ประสานงานหวั่นไหว ยังคงมุ่งหน้าทำภารกิจต่อไป.

         

                          รูปที่ 2.1 เยี่ยมโรงเรียนวัดดอนยาง                        รูปที่ 2.2 เยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

        

รูปที่ 2.3 เยี่ยมโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์


 

รูปที่ 2.4 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก VQA ที่โรงเรียนบ้านหินเทิน


     

รูปที่ 2.5 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัล VQA ที่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1


วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ลงพื้นที่ทำภารกิจที่สำคัญคือ การเดินทางไปยื่นจดหมายเชิญชวนโรงเรียนมารับรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก VQA ใน จ.เพชรบุรี ได้แก่ โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์), โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) และโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา รวมทั้งได้ไปมอบสื่อ V-STAR ที่ โรงเรียนวัดกุฏิ.


         

                        รูปที่ 3.1 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัล VQA                                รูปที่ 3.2 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัล VQA

                         ที่โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)                               ที่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)


              

                       รูปที่ 3.3 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัล VQA                               รูปที่ 3.4 ยื่นจดหมายเชิญรับรางวัล VQA

                                  ที่โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา                                              ที่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)


                                                   

                                                                    รูปที่ 3.5 มอบสื่อ V-STAR ที่โรงเรียนวัดกุฏิ"ถ้าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จ"

อนุโมทนาบุญค่ะ

สรุปข่าว

หัวข้อ ลงพื้นที่มอบสื่อ V-STAR จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ & ยื่นจดหมายเชิญชวนโรงเรียนมารับรางวัล VQA
วันเวลา 24 – 26 สิงหาคม 2559
สถานที่ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน

ข่าวในหมวดล่าสุด