▲ กลับด้านบน

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนที่ได้รับพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ “รุ่นบรรลุธรรม”

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ม.ค. - 3 ก.พ.

จะได้รับพระผงหลวงปู่วัดปากน้ำ 1 องค์ เมื่อได้ยอดสวดรวมทุกๆ 499 จบ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ
ณ วันนี้

346 โรงเรียน

โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด จำนวนพระที่ได้
1. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 34,462 69
2. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 22,744 45
3. ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 14,944 29
4. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 14,511 29
5. ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 10,170 20
6. ร.ร.ทบอ.จักรพงษ์พิทยาลัย ปราจีนบุรี 9,698 19
7. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 9,653 19
8. ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 9,558 19
9. ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 9,116 18
10. ร.ร.บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 8,301 16
11. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 8,272 16
12. ร.ร.ไพโรจน์วิชชาลัย ร้อยเอ็ด 7,476 14
13. ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 5,422 10
14. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 4,435 8
15. ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ตาก 4,418 8
16. ว.การอาชีพหนองแค สระบุรี 4,056 8
17. ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา" ปราจีนบุรี 4,015 8
18. ร.ร.เดชอุดม อุบลราชธานี 3,966 7
19. ร.ร.เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี สุพรรณบุรี 3,938 7
20. ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 3,891 7
21. ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี 3,861 7
22. ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 3,713 7
23. ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง อุดรธานี 3,662 7
24. ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 3,630 7
25. ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 3,033 6
26. ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ 3,000 6
27. ร.ร.วัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 2,948 5
28. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปราจีนบุรี 2,930 5
29. ร.ร.บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 2,920 5
30. ร.ร.บางลายพิทยาคม พิจิตร 2,916 5
31. ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 2,856 5
32. ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 2,791 5
33. ร.ร.บ้านหนองบัว สกลนคร 2,790 5
34. ร.ร.บ้านสำโรง ขอนแก่น 2,775 5
35. ร.ร.ด่านเกวียนวิทยา นครราชสีมา 2,774 5
36. ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 2,717 5
37. ร.ร.พิชาภรณ์ ขอนแก่น 2,695 5
38. ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง 2,635 5
39. ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2,624 5
40. ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง จันทบุรี 2,600 5
41. ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 2,521 5
42. ร.ร.อรัญประเทศ สระแก้ว 2,510 5
43. ร.ร.พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด 2,500 5
44. ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ลำพูน 2,447 4
45. ร.ร.หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี 2,411 4
46. ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน ปทุมธานี 2,381 4
47. ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 2,364 4
48. ร.ร.บ้านห้วยหละ ลำพูน 2,327 4
49. ร.ร.สัมมาชีวศิลป กรุงเทพมหานคร 2,310 4
50. ร.ร.บ้านเมืองเสือ มหาสารคาม 2,269 4
51. ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 2,187 4
52. ร.ร.บ้านโพธิ์ศรี (คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) ศรีสะเกษ 2,186 4
53. ร.ร.ไตรมิตรประชาบำรุง ขอนแก่น 2,152 4
54. ร.ร.ขจรทรัพย์อํารุง ปทุมธานี 2,117 4
55. ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 2,075 4
56. ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 2,018 4
57. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พะเยา 2,006 4
58. ร.ร.เมืองคง นครราชสีมา 1,986 3
59. ร.ร.วัดสระบัว ปทุมธานี 1,976 3
60. ร.ร.ตะพานหิน พิจิตร 1,974 3
61. ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1,966 3
62. ร.ร.บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ ยโสธร 1,938 3
63. ร.ร.ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 1,925 3
64. ร.ร.บ้านผักหนาม ขอนแก่น 1,923 3
65. ร.ร.บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี 1,867 3
66. ร.ร.เทศบาลจามเทวี ลำพูน 1,856 3
67. ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ 1,850 3
68. ร.ร.บ้านหนองเกิด ลำพูน 1,831 3
69. ร.ร.บ้านนาโสก นครพนม 1,830 3
70. ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง อุดรธานี 1,818 3
71. ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 1,815 3
72. ร.ร.หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี 1,806 3
73. ร.ร.วัดท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 1,801 3
74. ร.ร.โนนสูงวิทยา อุดรธานี 1,767 3
75. ร.ร.เยาวเรศศึกษา อุบลราชธานี 1,756 3
76. ร.ร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ระยอง 1,733 3
77. ร.ร.สรรพยาวิทยา ชัยนาท 1,732 3
78. ร.ร.บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นครพนม 1,720 3
79. ร.ร.กาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สุรินทร์ 1,710 3
80. ร.ร.วัดม่วงตารศ นครปฐม 1,701 3
81. ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 1,700 3
82. ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 1,700 3
83. ร.ร.ดวงพร ปทุมธานี 1,681 3
84. ร.ร.บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา 1,680 3
85. ร.ร.วัดกิ่งแก้ว สมุทรปราการ 1,624 3
86. ร.ร.นิคมวิทยา ระยอง 1,594 3
87. ร.ร.ป่าซาง ลำพูน 1,562 3
88. ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 1,557 3
89. ว.เทคโนโลยีภูเขียว ชัยภูมิ 1,505 3
90. ร.ร.สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี 1,500 3
91. ร.ร.หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี 1,458 2
92. ร.ร.อนุบาลชื่นชม มหาสารคาม 1,452 2
93. ร.ร.บ้านโคกกุง หนองบัวลำภู 1,440 2
94. ร.ร.ดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ 1,439 2
95. ร.ร.หนองเรือวิทยา ขอนแก่น 1,435 2
96. ร.ร.บ้านท่าอาจ ตาก 1,434 2
97. ร.ร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เชียงราย 1,430 2
98. ร.ร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน 1,430 2
99. ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง 1,401 2
100. ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี นนทบุรี 1,400 2
101. ร.ร.บ้านพังเคน อุบลราชธานี 1,392 2
102. ร.ร.พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ 1,385 2
103. ร.ร.อนุบาลป่าซาง ลำพูน 1,360 2
104. ร.ร.บ้านค่าย ระยอง 1,326 2
105. ร.ร.บ้านเม็ก อุดรธานี 1,320 2
106. ร.ร.บ้านละลมติม สระแก้ว 1,317 2
107. ร.ร.บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) ราชบุรี 1,316 2
108. ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์ 1,313 2
109. ร.ร.บ้านมอเกอ ตาก 1,312 2
110. ร.ร.วัดบ้านก้อง ลำพูน 1,308 2
111. ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 1,308 2
112. ร.ร.สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด 1,306 2
113. ร.ร.เทพเสนานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 1,299 2
114. ร.ร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ลพบุรี 1,296 2
115. ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 1,295 2
116. ร.ร.บ้านแม่คะ เชียงใหม่ 1,292 2
117. ร.ร.โตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี 1,280 2
118. ร.ร.ดิษลี สมุทรปราการ 1,264 2
119. ร.ร.วัดท่าเยี่ยม บุรีรัมย์ 1,261 2
120. ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 1,202 2
121. ร.ร.บ้านเหล่ายาว ลำพูน 1,170 2
122. ร.ร.บ้านกานต์สามัคคี อุดรธานี 1,167 2
123. ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 4 ตาก 1,162 2
124. ร.ร.ชุมชนบ้านลาด มหาสารคาม 1,152 2
125. ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 1,148 2
126. ร.ร.ชุมชนวัดทับมา ระยอง 1,142 2
127. ร.ร.โคกวังวนวิทยา นครราชสีมา 1,131 2
128. ร.ร.วัดแก้ว สุพรรณบุรี 1,118 2
129. ร.ร.นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี 1,114 2
130. ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ตาก 1,112 2
131. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ลำพูน 1,106 2
132. ร.ร.วัดประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร 1,105 2
133. ร.ร.บ้านโป่งน้อย เชียงใหม่ 1,104 2
134. ร.ร.อรพินวิทยา ลำพูน 1,104 2
135. ร.ร.ชุมชนโพนงามโพนสวาง มหาสารคาม 1,097 2
136. ร.ร.สามัคคีวิทยาวัดทาศาลา ลำพูน 1,094 2
137. ว.เทคนิคลำพูน ลำพูน 1,092 2
138. ร.ร.บ้านหินแร่ ฉะเชิงเทรา 1,090 2
139. ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน 1,087 2
140. ร.ร.บ้านหนองงูเหลือม ปราจีนบุรี 1,079 2
141. ร.ร.โนนพะยอมพิทยไพศาล ขอนแก่น 1,071 2
142. ร.ร.ชุมแพชนูปถัมภ์ ขอนแก่น 1,060 2
143. ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 1,060 2
144. ร.ร.พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) ฉะเชิงเทรา 1,059 2
145. ร.ร.วัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" พระนครศรีอยุธยา 1,025 2
146. ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา 1,025 2
147. ร.ร.บ้านตาเมียง สุรินทร์ 1,007 2
148. ร.ร.วัดยางนอน สุพรรณบุรี 1,006 2
149. ร.ร.ปริยัติไพศาล นครราชสีมา 1,000 2
150. ร.ร.เลาหจิตรวิทยา ลำพูน 988 1
151. ร.ร.บ้านเตย อุบลราชธานี 987 1
152. ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล แพร่ 980 1
153. ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 975 1
154. ร.ร.บ้านคอนสาย อุบลราชธานี 966 1
155. ร.ร.บ้านโคกรังน้อย เพชรบูรณ์ 965 1
156. ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี 944 1
157. ร.ร.ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี 940 1
158. ร.ร.ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) เชียงราย 936 1
159. ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์ 935 1
160. ร.ร.ดงตาลวิทยา ลพบุรี 930 1
161. ร.ร.วัดพระยาปลา กรุงเทพมหานคร 927 1
162. ร.ร.บ้านโทกน้ำกัด ลำพูน 926 1
163. ร.ร.เทศบาลสันป่ายางหน่อม ลำพูน 922 1
164. ร.ร.วัดโบสถ์เจริญธรรม นครนายก 920 1
165. ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 919 1
166. ร.ร.โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร 916 1
167. ร.ร.วัฒนะโชติ ชัยนาท 912 1
168. ร.ร.ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี 910 1
169. ร.ร.บ้านดงบัง อุดรธานี 909 1
170. ร.ร.บ้านดงบัง อุดรธานี 909 1
171. ร.ร.บ้านกุงประชาสรรค์ ปราจีนบุรี 905 1
172. ร.ร.พัฒนาประชาอุปถัมภ์ แพร่ 905 1
173. ร.ร.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี 905 1
174. ร.ร.บ้านหนองแดงสหมิตร มหาสารคาม 903 1
175. ร.ร.ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี 885 1
176. ร.ร.บ้านพรหมนิมิต สระแก้ว 880 1
177. ร.ร.บ้านไม้ตะเคียน ลำพูน 878 1
178. ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสะอาด เพชรบูรณ์ 876 1
179. ม.ขอนแก่น ขอนแก่น 872 1
180. ร.ร.วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา 871 1
181. ร.ร.พรหมประสาทราษฎร์นุกูล สุรินทร์ 869 1
182. ร.ร.บ้านหนองผือ หนองคาย 865 1
183. ร.ร.พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร 863 1
184. ร.ร.เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี 860 1
185. ร.ร.บ้านศรีสุขสำราญ ขอนแก่น 858 1
186. ร.ร.หนองแวงวิทยา อุดรธานี 858 1
187. ร.ร.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขอนแก่น 856 1
188. ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา 856 1
189. ร.ร.นาจานศึกษา ขอนแก่น 850 1
190. ร.ร.บ้านกุดหิน สระแก้ว 850 1
191. ร.ร.เมืองบัววิทยา สุรินทร์ 850 1
192. ร.ร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ลพบุรี 846 1
193. ร.ร.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 839 1
194. ร.ร.บ้านถ้ำแข้ อุบลราชธานี 837 1
195. ร.ร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ 830 1
196. ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท สมุทรสาคร 826 1
197. ร.ร.บ้านหนองยาง มุกดาหาร 819 1
198. ร.ร.บ้านห้วยเล็บมือ บึงกาฬ 816 1
199. ร.ร.แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ 815 1
200. ร.ร.บ้านกุดม่วง สระแก้ว 813 1
201. ร.ร.บ้านปากห้วยม่วง อุบลราชธานี 809 1
202. ร.ร.บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ 807 1
203. ร.ร.บ้านนายูง อุดรธานี 804 1
204. ร.ร.วัดหนองรี นครนายก 803 1
205. ร.ร.วัดบ้านดอน ระยอง 795 1
206. ร.ร.ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น 793 1
207. ร.ร.เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ 790 1
208. ร.ร.บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน 790 1
209. ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี สกลนคร 787 1
210. ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 786 1
211. ร.ร.บ้านไม้ตะเคียน สาขาป่าตึงงาม ลำพูน 785 1
212. ร.ร.บ้านนิคมหนองตาล อุดรธานี 785 1
213. ร.ร.หนองอีบุตรไพรเวทย์ กาฬสินธุ์ 781 1
214. ร.ร.บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี 779 1
215. ร.ร.ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) นครสวรรค์ 770 1
216. ร.ร.วัดป่าตึงเชตวัน ลำพูน 766 1
217. ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 หนองคาย 765 1
218. ร.ร.บ้านทัพกระบือ สุรินทร์ 762 1
219. ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) นครนายก 760 1
220. ร.ร.คลองกุ่ม (เสรีไทยอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 756 1
221. ร.ร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ 755 1
222. ร.ร.วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) สมุทรสาคร 755 1
223. ร.ร.เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 754 1
224. ร.ร.บ้านห้วยกบ กาญจนบุรี 751 1
225. ร.ร.บ้านโนนตาล นครราชสีมา 748 1
226. ร.ร.บ้านตาโกน ศรีสะเกษ 745 1
227. ร.ร.หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น 732 1
228. ร.ร.เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี 732 1
229. ร.ร.ปะตงวิทยา จันทบุรี 728 1
230. ร.ร.ชุมชนวัดไทรม้า นนทบุรี 725 1
231. ร.ร.วัดดอนยาง ประจวบคีรีขันธ์ 720 1
232. ร.ร.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) พิษณุโลก 720 1
233. ร.ร.สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 713 1
234. ร.ร.จันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 710 1
235. ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ชลบุรี 708 1
236. ร.ร.มหาชัยวิทยาคม นครพนม 706 1
237. ร.ร.บ้านละว้า ขอนแก่น 701 1
238. ร.ร.ตาพระยา สระแก้ว 700 1
239. ร.ร.บ้านคำเจริญ อุดรธานี 698 1
240. ร.ร.มาบกราดวิทยา นครราชสีมา 692 1
241. ร.ร.เทศบาลประตูลี้ ลำพูน 691 1
242. ร.ร.บ้านภูมูลเบ้า ขอนแก่น 690 1
243. ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก 688 1
244. ร.ร.บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) นครราชสีมา 683 1
245. ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย สมุทรปราการ 682 1
246. ร.ร.อรจันทร์วิทยา ศรีสะเกษ 680 1
247. ร.ร.บ้านร้องเรือ ลำพูน 678 1
248. ร.ร.บ้านยางราก ลพบุรี 676 1
249. ร.ร.มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร 674 1
250. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) ปทุมธานี 672 1
251. ร.ร.บ้านนาแมด อุบลราชธานี 670 1
252. ร.ร.บ้านแม่กา พะเยา 667 1
253. ร.ร.บ้านปากเหมือง พัทลุง 666 1
254. ร.ร.วัดสุตธรรมาราม นครนายก 663 1
255. ร.ร.อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศรีสะเกษ 661 1
256. ร.ร.เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 660 1
257. ร.ร.เทศบาลลำน้ำพอง ขอนแก่น 658 1
258. ร.ร.โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ ฉะเชิงเทรา 654 1
259. ร.ร.บ้านคุรอด พังงา 654 1
260. ร.ร.วัดราษฏร์ศรัทธาราม นครปฐม 650 1
261. ร.ร.บ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" พิจิตร 650 1
262. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก) พิจิตร 646 1
263. ร.ร.หนองแวงเหนือ กาฬสินธุ์ 640 1
264. ร.ร.บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร 636 1
265. ร.ร.บ้านหนองแดง ขอนแก่น 636 1
266. ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี 635 1
267. ร.ร.บ้านประทัดบุอาลอ สุรินทร์ 633 1
268. ร.ร.บ้านนาสวรรค์ บึงกาฬ 632 1
269. ร.ร.เทศบาล 2 (วัดใน) สมุทรปราการ 631 1
270. ร.ร.บ้านโคกลาด อุดรธานี 630 1
271. ร.ร.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สุพรรณบุรี 629 1
272. ร.ร.บ้านยางเตี้ย สุรินทร์ 625 1
273. ร.ร.บ้านดอนปิน เชียงใหม่ 624 1
274. ร.ร.วัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) พิษณุโลก 624 1
275. ร.ร.บ้านพนาสวรรค์ นครสวรรค์ 621 1
276. ร.ร.บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สุรินทร์ 621 1
277. ร.ร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข พัทลุง 619 1
278. ร.ร.ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี 618 1
279. ร.ร.วัดวังแดง พิจิตร 614 1
280. ร.ร.วัดอรัญญิก พิษณุโลก 607 1
281. ร.ร.ชุมชนวัดหนองค้อ ชลบุรี 604 1
282. ร.ร.บ้านคำมะโค้งหนองแฝก อำนาจเจริญ 604 1
283. ร.ร.บ้านสวองหนองไผ่ล้อม ขอนแก่น 602 1
284. ร.ร.บ้านหนองยาง นครราชสีมา 602 1
285. ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 600 1
286. ร.ร.พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ ลพบุรี 600 1
287. ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 600 1
288. ร.ร.บ้านหนองแสง มหาสารคาม 599 1
289. ร.ร.คำบงพิทยาคม กาฬสินธุ์ 591 1
290. ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร 591 1
291. ร.ร.บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ 590 1
292. ร.ร.วัดท่าทอง สุพรรณบุรี 589 1
293. ร.ร.บ้านหนองตาไก้พิทยา ขอนแก่น 588 1
294. ร.ร.บ้านหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 588 1
295. ร.ร.พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 587 1
296. ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 585 1
297. ร.ร.บ้านเนิน นครสวรรค์ 585 1
298. ร.ร.บ้านมูเซอ ตาก 576 1
299. ร.ร.บ้านหินดาด นครสวรรค์ 576 1
300. ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) เพชรบุรี 572 1
301. ร.ร.บัวแก้วพิทยาคม ขอนแก่น 567 1
302. ร.ร.คำปลาฝาโนนชัย กาฬสินธุ์ 566 1
303. ร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) อุบลราชธานี 560 1
304. ร.ร.บ้านบะหลวงหนองแวง มหาสารคาม 559 1
305. ร.ร.วัดในไร่ ระยอง 559 1
306. ร.ร.อนุบาลรัตนากาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 550 1
307. ร.ร.น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน 550 1
308. ร.ร.สมฤทัย กาฬสินธุ์ 546 1
309. ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สระแก้ว 545 1
310. ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 544 1
311. ร.ร.วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) สมุทรสาคร 543 1
312. ร.ร.พังงูพิทยาคม อุดรธานี 543 1
313. ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง สระบุรี 541 1
314. ร.ร.บ้านเขาแก้ว จันทบุรี 540 1
315. ร.ร.บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) นครสวรรค์ 540 1
316. ร.ร.บ้านท่าศิลา สุรินทร์ 540 1
317. ร.ร.บ้านเหล่าหลวง อุดรธานี 540 1
318. ร.ร.วัดบ้านแพนศรีรัตนานุกูล พระนครศรีอยุธยา 538 1
319. ร.ร.บ้านโนนม่วงโนนจิก อุบลราชธานี 537 1
320. ร.ร.ชุมชนบ้านโคกสวาย นครราชสีมา 536 1
321. ร.ร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต ปทุมธานี 536 1
322. ร.ร.บ้านหัวขัว อุดรธานี 532 1
323. ร.ร.บึงเขาย้อน ปทุมธานี 528 1
324. ร.ร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล พิจิตร 526 1
325. ร.ร.แม่ทาวิทยาคม ลำพูน 523 1
326. ร.ร.บ้านนากุงยางคำ นครพนม 522 1
327. ร.ร.วัดบ้านเรือน ลำพูน 522 1
328. ร.ร.บ้านแสรออ สุรินทร์ 522 1
329. ร.ร.ชุมชนบ้านลาด มหาสารคาม 521 1
330. ร.ร.วัดหนองปลาไหล นครสวรรค์ 520 1
331. ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 518 1
332. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 518 1
333. ร.ร.มัธยมท่าแคลง จันทบุรี 517 1
334. ร.ร.บ้านวังยาววิทยายน มหาสารคาม 515 1
335. ร.ร.วัดจอมแจ้ง อุตรดิตถ์ 513 1
336. ร.ร.วัดหนองแขม ชัยนาท 511 1
337. ร.ร.บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) นครสวรรค์ 511 1
338. ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) พิษณุโลก 511 1
339. ร.ร.ลำสนุ่น ปทุมธานี 510 1
340. ร.ร.ดงพยุงสงเคราะห์ กาฬสินธุ์ 505 1
341. ร.ร.วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) เพชรบุรี 505 1
342. ร.ร.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม ปทุมธานี 504 1
343. ร.ร.บ้านหนองนาใน ปราจีนบุรี 504 1
344. ร.ร.บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) ชัยภูมิ 503 1
345. ร.ร.บ้านแยง พิษณุโลก 501 1
346. ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์ 500 1
รวม 560,036 971