▲ กลับด้านบน

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 17 เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

หัวหน้าโซน ชื่อ : สิริรัตน์ เกลี้ยงกลิ่น (เต๋า) โทรศัพท์ : 08-3540-6726 E-mail : siriratao@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด หนองคาย,หนองบัวลำภู ชื่อ : ทักษพร ภารพัฒน์ (จ๊อบแจ๊บ) โทรศัพท์ : 09-1119-2008 E-mail : jobjab072@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด อุดรธานี ชื่อ : สุภาวดี โตบึงกอก (หนิง) โทรศัพท์ : 08-4911-3477 E-mail : Ningisvip@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด เลย ชื่อ : อรรถพล จันสร้อย (ยีนส์) โทรศัพท์ : 08-2790-7225 E-mail : attapon.ibs@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 18 นครพนม บึงกาฬ สกลนคร มุกดาหาร

ผู้ประสานงานจังหวัด สกลนคร ชื่อ : ไชยโย นันแสวง (ต้น) โทรศัพท์ : 09-1557-7922 E-mail : tonchaiyo@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด นครพนม ชื่อ : รุ่งทวี บานศรี (บ๊วย) โทรศัพท์ : 09-1557-7920 E-mail : buay24@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด บึงกาฬ,มุกดาหาร ชื่อ : วันชัย สุขราช (ทัช) โทรศัพท์ : 09-9286-5572 E-mail : sukrat072@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 19 ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงานจังหวัด มหาสารคาม ชื่อ : ทรงฤทธิ์ เวชยันต์ (ชาติ) โทรศัพท์ : 09-9286-5581 E-mail : chat_stat51@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ขอนแก่น ชื่อ : ปัญญา ศรีสุทธิ (บรีส) โทรศัพท์ : 08-8088-2510 E-mail : breezetoomtam@hotmai.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ร้อยเอ็ด ชื่อ : มณฑล บุญโต (เศียร) โทรศัพท์ : 08-8002-6141 E-mail : boonto_1330@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ขอนแก่น ชื่อ : รัตนาภรณ์ แสงสว่าง (เมย์) โทรศัพท์ : 09-1119-2003 E-mail : may_dlan46150@hotmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด กาฬสินธุ์ ชื่อ : สุนิสา สร้อยสุวรรณ (สา) โทรศัพท์ : 08-3540-9816 E-mail : vaunya22@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 20 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

หัวหน้าโซน ชื่อ : จรสธิป แก้วเกตุ (หนึ่ง) โทรศัพท์ : 08-2782-1820 E-mail : Jarostip.mf@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ศรีสะเกษ ชื่อ : เบญจวรรณ ส่งเสริม (แคท) โทรศัพท์ : 09-1557-7926 E-mail : Kat06ben@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด ยโสธร,อำนาจเจริญ ชื่อ : ปวีณ์กร ด้วงที่สุด (โอ) โทรศัพท์ : 09-9286-5528 E-mail : psychologyinme@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด อุบลราชธานี ชื่อ : ปวีณา วันดึก (หมวย) โทรศัพท์ : 09-9286-5510 E-mail : muaymmc072@gmail.com
ผู้ประสานงานจังหวัด อุบลราชธานี ชื่อ : อนุสรา ศักดาวงศ์ (นุ) โทรศัพท์ : 08-8022-4384 E-mail : sukdawongubu@gmail.com

ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โซน 21 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

หัวหน้าโซน ชื่อ : วิศรุต ตั้งไพโรจน์ (หนุ่ย) โทรศัพท์ : 08-3540-7998 E-mail : tangpairoj17@gmail.com
PDOException Object
(
  [message:protected] => SQLSTATE[42000]: [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Incorrect syntax near ')'.
  [string:Exception:private] => 
  [code:protected] => 42000
  [file:protected] => D:\WWWROOT\config\db_class.php
  [line:protected] => 59
  [trace:Exception:private] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [file] => D:\WWWROOT\config\db_class.php
          [line] => 59
          [function] => execute
          [class] => PDOStatement
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
            )

        )

      [1] => Array
        (
          [file] => D:\WWWROOT\vstarproject\otherpage\contact\query_list.php
          [line] => 62
          [function] => getAll
          [class] => DB
          [type] => ->
          [args] => Array
            (
              [0] => 
	SELECT
		DISTINCT dbo.VS_location.cProvince
	FROM
		dbo.VS_location
	WHERE
		dbo.VS_location.nId_province IN ()
	
            )

        )

      [2] => Array
        (
          [file] => D:\WWWROOT\vstarproject\otherpage\contact\co_contact_esan.php
          [line] => 88
          [args] => Array
            (
              [0] => D:\WWWROOT\vstarproject\otherpage\contact\query_list.php
            )

          [function] => include
        )

    )

  [previous:Exception:private] => 
  [errorInfo] => Array
    (
      [0] => 42000
      [1] => 102
      [2] => [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0][SQL Server]Incorrect syntax near ')'.
    )

)