▲ กลับด้านบน

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 17 เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : siriratao@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด หนองคาย,หนองบัวลำภู ชื่อ : ทักษพร ภารพัฒน์ (จ๊อบแจ๊บ) โทรศัพท์ : 09-1119-2008 E-mail : jobjab072@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด อุดรธานี ชื่อ : สุภาวดี โตบึงกอก (หนิง) โทรศัพท์ : 08-4911-3477 E-mail : Ningisvip@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด เลย ชื่อ : อรรถพล จันสร้อย (ยีนส์) โทรศัพท์ : 08-2790-7225 E-mail : attapon.ibs@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 18 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : siriratao@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด สกลนคร ชื่อ : ไชยโย นันแสวง (ต้น) โทรศัพท์ : 09-1557-7922 E-mail : vstarzone18@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด นครพนม,มุกดาหาร ชื่อ : รุ่งทวี บานศรี (บ๊วย) โทรศัพท์ : 09-1557-7920 E-mail : buay24@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด บึงกาฬ ชื่อ : วันชัย สุขราช (ทัช) โทรศัพท์ : 09-9286-5572 E-mail : sukrat072@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 19 ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : siriratao@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด กาฬสินธุ์,มหาสารคาม ชื่อ : ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ (ชาติ) โทรศัพท์ : 09-9286-5581 E-mail : chat_stat51@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ขอนแก่น ชื่อ : ปัญญา ศรีสุทธิ (บรีส) โทรศัพท์ : 08-8088-2510 E-mail : breezetoomtam@hotmai.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ร้อยเอ็ด ชื่อ : มณฑล บุญโต (เศียร) โทรศัพท์ : 08-8002-6141 E-mail : boonto_1330@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ขอนแก่น ชื่อ : รัตนาภรณ์ แสงสว่าง (เมย์) โทรศัพท์ : 09-1119-2003 E-mail : may_dlan46150@hotmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 20 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

หัวหน้าโซน ชื่อ : จรสธิป แก้วเกตุ (หนึ่ง) โทรศัพท์ : 08-2782-1820 E-mail : Jarostip.mf@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ศรีสะเกษ ชื่อ : เบญจวรรณ ส่งเสริม (แคท) โทรศัพท์ : 09-1557-7926 E-mail : Kat06ben@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ยโสธร,อำนาจเจริญ ชื่อ : ปวีณ์กร ด้วงที่สุด (โอ) โทรศัพท์ : 09-9286-5528 E-mail : psychologyinme@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด อุบลราชธานี ชื่อ : ปวีณา วันดึก (หมวย) โทรศัพท์ : 09-9286-5510 E-mail : muaymmc072@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 21 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

หัวหน้าโซน ชื่อ : วิศรุต ตั้งไพโรจน์ (หนุ่ย) โทรศัพท์ : 08-3540-7998 E-mail : tangpairoj17@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด นครราชสีมา ชื่อ : จิตสุคนธ์ คนขยัน (จิ๊บจ๊อย) โทรศัพท์ : 09-1119-2007 E-mail : junelyjung_oop@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด บุรีรัมย์ ชื่อ : ดวงเนตร สว่างภพ (ปิ่น) โทรศัพท์ : 06-2820-7282 E-mail : pinto_pin@hotmail.co.th
ผู้ประสานงานจังหวัด สุรินทร์ ชื่อ : วิภาดา พงษ์เพชร (หญิง) โทรศัพท์ : 08-3540-6725 E-mail : twinyy13@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ชัยภูมิ ชื่อ : อำไพ แพทย์อ้อ (อุ๊บ) โทรศัพท์ : 06-2820-7287 E-mail : a.ampai2012@gmail.com