▲ กลับด้านบน
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

เอกสารดาวน์โหลด V-Star Quality Awards

การคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ อัพโหลดเมื่อ 30/1/2559

05 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 95 KB ดาวน์โหลด
04 รายละเอียดและเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับสถานศึกษา

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 85 KB ดาวน์โหลด
03 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 105 KB ดาวน์โหลด
02 เกณฑ์ประเมินการจัดนิทรรศการ หน่วยงานการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 160 KB ดาวน์โหลด
01 กำหนดการคัดเลือกหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

อัพโหลดเมื่อ : 30/1/2559

pdf 69 KB ดาวน์โหลด