▲ กลับด้านบน

ส่งรายชื่อV-Star ด่วน …!! เพื่อประกอบการรับทุนดำเนินโครงการ ภายใน 30 สิงหาคม นี้

| โดย V-Star อาสาสมาร์ท
ส่งรายชื่อV-Star ด่วน …!! เพื่อประกอบการรับทุนดำเนินโครงการ ภายใน 30 สิงหาคม นี้

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)ได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ทางโครงการก็ขอชื่นชม และอนุโมทนาบุญกับคุณครูผู้ประสานงานโครงการทุกท่านที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ และให้ความร่วมมือทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการเพื่อสร้างต้นกล้าแห่งความดี คือ“เด็กดี V-Starจนเกิดเป็นแกนนำV-Starในการสร้างความดีที่เข้มแข็งในปัจจุบัน ซึ่งในขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญคือ “การส่งรายชื่อ V-Starเพื่อใช้ประกอบการรับทุนดำเนินโครงการ สามารถส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง30สิงหาคม2556นี้

***ส่งรายชื่อนักเรียน V-Star ด่วน!!!


แสดงความคิดเห็น