▲ กลับด้านบน

ภาพ:

วันประวัติศาสตร์ของดาวแห่งความดี 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว ตอกย้ำอุดมการณ์ อันยิ่งใหญ่ของผู้นำตัวน้อยแต่มีหัวใจฟื้นฟูศีลธรรมโลก

สร้างเสริมนิสัยที่ดีในวิถีชีวิต สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่งดงามตามวิถีไทย กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลกและชีวิต

ตอกย้ำการคิดดี พูดดี ทำดี ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยการเรียนรู้หลักธรรมพื้นฐานสำคัญๆ ที่สร้างความเข้าใจถูกเกี่ยวกับโลก และชีวิต

การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมสีขาว สร้างสีสันแห่งการเรียนรู้ศีลธรรม รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประเภทละครส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น

ประกาศ !! รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก V-Star Challenge(ระดับภูมิภาค) เข้าสู่ค่ายV-Star Thailand (ระดับประเทศ)   เตรียมความพร้อมทั้งกายและใจ  แล้วพบกันในค่าย V-Star Thailand ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 11-17 ตุลาคม 2557 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวันที่18-25 ตุลาคม 2557 นี้ ลงทะเบียน ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล แล้วม......อ่านต่อ

อ่านต่อ

[ดาวน์โหลดเอกสาร] สัมมนาชี้แจงการมารวมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 จดหมายเชิญโรงเรียนงานสัมมนาชี้แจงการมาร่วมงานวันรวมพลังฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.การเตรียมตัวมาร่วมสัมมนา สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.ฟอร์มแจ้งยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนา เอกสาร C3 ป......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ประจำปี 2557                         เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการจัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์ป......อ่านต่อ

อ่านต่อ

                  ภาคกลางสว่างไสว ...เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา>> ทีมงานพี่ๆ จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ร่วมกับโรงเรียนหนองฉางวิทยาจัดค่ายอบรมแกนนำความดีสากล (Universal goodness camp) ให้กับ แกนนำเด็กดี V-Star ในโครงการห้องเรียนสะอาด ตามหลักความดีสากล ประจำปีการศึกษา 2557&n......อ่านต่อ

อ่านต่อ

เยาวชน คือ อนาคตของประเทศ สามเณร คือ อนาคตของพระพุทธศาสนา ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสัมมนาโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยขึ้น เพื่อเชิญชวนคณะผู้บริหาร และคุณครู มาร่วมเติมกำลังบุญเพิ่มพูนกำลังใจ พร้อมกับสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์และรา......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายต้นกล้าสันติภาพ 4 จังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 17 ประจำปีการศึกษา2557            ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงกรกฎาคม ที่ผ่านมา ชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเ......อ่านต่อ

อ่านต่อ

ขอเชิญน้องๆ V-Star และพี่ๆนิสิตนักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก ในหัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรมากมาย สำหรับการประกวดมี 3 ประเภท ในระดับต่างๆ ดังนี้   ระดับประถมศึกษา ได้แก่ - ประเภทงาน ภาพวาด - ประเภทงาน เขียนเรื่องสั้น &......อ่านต่อ

อ่านต่อ

เด็กกรุง มุ่งสู่ปักธงชัย นำร่องGM5 สร้างนิสัยสู่ต้นแบบความดี

      เมื่อวันพุธที่ 26 -วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน2556 ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก กรุงเทพมหานครจับมือกับภาคนครหลวง 1 จัดค่ายวิถีธรรม วิถีไทยฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตบางเขนจำนวน 400 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนนครราชสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ในการจัดค่...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V - star rally ปลื้มจบ !!

ปลื้มจบ !! พร้อมความประทับใจ กำลังใจเต็มเปี่ยมกับการมารวมพลังเด็กดี v-star ของคุณครูภาคกลาง  เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ทีมงาน V - middle (ฟื้นฟูฯภาคกลาง) ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม “สมาธิกับธรรมชาติ” (Natural Meditation)  ณ World Peace Valley 1 อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา เพื่อให้คุณครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

สัมมนาปฏิบัติธรรมครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ณ นาน่ารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          ผู้ประสานงาน ภาคตะวันตกโซน 7 (จ.เพชรบุรีและ จ.ประจวบคีรีขันธ์)  ลงพื้นที่จัดสัมมนาปฏิบัติธรรมครูผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ที่นาน่ารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2557 โดยมีคุณครูจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมเป็นจำนวน 60 คน โดยรูปแบบ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star จังหวัดระยองเตรียมความพร้อมซ้อมรวมพลัง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556  ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ นำทีมโดยโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันออก ลงพื้นที่อบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลัง ครั้งที่ 8 ให้กับเด็กดีวีสตาร์จังหวัดระยอง  จัดที่โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รับควา...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

เตรียมพร้อม...V-Star สงขลา

เตรียมพร้อม...V-Star สงขลา            เด็กดีV-Star สงขลา กว่า 400 คน เข้าร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8 ทีจัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา          โดยมีพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ และพี่ ๆ จากโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคใต้ ที่มาแนะนำถึงข้อปฏิบ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

เชียงรายเป๊ะเว่อร์!! จัด Work Shop เตรียมความพร้อม ก่อนมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8

จังหวัดเชียงรายได้เตรียมความพร้อมการมาร่วมงานวันร่วมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 8  โดยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมความดีสากล ๕ ประการ เพื่อเตรียมความพร้อมการมาร่วมงานวันรวมพลังเด็กดี วีสตาร์ ครั้งที่ 8”  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีผู้เข้าร...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

สืบสานยุทธศาสตร์ "บวร" ปิดเทอมบวชหน่ออ่อน สัญญาณแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

มค.3 นำร่องพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรพื้นฐานฯ จัดโครงการพุทธบุตร พุทธธรรมนำชีวิต บวชศีลจาริณี นักเรียนชั้น ม.3         &nbs

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star Intensive เข้มข้นเก่ง-ดี มีเป้าหมายชีวิต 16-28 เมษานี้ พบกัน!!!

ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิต...      เส้นทางของเยาวชนต้นแบบ V-Star ที่จะเจิดจรัสปลุกกระแสส่องสว่่างให้ชาวโลกทุกคนหันมามอง และอยากพัฒนาตัวเองตามไปด้วย กำลังเกิดขึ้น ค่ายนี้ขอบอกว่า ทางทีมงาน ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (สกน.) หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ทีมงาน"สะพานดาว" พร้อมเปิดรับและอยาก...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านข่าวในภาคทั้งหมด

V-Star Intensive เข้มข้นเก่ง-ดี มีเป้าหมายชีวิต 16-28 เมษานี้ พบกัน!!!

ใครๆก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิต...      เส้นทางของเยาวชนต้นแบบ V-Star ที่จะเจิดจรัสปลุกกระแสส่องสว่่างให้ชาวโลกทุกคนหันมามอง และอยากพัฒนาตัวเองตามไปด้วย กำลังเกิดขึ้น ค่ายนี้ขอบอกว่า ทางทีมงาน ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน (สกน.) หรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ทีมงาน"สะพานดาว" พร้อมเปิดรับและอยาก... อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ครูผู้นำบุญ ทั่วไทยรวมพล ปฏิบัติธรรม เก็บบุญ เติมไฟ สร้างพลังใสพร้อมขยายสู่เด็กดี

                  โครงการครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จัดโครงการ สัมมนาปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกหลักสูตรครูผู้นำบุญ (Level๑)  ณ World Peace Volley 1 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม พศ.๒๕๕๖          อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด