▲ กลับด้านบน

จากใจ ...ถึงใจ พวกเราชาว “ครอบครัว V-Star” และข่าวความเคลื่อนไหวโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ฉบับที่ 5 ตอน “พระพุทธเจ้า” ศาสดาผู้เป็นเลิศในสากล
| โดย เลขานุการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

พระพุทธองค์ทรงเลิศด้วยปัญญา..      จะเทียมหาผู้ใดมาเปรียบสรรค์
ทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่เทียมทัน            พระพุทธโคดมนั้นยิ่งบารมี
อันหมื่นแสนโลกธาตุยังหวั่นไหว        นิพพานได้จบแล้วไม่หมองศรี
สอนบุคคลเทวดาพรหมมากมี       สร้างชีวีอรหันต์สู่มรรคคา
เป็นดั่งเพชรน้ำเอกที่สวยสด      เป็นดั่งหยดน้ำผึ้งที่หวานล้ำ
เป็นดั่งมีดฆ่ากิเลสให้หลาบจำ            สอนพระธรรมให้คนเป็นคนดี
ขอเชิดชูองค์ท่านด้วยเศียรเกล้า        ขอคลุกเข่ากราบท่านสองมือนี้
ขอพนมวันทาสดุดี       สร้างชีวีอรหันต์สู่มรรคคา

...กาพย์กลอนศาสนา...

เจริญพร

“ครอบครัว V-Star” ผู้มั่นคงในพระรัตนตรัยและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมโลกทุกท่าน ในรอบสัปดาห์ที่ 5 นี้ ทางเราก็มีข้อมูลข่าวสารและภาพเรื่องราวดีๆ ของโครงการฯ มาอัพเดตให้ครอบครัวV-Star ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมติดตามและอนุโมทนาบุญผ่านบทความในคอลัมน์นี้ไปติดตามกันได้เลย...

Weekly News:กิจกรรมรอบสัปดาห์

ในรอบสัปดาห์ “เทศกาลเข้าพรรษา เทศกาลแห่งการทำความดี”ที่ผ่านมาทำให้กระแสการทำความดีของเหล่าเด็กดีV-Star เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมได้เรียนรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วันอาฬาหบูชาซึ่งเป็นวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นอกจากนั้นยังได้ฝึกทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อให้เด็กดีV-Star ได้รู้จักการวางแผน ความสามัคคีตลอดจนการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และหมู่คณะโดยการจัดกิจกรรม “ตักบาตรที่โรงเรียน”สร้างประเพณีอันดีงามของชาวพุทธอีกด้วย

ในวันที่26-28กรกฎาคม2556ที่ผ่านมาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคเหนือได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมV-Star Challenge ขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ภาคเหนือตอนล่างจัดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกมีโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมการอบรมจาก24โรงเรียนมีผู้เข้าอบรมกว่า133คน ส่วนภาคเหนือตอนบนจัดขึ้นที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมการอบรมจาก14โรงเรียนมีผู้เข้าอบรม86คน โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ โดยผ่าน 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย พร้อมฝึกระบบหมู่โดยการฝึกระเบียบแถว และเด็กที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ต้องสามารถอาราธนาศีล 5 และศีล 8 เป็นทุกคน

นอกจากนั้น วันที่27-28กรกฎาคม2556โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โซนภาคกลาง และกรุงเทพมหานครได้ร่วมจัดกิจกรรม“ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์” เพื่อหล่อหลอมและสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูผู้นำบุญและผู้ประสานงานจังหวัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจในมโนปณิธานงานพระพุทธศาสนาอีกด้วย

V-Star Mission:ภารกิจประจำสัปดาห์

ในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงบรรยากาศของเทศกาลเข้าพรรษาดังนั้นภารกิจประจำสัปดาห์นี้ของเหล่าเด็กดีV-Star ก็คือการเรียนรู้ประวัติของ “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นต้นแบบแห่งความดี” และถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ “นิมนต์พระมาเทศน์สอนที่โรงเรียน”เพราะการที่เราให้ผู้ที่รักษาพระธรรมคำสอนได้มาถ่ายทอดศีลธรรมให้กับเยาวชนอย่างเด็กดี V-Star โดยตรง จะทำให้เด็กๆ ได้สัมผัสถึงคุณธรรมความดี และมีความเข้าใจเห็นต้นแบบที่สามารถสัมผัสได้จริง พร้อมจะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

www.facebook.com/vstarproject :แบ่งปันรอยยิ้ม และภาพแห่งความดี

เด็กดี V-Star สามารถช่วยกันโพสต์ และแบ่งปันภาพกิจกรรมพัฒนาความสะอาดห้องน้ำหรือบริเวณต่างๆของโรงเรียนก่อนทำและหลังทำ หรืออาจจะเป็นกิจกรรม“นิมนต์พระมาเทศน์สอนที่โรงเรียน” ภาพการทำความดีต่างๆ ในช่วงเข้าพรรษานี้ผ่านwww.facebook.com/vstarprojectหรือเข้าไปชมและคลิกLike ภาพการทำความดีของเพื่อนๆV-Star โรงเรียนอื่นๆได้อีกด้วย

V-Star Love Family: ส่งมอบความอบอุ่น

แม้ว่าการคาดเดาของอนาคตจะไม่มีวันแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทว่า “การมองการไกล” กลับเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญ ของ “ความสำเร็จ...”

เฉกเช่นเดียวกันกับการ “ปลูกฝังศีลธรรมในใจเด็กดี V-Star…” การที่เรามองไปถึง “อนาคต” กลับเป็นปัจจัยที่สำคัญของการสร้าง“สันติภาพของโลก” ที่เริ่มต้นจากการสร้าง...ผู้นำแห่งความดีนั่นเอง

สุดท้ายนี้ทางคณะกรรมการบริหารโครงการฯก็ขอเป็นกำลังใจและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจฟื้นฟูศีลธรรมโลก อย่างเต็มที่เต็มกำลังมาโดยตลอด...และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า..เจริญพร

อนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
...ครอบครัว V-Star
เลขานุการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(tuttu072@hotmail.com)


แสดงความคิดเห็น