▲ กลับด้านบน

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนที่ได้รับพระเหรียญ รุ่น “เหรียญธรรมจักร”

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 13 มี.ค. - 15 พ.ค.

เหรียญธรรมจักรสีทอง
สำหรับโรงเรียนที่สวดได้ 399 จบ

เหรียญธรรมจักรสีเงิน
สำหรับโรงเรียนที่สวดได้ 299 จบ

เหรียญธรรมจักรสีทองแดง
สำหรับโรงเรียนที่สวดได้ 199 จบ

(โรงเรียนสามารถรับได้มากกว่า 1 ชุด เมื่อสวดครบทุกๆ 399 จบ)

พิเศษสุด!!
สิทธิ์รับรูปหล่อโลหะพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร รุ่น 22 เมษา

เมื่อได้ยอดสวดรวม 1,000 จบขึ้นไป

(เมื่อสวดระหว่าง วันที่ 13 มีนาคม – 22 เมษายน 2560 โดยสามารถรับได้เพียงโรงเรียนละ 1 องค์เท่านั้น)

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ ณ วันนี้ : 82 โรงเรียน

โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
1. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 9,196 23 0 0
2. ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 8,975 22 0 0
3. ม.มหาสารคาม มหาสารคาม 7,872 19 0 1
4. ร.ร.บ้านบกหนองทันน้ำ อุบลราชธานี 7,500 18 1 0
5. ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 6,108 15 0 0
6. ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 4,600 11 0 1
7. ร.ร.ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี 4,500 11 0 0
8. ร.ร.บ้านไดลึก"ประชานุสรณ์" พิจิตร 3,872 9 0 1
9. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3,561 8 1 0
10. ร.ร.อนุบาลนวรัตน์ บึงกาฬ 3,528 8 1 0
11. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พะเยา 3,150 7 1 0
12. ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร 3,132 7 1 0
13. ร.ร.บ้านหนองลุมพุก อุบลราชธานี 2,830 7 0 0
14. ร.ร.บ้านกาบิน อุบลราชธานี 2,800 7 0 0
15. ม.ราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์ 2,638 6 0 1
16. ม.ขอนแก่น ขอนแก่น 2,370 5 1 0
17. ม.บูรพา ชลบุรี 2,030 5 0 0
18. ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 2,000 5 0 0
19. ร.ร.แคทรายวิทยา ราชบุรี 1,988 4 1 0
20. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 1,895 4 1 0
21. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1,735 4 0 0
22. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี 1,619 4 0 0
23. ร.ร.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) นครสวรรค์ 1,600 4 0 0
24. ร.ร.อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี 1,548 3 1 0
25. ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 1,515 3 1 0
26. ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 1,500 3 1 0
27. ร.ร.อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ 1,492 3 0 1
28. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 1,440 3 0 1
29. ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก 1,403 3 0 1
30. ร.ร.อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1,400 3 0 1
31. ร.ร.บ้านหนองบอน นครราชสีมา 1,378 3 0 0
32. ร.ร.บ้านพังเคน อุบลราชธานี 1,300 3 0 0
33. ร.ร.วรวิมลศึกษา ขอนแก่น 1,268 3 0 0
34. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 1,208 3 0 0
35. ร.ร.ชุมชนบ้านกุดดู่ หนองบัวลำภู 1,160 2 1 0
36. ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 1,135 2 1 0
37. ร.ร.ศรียานุสรณ์ จันทบุรี 1,110 2 1 0
38. ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก 1,079 2 0 1
39. ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ 1,062 2 0 1
40. ร.ร.วัดกาบบัว สุพรรณบุรี 1,043 2 0 1
41. ร.ร.บ้านละลมติม สระแก้ว 1,016 2 0 1
42. ร.ร.ชุมชนบ้านนาโพธิ์ อุบลราชธานี 996 2 0 0
43. ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 984 2 0 0
44. ร.ร.วัดยางนอน สุพรรณบุรี 967 2 0 0
45. ร.ร.วัดท่าทอง สุพรรณบุรี 954 2 0 0
46. ร.ร.บ้านแขมเจริญ อุบลราชธานี 950 2 0 0
47. ร.ร.บ้านแก้งเหนือ อุบลราชธานี 921 2 0 0
48. ร.ร.อนุบาลป่าซาง ลำพูน 918 2 0 0
49. ม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 868 2 0 0
50. ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 812 2 0 0
51. ร.ร.บ้านหนองเตย ศรีสะเกษ 806 2 0 0
52. ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา สงขลา 713 1 1 0
53. ม.ราชภัฏลำปาง ลำปาง 697 1 0 1
54. ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร 680 1 0 1
55. ร.ร.พิชาภรณ์ ขอนแก่น 678 1 0 1
56. ร.ร.วัดสัปรสเทศ สุพรรณบุรี 646 1 0 1
57. ร.ร.บ้านโคกกุง หนองบัวลำภู 640 1 0 1
58. ร.ร.โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์ 639 1 0 1
59. ร.ร.วัดบ้านทึง สุพรรณบุรี 631 1 0 1
60. ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สุรินทร์ 620 1 0 1
61. ร.ร.บ้านเมืองเสือ มหาสารคาม 609 1 0 1
62. ร.ร.วัดสันมะฮกฟ้า เชียงใหม่ 600 1 0 1
63. ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) อ่างทอง 600 1 0 1
64. ร.ร.สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ 598 1 0 1
65. ร.ร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ เพชรบุรี 586 1 0 0
66. ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 574 1 0 0
67. ม.ราชภัฏสงขลา สงขลา 555 1 0 0
68. ร.ร.บ้านหนองยาง นครราชสีมา 546 1 0 0
69. ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สระแก้ว 545 1 0 0
70. ร.ร.บ้านหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 542 1 0 0
71. ร.ร.บ้านโนนสัง (โนนสังวิทยาคาร) ศรีสะเกษ 508 1 0 0
72. ม.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 507 1 0 0
73. ร.ร.วัดสวนทองรวมมิตร สระบุรี 500 1 0 0
74. ร.ร.ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี 500 1 0 0
75. ร.ร.บ้านรวงโนนไทโนนโจด ขอนแก่น 496 1 0 0
76. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สกลนคร 470 1 0 0
77. ร.ร.บ้านโคกสำโรง นครราชสีมา 462 1 0 0
78. ว.เทคโนโลยีภูเขียว ชัยภูมิ 441 1 0 0
79. ร.ร.วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สมุทรสาคร 430 1 0 0
80. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 429 1 0 0
81. ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 424 1 0 0
82. ร.ร.วัดดอนสำโรง สุพรรณบุรี 421 1 0 0
รวม 139,019 311 15 24