▲ กลับด้านบน

เก็บตกบรรยากาศ V-Star Thailand 6

| โดย V-Star อาสาสมาร์ท

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ระดับประเทศ ( V-Star Thailand 6 ) มี 2 รุ่น คือ ระดับมัธยมต้น ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ และระดับมัธยมปลาย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖  ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ จ.ปทุมธานี  และโรงแรมบ้านสวนฝน จ.กาญจนบุรี ในการจัดค่ายครั้งนี้ มีเด็กดี V-Star จากทั่วประเทศเดินทางมารวมตัวกันกว่า ๒๐๐ คน โดยมีภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจมาให้ชมกัน 

 


แสดงความคิดเห็น